Tilgangstreet

Hele registeret til Bibliotekets tilganger er organisert i et mappetre hvor brukergrensesnittet skulle være kjent fra systemverktøyer som Windows Utforsker. Når du velger en plassering i Tilgangstreet kommer mappenavnet fram på bildeteksten til den aktive plasseringsfanen, og dens innhold vises i Nettleseren ved siden av.

Avid Studio image001 Tilgangstreet

I Hovedbiblioteket vist her tar Tilgangstreet plass i panelet til venstre i arbeidsområdet. I kompakt visning av Biblioteket brukt av Avid Studios prosjekt og mediaredigeringsverktøyer, blir Tilgangstreet i stedet vist som en nedtrekksliste i den aktive fanen.

De fire ‘hovedgrenene’ av Tilgangstreet er Alt materiale (video, audio, foto); Prosjekter (dine Avid Studio film og diskprosjekter); Samlinger (tilpassede samlinger av tilganger); og Kreative elementer (hjelpemedia som titler og effekter). Disse blir fyldigere introdusert sammen med underseksjonene de inneholder, i Forstå Biblioteket.

Grupper ved-meny

Avid Studio image002 TilgangstreetOverskriftslinjen til Alt materiale-grenen tilbyr en liten nedtrekksmeny med valgmuligheter for å kontrollere hvordan grupperinger innenfor hver enkelt underseksjonen av grenen blir laget.

Når du grupperer etter mappe (forhåndsinnstilt) korresponderer mappestrukturen med de aktuelle mappene på harddisken din, minnepinne eller filsystemenhet. Noen standardmapper er inkludert ved forvalg; du kan legge til andre etter ønske ved å bruke overvåkingsmappe-systemet. Gruppering etter mappe er vist i Hovedbibliotekets illustrasjon ovenfor.

Når du bruker en annen gruppering, etter rangering, etter dato eller etter filtype, listes nøyaktig de samme tilgangsfiler innenfor hver underseksjon som for etter mappe-gruppering. I stedet for å klassifisere dem med de filsystemmappene de er lagret i grupperer Tilgangstreet dem i ‘virtuelle mapper’ i henhold til de valgte egenskaper.

Gruppering ved f.eks. rangering deler hver underseksjon i seks virtuelle mapper. Fem av dem viser mediafiler som du har gitt rangeringer med stjerner, mens den sjette er for dem du ennå ikke er rangert. Se Nettleseren for mer informasjon om filrangeringer og bruken av disse.

Avid Studio image003 Tilgangstreet

Hovedbiblioteket med gruppering Ved Dato valgt i Alt materiale-grenen til Tilgangstreet. Bunnivåmappene i Tilgangstreet vises i Nettleseren (høyre). Disse ‘virtuelle’ mappene representerer hver de foto som faller innenfor en bestemt måned.

I illustrasjonen over vises Foto-underseksjonen av Alt materiale-grenen gruppert etter filtype. De virtuelle mappene har navn som bmp, gif og jpg – en virtuell mappe for hvert gjenkjent filetternavn i underseksjonens mediafiler.

Under grupper etter dato representerer mappene året som filene ble laget; innenfor disse grupperes filene videre opp etter måned.

Gruppering i andre underseksjoner

Prosjekt og Kreative elementer-grenene til Tilgangstreet tilbyr også en grupper etter meny så det er mulig for grenene å være i forskjellig grupperingmodus. Menykommandoene er de samme som beskrevet over for Alt materiale-grenen bortsett fra at etter filtype-valget ikke behøves og derfor ikke vises.

Legg til samling-knappen

Avid Studio image004 TilgangstreetSamling-grenen viser ikke en grupper etter-meny. Denne knappen på grenoverskriften lar deg lage en ny Samling.

Tilgangstreet