SmartMovie

Avid Studio corner top left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner top right SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie Avid Studio blue button SmartMovie Avid Studio spacer SmartMovie

For å lære mer om

Ultimate plugins: Magic Bullet Looks / Shine / Knoll Light Factory / Particular / ToonIt / Stroke:

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio corner bottom left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner bottom right SmartMovie

For å åpne SmartMovie-verktøyet klikker du SmartMovie-knappen i bunnen av Bibliotekvinduet.

Avid Studio image001 SmartMovie

I bunnen av Bibliotekvinduet klikker du SmartMovie for å lage et umiddelbart filmprosjekt. For å lage en lysbildeserie velger du SmartSlide i stedet.

SmartMovie presenterer sine kontroller på et panel som glir opp i Biblioteket nedenfra, på samme måte som for SmartSlide. Her er også tre underpaneler. Den til venstre presenterer informasjon og råd om din SmartMovie. Underpanelet i midten er et lagringsområde med dunker for video, foto (topp) og audio. Underpanelet til høyre inneholder kontroller for tilpassing av visning.

Legge til media

De visuelle elementene i din SmartMovie kan inneholde fotoer og andre stillbilder sammen med video. Dra tilgangen du ønsker å bruke fra Nettleseren til den øvre dunken i lagringsområdet. Du kan også dra miniatyrbilder innenfor lagringsområdet til den rekkefølger du ønsker. Fortsett å legge til materiale inntil du er fornøyd.

Avid Studio image002 SmartMovieFor å legge til musikk drar du en eller flere filer til den nederste dunken i lagringsområdet. Alternativt kan du klikke nøkkel-knappen i nedre venstre hjørne av audiodunken for å lage et lydspor i ScoreFitter.

Etter hvert som media blir lagt til, vises den totale spilletid for kildematerialet øverst til venstre i dunken. Dette er ikke nødvendigvis den totale lengden av den ferdige filmen.

Forhåndsvisning, redigering og eksport

Når du har plassert dine medier klikker du Forhåndsvisning på bunnlinjen under verktøyet. Prosjektet er laget og åpnet i et forhåndsvisningsvindu. Hvis nødvendig kan du returnere til SmartMovie for å endre dine mediavalg.

Avid Studio image003 SmartMovie

Analysefasen av SmartMovie-generering kan ta noe tid å fullføre første gangen materialet analyseres. Full gjengivelse av prosjektet, med fremgang indikert med skyggelegging på tidslinjen i spilleren, kan introdusere en ytterligere forsinkelse før en full-detaljert forhåndsvisning er tilgjengelig.

Når du klikker Forhåndsvisning lagres automatisk de medier du har valgt i en Samling med navn Siste Smartopprettelse. Hvis du forventer å gjøre ytterligere bruk av denne gruppen av tilganger gir du et nytt navn til Samlingen for å forhindre at den blir overskrevet neste gang du generer en SmartSlide eller SmartMovie forhåndsvisning.

Redigerings-knappen tar produksjonen din til Filmredigererens tidslinje for detaljert redigering. Som vanlig er det en god idé å sjekke at video tidslinjeinnstillinger stemmer overens med behovene for lysbildeserien. Videoinnstillinger-knappen på innstillingspanelet (nedenfor) gir tilgang til disse.

Avid Studio image004 SmartMovie

Når presentasjonen er slik du ønsker den klikker du Eksport for å brenne til disk eller å lage en fil til opplasting.

Lagringsområdet

Den visuelle tilgangen i den øvre dunken vises som ikoner mens musikk og lydfiler i den nedre dunken vises som tekstlinjer med filnavn og varigheten til hver tilgang. Begge dunker understøtter flervalg, dra og slipp-sortering og en kort lokalmeny:

Slett valgte: Valgte medier fjernes fra SmartMovie-produksjonen. De forblir tilgjengelige for annen bruk i Biblioteket. (Snarvei: Delete.)

Åpne redigerer: Denne kommandoen åpner Korrigeringsverktøyet til Video-, Foto- eller Audioredigereren. Endringer som gjøres på media påføres bare innenfor denne SmartMovie-produksjonen. (Snarvei: dobbeltklikk.)

SmartMovie innstillinger

Innstillingene på dette underpanelet er for tilpassing av SmartMovie-produksjonen.

Avid Studio image005 SmartMovie

Her velger musepekeren den ‘lange’ Klipplengde innstillingen til SmartSlide innstillingspanelet. I bunnen av panelet er det knapper til å justere videoinnstillingene til det genererte prosjektet, og for å starte fra bunnen.

Innstillingene som legges inn vil bli brukt neste gang filmen genereres. Knappen for videoinnstillinger lar deg stille inn tidslinjevalg som vil gjelde dersom du tar produksjonen inn i filmredigereren. Tøm prosjekt-knappen fjerner all media fra prosjektet og går tilbake til standardinnstillinger.

Tittel: Skriv inn en bildetekst som gir hovedtittelen til filmen.

Klipplengder: Det visuelle tempoet til filmen din øker etter hvert som klipplengden forminskes. For å bruke den originale lengden til tilgangen velges Maksimum.

Panorer og zoom: Dette valget liver opp presentasjonen med simulerte kamerabevegelser.

Tilpass bilde: Aktiver denne for å forstørre materiale som er for smått for bildeformatet til prosjektet ditt.

Videovolum: Setter volumet til den originale audio i videosegmentene du bruker. Hvis du ønsker at lydsporet bare skal inneholde musikk setter du denne verdien til null.

Mediarekkefølge: Velg en innstilling for rekkefølgen til lysbilder fra ‘ Som definert’ (rekkefølger bestemmer du selv), ‘Kronologisk’ (i følge tidsstemplet på filene) og ‘Tilfeldig’.

SmartMovie