Plasseringsfaner

Redigering av et videoprosjekt innebærer koordinering av forskjellige tilgjengelige media og andre tilganger. Etter som du prosjektet skrider fram er det sannsynlig at du vil bla gjentatte ganger i forskjellige deler av Biblioteket som er relevante for prosjektet. Du vil ganske sikkert komme til å endre visnings- og filtervalg fra tid til annen, avhengig av hvilket materiale du gjennomgår.

Akkurat som en nettleser som bruker en rad med faner så du lett kan skifte mellom flere åpne nettsider lar Biblioteket deg lage og sette opp plasseringsfaner mens du arbeider. Fanene gir direkte tilgang til hver av de forskjellige plasseringene hvor du arbeider.

Avid Studio image001 Plasseringsfaner

Her er tre faner som gir tilgang til media som behøves av forskjellige deler av et diskprosjekt. Musepekeren er i posisjon til å lage en ny fane. For å lukke en fane klikker du på x-ikonet til høyre for fanebildeteksten.

For å sette plasseringen til gjeldende fane klikker du på et navn i Tilgangstreet. Endringer du gjør på visnings- og filtervalg mens fanen er aktiv beholdes mellom sesjonene.

Plasseringsfaner