Administrere Bibliotekettilganger

Media eller andre tilganger kommer inn i Biblioteket på flere måter. For eksempel blir det opprinnelige innholdet i Kreative elementer-grenen av Biblioteket installert med Avid Studio.

Biblioteket oppdager automatisk noen tilganger i systemet ditt ved systematisk skanning av standard Windows mediamapper. Disse er satt opp ved Avid Studio installasjonen som overvåkingsmapper. Mediafiler i disse mappene blir automatisk brakt til Biblioteket. Du kan legge til dine egne overvåkingsmapper (se nedenfor), og de vil også bli automatisk oppdatert.

Til slutt kan du importere media manuelt på flere måter (se “Import” nedenfor).

Overvåkingsmapper

‘Overvåkingsmapper’ er mapper på datamaskinen din som Avid Studio overvåker. Hvis du legger til mediafiler som videoklipp til en overvåkingsmappe eller en av dens undermapper, blir de automatisk en del av Biblioteket. Oppdatering skjer hver gang programmet startes og mens det kjører.

Overvåkingsmapper settes opp på Overvåkingsmappe-siden til Innstillinger-dialogvinduet. For hver mappe som du legger til kan du spesifisere hvilke støttede mediafiltyper som skal ‘overvåkes’, eller alle.

Import

Hvis du trenger å importere en stor mengde forskjellige media eller importere fra et analogt media som en VHS-kassett klikker du på Import-knappen øverst i programvinduet for å åpne Importer.

Rask Import

Avid Studio image001 Administrere BibliotekettilgangerRask import-knappen på øverst til venstre i Biblioteket åpner en Windows fildialogvindu for hurtig import av filer fra en harddisk eller en annen lokal lagringsenhet.

Nye mapper i den tilsvarende mediekategori (video, audio og bilder) er laget for disse filene. I tillegg er de importerte elementer inkludert i Siste Import Samlingen.

Direkte import ved dra og slipp

For å velge og importere elementer i ett steg brukes dra og slipp fra Windows Utforsker eller fra skrivebordet til Nettleseren. De nye elementene blir øyeblikkelig vist i Samlingen ‘Siste Import’ som er laget for anledningen hvis nødvendig.

Fjerne elementer fra Biblioteket

For å fjerne et element fra Biblioteket eller en samling som inneholder flere elementer, velg Slett valgte fra dens lokalmeny eller trykk Delete-knappen. Et bekreftelsesvindu verifiserer navnene til mediafilene som skal fjernes fra Bibliotekets database. Som forhåndsinnstilt blir ikke selve mediafilene berørt, men Fjern fra bibliotek og slett-valget lar deg slette filene også hvis du ønsker det. Men vær forsiktig siden denne kommandoen gjelder for all slags Bibliotektilganger, også dine Avid Studio prosjekter hvis slike er valgt.

Når alle filene i en mappe er fjernet, skjuler Biblioteket mappen også.

Du kan også fjerne en mappe og alle tilgangene den inneholder fra Biblioteket når mappen blir fjernet fra overvåkingsmappe-listen. Men dette skjer ikke automatisk, så du vil bli spurt om du ønsker å beholde dine tilganger som er listet i Biblioteket, men fremdeles ønsker å stanse overvåkingen av plasseringen.

Administrere Bibliotekettilganger