Samlinger

Fra Bibliotekets synspunkt er en Samling bare en vilkårlig gruppering av tilganger – et sett med bibliotekelementer uten noen organiserte prinsipper. Du kan ha gode grunner til å samle visse filer i en spesiell samling, men Biblioteket behøver ikke å vite hva det er. I en samling kan en hvilken som helst tilgang kobles sammen med en annen.

En spesialsamling, Siste import, blir automatisk oppdatert etter hver import til å vise media som ble lagt til. Straks du er ferdig med importen kan du bruke denne samlingen og begynne å arbeide på det nye materialet.

En annen samling som automatisk blir generert er Siste Smartopprettelse som lagrer de media som du velger til dine siste SmartSlide eller SmartMovie-produksjoner.

Samlingsoperasjoner

For å lage en ny Samling klikker du på ikonet i Samlingens overskriftlinje og skriver inn et navn i tekstfeltet. Fullfør prosessen ved å trykke Enter. Eller velg Legg til samling Ø Lag ny samling fra en tilgangs lokalmeny.

Avid Studio image001 Samlinger

Legg til Samling-knappen er på høyresiden av Samlinger-overskiftslinjen.

Administrere Samlinger: Lokalmenyen til alle samlinger tilbyr kommandoer for å gi nytt navn til og slette Samlingen, samt en for å lage en delsamling som har den gjeldende Samling som sin overordnede ‘mappe’.

Dra og slipp: Samlinger kan organiseres i Tilgangstreet med musen. Når du drar og slipper en Samling over en annen blir den til en delsamling.

Vise samlede tilganger

Når du klikker på navnet til en Samling blir den vist i Nettleseren.

Det er en viktig forskjell mellom Leservisningen av Samlinger og de andre kategoriene. Mediatilgangene i delsamlinger flettes virtuelt sammen med de i den valgte samling, men ikke blir ikke undergruppert.

En spesiell funksjon til Nettleseren gjør det enklere å holde styr på tilgangene når du viser Samlinger, selv om du ikke er systematisk som en robot: Når musepekeren beveges over en listet tilgang, vil Samlingen som en tilgang tilhører ‘lyse opp’ i Tilgangstreet.

Operasjoner på samlede tilganger

Disse operasjonene kan utføres fra lokalmenyen til et hvert Samlingselement. For å behandle en gruppe med elementer velges de med musen (bruk Ctrl-klikk og Shift-klikk for å velge flere) eller ved å dra en ramme rundt elementene.. Så høyreklikker du i det markerte området for å få fram lokalmenyen.

Legg til samling: Velg en målsamling i Legg til samling-undermenyen og legg til valgte elementer. Eller dra det valgte området over til målsamlingen.

Fjern fra samling: Fjern-kommandoen fjerner elementet (eller elementene) fra samlingen. Som ellers med Biblioteket blir ikke de involverte underliggende mediaelementene berørt, så fjerning av video eller andre elementer fra en samling i Biblioteket vil verken slette mediafilen fra harddisken din eller fra tilgangstypekategorien.

Samlinger