Eksport

Avid Studio corner top left Eksport Avid Studio border Eksport Avid Studio corner top right Eksport
Avid Studio border Eksport
Avid Studio spacer Eksport
Avid Studio spacer Eksport Avid Studio blue button Eksport Avid Studio spacer Eksport

For å lære mer om

Export – Disc/File/Web

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Eksport
Avid Studio spacer Eksport
Avid Studio border Eksport
Avid Studio corner bottom left Eksport Avid Studio border Eksport Avid Studio corner bottom right Eksport

En av de fine tingene med digital video er det store og stadig økende antallet av enheter som kan benytte seg av det. Med Studio kan du lage utgaver av filmen for akkurat den videospilleren publikumet ditt bruker, fra håndholdte DivX-spillere og mobiltelefoner til HDTV-hjemmekinoer.

Avid Studio image001 Eksport

Når du har redigert prosjektet ditt ferdig, åpne Eksportøren ved å trykke på eksport knappen på toppen av skjermen. Med noen få klikk kan du fortelle Eksportøren alt den trenger å vite for å lagre filmen din i det formatet som best passer dine behov.

Avid Studio image002 Eksport

Eksportøren Knappene til venstre lar deg lagre til disk, fil, tape eller på web-en. Du kan gjøre innstillinger etter behov for utmatingsalternativene for den valgte medietypen. Nede til høyre visses den ledige plassen på utmatingsenheten.

Begynn med å velge medietypen til den ferdige filmen fra fanebladenene på venstre side av vinduet: Disk, Fil, eller Web.

Avid Studio image003 EksportFil overføring lager filer som kan vises fra harddisken din, websiden din, den bærbare filmviseren din eller til og med mobiltelefonen din.

Avid Studio image004 EksportDisk utmating lar deg kopiere en film inn på en opptaksdisk i din datamaskins CD, DVD, eller Blu-ray opptaker (også kalt en “brenner”). Du kan også be Studio om å lage en kopi, eller “image”, av disken til din harddisk, uten å faktisk brenne den.

Avid Studio image005 EksportWeb-utmating lager en fil til opplastning til YouTube eller Yahoo! Video. På disse populære nettstedene har produktet ditt et potensielt publikum på flere millioner.

Konfigurere utmating

Du kan raskt konfigurere utmating innenfor hver medietype med rullegardinlistene i innstillingspanelet.

Avid Studio image006 Eksport

Hvis du har behov for større kontroll, velger du Avansert-knappen for å åpne et panel av alternativer for den medietypen du har valgt. Når du har bekreftet dine innstillinger, trykk på enten lag bilde eller brenn disk knappen for å utmate i disk format, eller start ekport knappen for å begynne å lagre som en fil eller til nettet.

Avid Studio image007 Eksport

Utmatingsknapper i bunnen av Eksportør vinduet.

Forberede filmen din til utmating (output)

Før filmen din er helt klar til utmating, må du som regel foreta noe forbehandling. Vanligvis må Studio “rendre” (generere videorammer i det aktuelle utmatingsformatet) alle overganger, titler, disc-menyer og videoeffekter du har tilføyd filmen din. Enhver fil generert under rendreprosessen blir lagret i tilleggsfilmappen. Du kan innstille plasseringen av denne i applikasjonsinnstillingsvinduet.

Lag mellom markørene

For å lagre som fil eller for Internett har du muligheten til å eksportere en utvalgt del av din film. Juster markørene i Spilleren for å indikere hvilken del av filmen du vil eksportere.

Avid Studio image008 Eksport

Date lagret på fil eller til Internett kan bli begrenset på en ende eller begge ender av markørene definert i Endremodus.

ð Overføring til fil

ð Overføring til nettet

Eksport