Nettleseren

Dette er området som Biblioteket viser sine mediatilganger – videoene, fotoene, audio, prosjekter, samlinger og kreative elementer som er tilgjengelige for bruk i dine film og diskprosjekter. Elementene vises enten som en liste med tekstposter eller som et rutenett med ikoner. Visuelle tilgangstyper bruker miniatyrbilder som ikoner, mens andre typer bruker grafiske symboler.

Biblioteket ville ikke være mye til hjelp hvis Nettleseren viste alle dens tilganger på samme tid. Derfor har den mange kontroller som hjelper deg å filtrere bort de elementer som ikke er relevante til formålet.

Miniatyrbilder, Detaljer, Vis scener

Hver tilgang vises i Nettleseren i ett av to formater, avhengig av valgte visning. Siden ikonene til miniatyrbilde-visning og tekstpostene til detalj-visning representerer samme tilgang, kan de ha flere egenskaper felles. For eksempel er lokalmenyen til tilganger den samme uavhengig av hvilken representasjon som er brukt.

På samme måte for standard mediatilganger (video, foto og audio) sammen med Lydeffekter i Kreative elementer-grenen, åpnes en passende media korrigeringsredigerer når det dobbelklikkes i en av visningene. Korrigeringsredigererne er også tilgjengelig fra ditt prosjekts tidslinje, men når de blir påført en Bibliotektilgang blir de fremført og inkludert til et hvilket som helst fremtidig prosjekt.

Detaljer

I detalj-visning presenteres hver tilgang som en linje i liste over tekstposter. I miniatyrbilde-visning vises den som et miniatyrbilde (for visuelle mediatyper) eller et grafisk ikon.

Avid Studio image001 NettleserenFor å veksle Nettleseren til detalj-visning klikker du ikonet på detaljvisning-knappen i bunnen av Biblioteket. Pilen ved siden av knappen åpner et panel hvor du kan velge hvilke kolonner som skal inkluderes i tekstposten. Kolonnene som er tilgjengelig for inklusjon er Navn, Filstørrelse, Filtype, Dato, Merkelapper, Rangering og Varighet.

Avid Studio image002 Nettleseren

I Detaljvisning vises hver tilgang som tekstposter på én linje. En nedtrekksliste ved siden av Detaljvisningsknappen lar deg velge hvilke kolonner som skal vises. I illustrasjonen ‘er dyr’ og ‘natur’ navnene på mapper i Alt materiale-grenen til Biblioteket.

Miniatyrbilder

Avid Studio image003 NettleserenKnappen til venstre for detaljvisning-knappen velger miniatyrbilde-visning, hvor tilganger er representert ved ikoner i stedet for tekst. Pilen ved siden av knappen åpner et panel hvor du kan velge tilleggsdata å bli vist i sammenheng med hvert ikon. Valgmulighetene er Tekst, Merkelapp indikator, Rangeringer og Korrigeringer indikator.

I tillegg til disse valgfrie kontrollementene vises også en info-knapp hver gang musepekeren er over et ikon. Hvis du klikker på knappen åpnes informasjons-panelet i bunnen av Leservisningen.

Avid Studio image004 Nettleseren

Når musepekeren er over et Bibliotektilgangsikon kommer Info-knappen (øverste høyre hjørne) til syne.

Avid Studio image005 NettleserenNederst til venstre i de fleste tilgangsikoner vises en forhåndsvisnings-knapp, et standard trekantformet avspill-symbol. I den kompakte versjonen av Biblioteket (brukt i prosjektredigereren og noen mediaredigerere) vises forhåndsvisningen på Kilde-fanen i den innebygde Avspilleren. I Hovedbiblioteket kommer forhåndsvisningen i et separat Avspillervindu. Se Bibliotekets Forhåndsvisning for mer informasjon.

Avid Studio image006 NettleserenI hvilken som helst av versjonene av Biblioteket vil Alt-klikk av forhåndsvisning-knappen gi deg en miniforhåndsvisning på selve tilgangsikonet. Med video og audiomedia kan du forhåndsvise manuelt med en avspillingskontroll som kommer fram under miniatyrbildet når musen er over ikonet.

Avid Studio image007 NettleserenVis scener

På videofiler vil denne knappen skifte til Scenevisning. Scener administreres av Bibliotek-avspilleren. Se Bibliotekets Forhåndsvisning for mer informasjon.

Valgfrie kontroller

De valgfrie indikatorene og knappene på et tilgangsikon lar deg få tilgang til informasjon om tilgangen uten å grave noe dypere.

Avid Studio image008 NettleserenTekst: Bildeteksten under ikonet er Bibliotekets alias for tilgangen, som du kan sette med Rediger bildetekst-lokalmeny kommandoen for hvilken som helst tilgang. Det er ikke nødvendigvis navnet på tilgangsfilen (som vises i verktøyhjelpen).

Avid Studio image009 NettleserenMerkelapp indikator: Den nedre av de to symbolene nede til høyre for miniatyrbildet blir vist hvis tilgangen har noen merkelapper tilordnet til seg. Beveg musepekeren over indikatoren for hente fram en meny hvor de eksisterende merkelapper for tilgangen blir vist. Etter hvert som musepekeren passerer over et merkelappnavn på denne menyen kommer en fjern-knapp til syne. Klikk på den for å fjerne merkelappen. Klikke fjern alt i bunnen av menyen for å fjerne alle merkelapper fra tilgangen.

Avid Studio image010 NettleserenSamlingsindikator Like over merkelappindikatoren angir tilstedeværelsen av dette ikonet at du har inkludert tilgangen i en eller flere Samlinger. For å se hvilke beveger du musepekeren over ikonet. Akkurat som for merkelappindikator-menyen kommer en fjern-knapp fram når du beveger musepekeren over hvert Samlingsnavn; klikk på det for å fjerne tilgangen fra Samlingen. Kommandoen fjern alt fjerner tilgangen fra alle Samlinger den er medlem av.

Avid Studio image011 Nettleseren

Rangeringskontrollen vises til venstre over miniatyrbildet (eller det grafiske ikonet, avhengig av mediatypen). Øverst til høyrefinner du Info-knappen. Korrigeringsindikatoren er også øverst til høyre, men uten miniatyrbildet.

Rangeringer: Rekken med stjerner du finner over ikonet (øverst til venstre) lar deg sette tilgangsrangering. Hvis ingen stjerner er tent er tilgangen urangert. For å rangere en av tilgangene eller et utvalg av tilganger klikker du enten på på den tilsvarende stjernen på indikatoren (klikk på den første stjernen for å gjøre den urangert igjen), eller velg fra Påfør rangering-fra undermenyen.

Korrigeringsindikator: Biblioteket lar deg påføre bilde og audiokorreksjonsfiltre på en ‘ikke-destruktiv’ måte på Bibliotekmediatilganger, dvs. at den originale filen forblir intakt. Korreksjonstypene som har blitt påført en tilgang samt parametrene som ble brukt for å kontrollere den er lagret i Biblioteksdatabasen. Korrigeringsindikatoren vises på alle tilganger hvor korreksjoner har blitt påført.

Nettleseren