Video scenesporing

Ved å bruke Bibliotekets automatiske scenesporingsfunksjon kan videoopptak splittes i flere scener, enten automatisk eller manuelt. Å dele rå filer inn i scenelange porsjoner kan gjøre noen redigeringsfunksjoner mye mindre tungvinte enn de ellers kunne vært.

Nødvendig tid for scenesporing varierer avhengig av lengden på klippet og valgt sporingsmetode. En fremdriftslinje holder deg informert om statusen.

For å starte scenesporing, velg en av metodene på kontekstmenyen for Scenesporing for videofiler.

Etter dato og tid: Dette valget resulterer ofte i logiske scenegrenser som gjenspeiler intensjonen din under opptaket. I mange digitale opptaksformater som DV og HDV framkommer et brudd i tidskodedata når kameraet startes etter å ha vært stoppet. Disse opptakspauser blir sett på som scenepauser under valget.

Etter innhold: Under dette valget analyserer scenesporingsverktøyet bildeinnholdet av materialet bilde for bilde, og setter en ny scene hver gang det er en vesentlig endring i innholdet. Men, en rask panorering eller bevegelse langs bildet kan lage noen uønskede pauser.

Avid Studio image001 Video scenesporingEtter tidsintervall: I denne varianten kan du definere lengden til scenen som skal lages. Et lite redigeringsvindu åpnes så du kan skrive inn ønskede verdier i timer, minutter, sekunder og millisekunder; trykk Enter for å bekrefte inntastingen.

Vis scenene

For å vise katalogen av scener for en bestemt videofil, velger du enten Vis scener fra dens lokalmeny eller velg klippet, så klikker du Vis scener-knappen som kommer fram nederst til høyre i Biblioteket.

Avid Studio image002 Video scenesporing

En enkelt videofil kan inneholde mange scener. Dette gjør opptaket enklere å manipulere under redigeringen enn hvis det ble behandlet som et enkelt segment. Scenene er visuelt indikert ved stilistiske filmperforeringer.

Scenevisning er en midlertidig visningsmodus. Den oransje linjen i toppen av Nettleseren varsler deg om at scenevisning er aktivt. På høyresiden av linjen er det en x-knapp du kan bruke til å avslutte denne modus. Hvis du klikker en gang til på Vis scener-verktøyet har det samme effekt.

Under redigering oppfører sceneklipp seg identisk med andre videoklipp.

Lage scener manuelt

Hvis du ønsker å dele en videofil manuelt i individuelle scener velger du Vis scener fra tilgangens lokalmeny. Hvis du ikke tidligere har oppdelt filen vil den framkomme i Nettleseren som en enkel scene.

I Bibliotekavspilleren navigerer du innenfor klippet til hvert bilde hvor en scenepause skal være, så klikker du splitt scene-knappen.

Fjerne scener

For å tømme hele listen med scener for en videofil velger du Scenesporing Ø Fjern scener på tilgangens lokalmeny.

For å fjerne individuelle scener, velg en eller flere scener og trykk Delete.

Video scenesporing