Velge hva som skal vises

Bibliotekets Nettleser har mange funksjoner for å optimalisere visningen ved å skjule tilganger som ikke er relevante. Uansett hvor mange mediafiler du har vil disse teknikker brukt sammen sterkt forbedre hastigheten på surfingen.

Plasseringsfaner

Mest viktig er at hver plasseringsfane korresponderer til et annet utvalg i Tilgangstreet. Akkurat som med nettleserfaner er plasseringsfaner enkelt definert (ved å klikke på “+”-ikonet på den rette siden av fanelisten), og kommer godt med for å holde rede på flere ting på samme tid.

Når du klikker innenfor Tilgangstreet settes plasseringen for gjeldende fane; omvendt hvis du klikker på en annen fane så overfører du dens lagrede plassering i treet. Bare tilgangen innenfor det valgte området vises i Nettleseren. Hvis plasseringen har undermapper blir innholdet derimot inkludert. For å holde det så enkelt som mulig velger du en plassering så nær bunnen av mappehierarkiet som mulig.

Andre kontroller lar deg begrense visningen ytterligere ved å filtrere bort noen av tilgangene i det valgte området. Hver plasseringsfane inneholder sitt eget sett med filtre, så en hvilken som helst endring av filtreringsinnstillinger berører kun den gjeldende fane.

Filtrer etter rangering

Filtrer etter rangering-kontrollen i toppen av Biblioteket skjuler alle tilganger som ikke har den minste spesifiserte rangering fra en til fem stjerner (null stjerner betyr ‘urangert’). For å bruke filteret klikker du enkelt på den stjernen som representerer den minimumsrangering du ønsker å gi. Den forhåndsinnstilte filterinnstilling er å vise alle tilganger uavhengig av rangering.

Se Utilsiktet filtrering for instruksjoner om å slå av alle filtre på en gang. For å deaktivere kun rangeringsfilteret klikker du på den sist valgte stjerne, eller dobbeltklikk på en hvilken som helst stjerne.

Avid Studio image001 Velge hva som skal vises

I dette nærbildet er tre stjerner markert, hvilket betyr at kun tilganger med tre eller flere stjerner blir vist. Musepekeren er klar til å klikke på den femte stjernen, hvilket vil sette filteret til å skjule alle unntatt fem-stjerners tilganger.

Filtrer etter merkelapper

En annen måte å minimere feltet med viste tilganger er filtrering av merkelapper. Merkelapper er nøkkelord som du kan tilordne tilganger etter som du jobber. Når merkelapper har blitt definert kan du bruke dem på flere måter for å kontrollere hvilke tilganger som skal vises i Nettleseren. Se Merkelapper for detaljert informasjon.

Søk

Avid Studio image002 Velge hva som skal vises

Øverst til høyre i Biblioteket er det et søkefelt som gir ytterligere muligheter for filtrering av visningen. Etter hvert som du angir dine søkeuttrykk blir Nettleserens visning kontinuerlig oppdatert til kun å vise de tilganger som samsvarer med dine søkeuttrykk.

Avid Studio image003 Velge hva som skal vises

Selv når flere uttrykk er adskilt med mellomrom tillates både delvise og fulle treff på ord i hvert søkeuttrykk. En nedtrekksliste lar deg velge om søket er godt nok hvis bare et enkelt søkeuttrykk samsvarer med tilgangsteksten, eller hvis alle søkeuttrykk skal treffe for at tilgangen skal bli akseptert.

Utilsiktet filtrering

De tre filtreringstypene kan kombineres etter ønske. Hvis du lar noen av filtreringstypene være slått på når du ikke trenger dem er det sannsynlig at noen tilganger som skulle vært vist er skjulte. Forsikre deg om at filtre er inaktive når et element uventet mangler i Nettleseren.

Nettleseren sikrer deg mot muligheten av utilsiktet filtrering ved å vise en ‘filtervarsler’ som er synlig så lenge filtrering brukes.

Avid Studio image004 Velge hva som skal vises

En filtervarlser som den vist her vises på toppen av Nettleseren når filtrering er i bruk. Klikk på x-ikonet til høyre for å stoppe all filtrering.

Velge hva som skal vises