SmartSlide

For å åpne SmartSlide-verktøyet klikker du SmartSlide-knappen i bunnen av Bibliotekvinduet.

Avid Studio image001 SmartSlide

I bunnen av Bibliotekvinduet klikker du SmartSlide for å lage et umiddelbart lysbildeserie-prosjekt. For en videobasert produksjon velges i stedet SmartMovie.

SmartSlide-kontrollene framkommer på et panel som glir opp i vinduet fra undersiden. Det inneholder tre underpaneler. Den lengst til venstre av de tre presenterer informasjon om SmartSlide og gir råd om hvor mange filer som skal inkluderes. Det midtre underpanelet er et lagringsområde ned dunker for fotoer og andre bilder (topp) og audio. Underpanelet til høyre inneholder kontroller for tilpassing av visning.

Legge til media

For å legge til bilder til lysbildeserien drar du dem fra Nettleseren til den øvre dunken i lagringsområdet. Dra miniatyrbilder innenfor lagringsområdet for å plassere dem i den rekkefølgen du ønsker. Fortsett å legge til bilder til du er fornøyd.

Avid Studio image002 SmartSlideFor å legge til musikk drar du en eller flere filer til den nederste dunken i lagringsområdet. Alternativt kan du klikke nøkkel-knappen i nedre venstre hjørne av audiodunken for å lage et lydspor i ScoreFitter.

Forhåndsvisning, redigering og eksport

Når dine media er på plass klikker du på Forhåndsvisnings-knappen på bunnlinjen under verktøyet. Prosjektet blir laget og presenteres i et forhåndsvisningsvindu. Hvis nødvendig kan du returnere til SmartSlide-verktøyet for å endre dine medievalg.

Når du klikker på Forhåndsvisnings-knappen lagres mediene du har valgt automatisk i en Samling med navn Siste Smartopprettelse. Hvis du skal bruke denne grupperingen av tilganger senere gir du et navn til Samlingen for å forhindre at den blir overskrevet neste gang du ser på en SmartSlide eller SmartMovie forhåndsvisning.

Redigerings-knappen henter lysbildeserien din til Filmredigererens tidslinje for detaljert redigering. Det er en god idé å sjekke at video tidslinjeinnstillinger stemmer overens med behovene for lysbildeserien. Videoinnstillinger-knappen på innstillingspanelet (nedenfor) gir tilgang til disse.

Avid Studio image003 SmartSlide

Når presentasjonen er slik du ønsker den klikker du Eksport for å brenne til disk eller å lage en fil til opplasting.

Lagringsområdet

Fotoene i den øvre dunken vises som ikoner mens musikk og lydfiler i den nedre dunken vises som tekstlinjer med filnavn og varigheten til hver tilgang. Begge dunker understøtter flervalg, dra og slipp-sortering og en lokalmeny med kun to kommandoer:

Slett valgte: Valgte media fjernes fra SmartSlide-produksjonen. De forblir tilgjengelige for annen bruk i Biblioteket. (Snarvei: Delete.)

Åpne redigerer: Denne kommandoen åpner Korrigerings-verktøyet til Foto- eller Audioredigereren. Endringer gjort på mediet brukes bare innenfor denne SmartSlide-produksjonen. (Snarvei: dobbeltklikk.)

SmartSlide innstillinger

Innstillingene til dette underpanelet brukes til å tilpasse SmartSlide-produksjonen.

Avid Studio image004 SmartSlide

Her velger musepekeren kronologisk rekkefølge til Mediarekkefølge-listen til SmartSlide innstillingspanelet. I bunnen av panelet er det knapper til å justere videoinnstillingene til det genererte prosjektet, og for å starte fra bunnen.

Innstillingene vil bli brukt om igjen neste gang lysbildeserien genereres. Videoinnstillinger-knappen lar deg sette opp de tidslinjevalgene som vil bli brukt hvis du tar produksjonen inn i Filmredigereren. Rens prosjekt-knappen fjerner alle medier fra prosjektet og settes tilbake til forhåndsinnstillingene.

Tittel: Skriv inn en bildetekst som gir hovedtittelen til lysbildeserien.

Juster lengden til musikken: Når dette valget er aktivt forsøker SmartSlide å justere sine timingsparametre slik at den genererte lysbildeserien varer nøyaktig like lenge som musikk lydsporet som du har angitt. Underpanelet gir informasjonen og råd om hvor mange bilder som skal brukes når valget er aktivt.

Panorer og zoom: Dette valget liver opp presentasjonen med simulerte kamerabevegelser.

Tilpass bilde: Dette valget lar deg forstørre bilder som er for små til det valgte formatet. For en mer fleksibel tilnærming kan du også vurdere å korrigere tilgangen med Beskjær-korrigeringsverktøyet.

Mediarekkefølge: Velg en innstilling for rekkefølgen til lysbilder fra ‘ Som definert’ (rekkefølger bestemmer du selv), ‘Kronologisk’ (i følge tidsstemplet på filene) og ‘Tilfeldig’.

SmartSlide