Forstå Biblioteket

Avid Studio Biblioteket lar deg administrere og effektivt bruke hele samlingen av media og andre tilgjengelige tilganger for bruk i produksjonene dine.

Hva inneholder Biblioteket?

Hele rekken av tilgangene du kan bruke i prosjektene dine er sammenfattet ved de fire grenene av Tilgangstreet. Hver gren er videre oppdelt i mer spesialiserte underseksjoner.

Alt materiale inneholder standard mediafiler i systemet ditt i underseksjoner kalt Foto, Video og Audio. De fleste standard filformater er understøttet. Formålet med den fjerde underseksjonen, Manglende media, er beskrevet under.

Prosjekter er egne Avid Studio film og diskprosjekter med benevnte underseksjoner. Du kan åpne et prosjekt rett ut fra Biblioteket og starte redigeringen av det, eller du kan legge det til tidslinjen til et annet prosjekt for å tjene som er vanlig klipp.

Samlinger er tilpassede grupperinger av Bibliotekmedia. Jo mer tid du bruker på administrasjon av media, jo mer sannsynlig er det at du bruke samlinger. De kan tjene som midlertidig plassering mens du jobber, eller for å klassifisere og sette til side media for senere bruk. Samlinger kan genereres automatisk, men de fleste er brukerdefinerte. Hierarkisk-organiserte samlinger er også supportert. Toppnivå-samlinger i hierarkiet brukes som underseksjonene til Samling-grenen.

Avid Studio image001 Forstå BiblioteketDen Kreative elementer-grenen er vist åpen i illustrasjonen til høyre, og viser dens underseksjoner. Hver enkelt er enten en type av en spesialeffekt (Effekter og Overganger), eller en bestemt mediatype (resten). Klare til bruk, lisensfrie samlinger av alle syv slags er inkludert med Avid Studio.

Lagring av Bibliotektilganger

Hver tilgang i Biblioteket – hvert klipp, lyd, overgang osv – korresponderer med en fil et sted i det lokale lageret i datamaskinen din. Biblioteket ‘eier’ ikke disse filene og forandrer dem aldri med mindre man ber om det. Det holder heller rede på navnene, plassering og egenskaper i en intern database. Den lagrede informasjonen inkluderer også en hvilken som helst merkelapp og rangering du har tillagt spesielle elementer, samt parametrene til eventuelle påførte korrigeringsfiltre.

Databasen

Filen som utgjør Bibliotekdatabasen er lagret i en mappe under hver enkelt bruker i stedet for fellesbruker i Microsoft Windows. Hvis Avid Studio benyttes av flere med individuelle brukerkonti på din datamaskin vil et separat Bibliotek bli opprettet for hver.

Manglende media

Operasjoner som å legge til, fjerne eller gi nytt navn til en Bibliotektilgang er databaseoperasjoner som ikke har noe å si for selve mediafilen. Når du fjerner en tilgang fra Biblioteket kan en bekreftelses dialogboks la deg gå ett steg videre og slette selve filen også; denne funksjonen er forhåndsinnstilt til å være av – du må spesielt be om å slette.

Avid Studio image002 Forstå BiblioteketVed samme symbol finnes fortsatt databaseposten når du sletter eller flytter en tilgangsfil i Windows Utforsker eller en applikasjon utenfor Avid Studio. Siden Biblioteket ikke egentlig kan komme til filen blir en grafisk feilmelding lagt til filens listing. Hvis filen fortsatt eksisterer men har blitt flyttet til en annen mappe eller enhet; er det enkelt å koble den til Biblioteket igjen. Dobbeltklikk på elementet for å åpne en standard Åpne Fil dialog som du kan bruke til å opprette den nye snarveien til filen.

Ved leilighet kan du sjekke om det er manglende media i Biblioteket ved å se i underseksjonen Alt materiale Ø Manglende media til Tilgangstreet.

ð Tilgangstreet

ð Samlinger

ð Administrere Bibliotekettilganger

ð Nettleseren

ð Forhåndsvisning av Biblioteket

Forstå Biblioteket