Forhåndsvisning av Biblioteket

De fleste typer av Bibliotekstilganger understøtter forhåndsvisning i Nettleseren. Denne evnen er vist ved en forhåndsvisnings-knapp på tilgangsikonet og at Vis forhåndsvisnings-kommandoen fremkommer på lokalmenyen.

Husk også at de fleste tilgangstyper kan forhåndsvises på selve ikonet med et Alt-klikk på avspill-knappen..

Bibliotekavspilleren

Når du klikker på forhåndsvisnings-knappen nederst i venstre hjørne.t av tilgangsikonet blir elementet lastet i Bibliotekavspilleren for visning

Avid Studio image001 Forhåndsvisning av Biblioteket

Forhåndsvisning av et videoklipp i Bibliotekavspilleren. Transportkontrollene er i bunnen, starter med en Loop-knapp lengst til venstre og et Skyvehjul. Den tredje i gruppen av fem pilknapper starter avspilling. De to knappene på hver side av den er for å navigere fra tilgang til tilgang i Biblioteksmappen.

I toppen av Avspilleren vises gjeldende visningsposisjon. I bunnen er det en verktøylinje med transportkontroller og funksjonsknapper.

Transportkontroller

Den første av transportkontrollene er loop-knappen som sørger for kontinuerlig gjentatt avspilling fra begynnelsen av mediet. Den neste er et skyvehjul som du kan finjustere avspillingshastigheten ved å dra for- og bakover på kontrollen.

Den midtre avspill-knappen i samlingen av fem pilkontroller starter forhåndsvisning av video- eller audiotilgangen. De to knappene på hver side av den er til å navigere fra den viste tilgangen til andre i dens mappe. Når du forhåndsviser et foto vises ikke avspill-knappen; kun navigeringsknappen vises.

Klikk på demp-knappen til høyre for transportkontrollene for slå av og på lyden som er forbundet med klippet.  En volumrullelinje vises ved siden av demp-knappen når musepekeren er over den.

Funksjonsknapper

Avid Studio image002 Forhåndsvisning av BiblioteketNoen knapper i den siste gruppen i bunnen av Avspilleren framkommer bare sammen med spesielle tilgangstyper. En videofil bruker alle fire typer i den rekkefølge som er vist og beskrevet her.

Vis scener: Denne knappen aktiverer en modus hvor Nettleseren viser et separat ikon eller en tekstpost for hver scene i videofilen. (Som forklart under Videoscene gjenkjenning, er en scene i generelle hensyn bare en hvilken som helst del av en videofil.)

Når Vis scener er aktiv fjernes den tilliggende Åpne i Mediaredigereren-knappen, og en Splitt scene-knapp tar dens plass. Dette tillater deg å definere dine egne scener i stedet, eller i tillegg også stole på den automatiske scenegjenkjenningsfunksjonen.

Åpne i Mediaredigerer: Mediafilen er åpen for redigering i en passende korrigeringsredigereren.

Fullskjerm: Forhåndsvisningen vises i et spesielt fullskjermvindu med dens eget grunnsett med transportkontroller. For å lukke fullskjermvisning klikker du på lukk-knappen i øverste høyre hjørne av vinduet, eller trykk Esc.

Info: Denne knappen veksler mellom Avspillerens informasjon- og avspillingsvisning. Informasjonsvisning kan åpnes direkte ved å klikke på info-knappen på en mediatilgang i Nettleseren. Audiotilganger har ikke noen separate avspillingsvisning, i stedet vises komplette avspillingskontroller i informasjonsvisning.

Avid Studio image003 Forhåndsvisning av Biblioteket

For data til en Bibliotektilgang er her vist et foto i Informasjonsvisningen til Avspilleren. Klikk på Info-knappen en gang til for å komme tilbake til Avspillingsvisning.

Forhåndsvisning av Biblioteket