Merkelapper

Biblioteket kan behandle et stort antall med tilgangsfiler, noen ganger såpass mye mer i en enkelt mappe at de vanskelig kan vises på en god måte. Nettleseren tilbyr derfor metoder for å rense bort unødige tilganger fra visningen.

En metode for å strømlinjeforme visningen av tilganger i Nettleseren er filtrering av merkelapper. En merkelapp er ganske enkelt et ord eller en kort setning som du tror kan være til nytte som et søkeuttrykk. Det er opp til deg om du tilordner merkelapper til dine medier, men hvis du gjør det tilbyr de en sterk mulighet for å velge hvilke tilganger som skal vises.

Merkelappadministrasjon og filtrering

Administrasjon og filtrering av merkelapper er hensikten med et panel som kommer til syne når Merking-knappen på toppen av Biblioteket blir klikket.

Avid Studio image001 Merkelapper

Administrere og Filtrere, de to merkelappene til merkelappanelet.

Administrere merkelapper

Administrasjonsfanen til merkelappanelet lister de merkelapper som du har definert så langt, og lar deg slette dem eller gi nytt navn. Når du beveger musepekeren over en merkelapp vises kontrollene for de oppgavene.

Avid Studio image002 Merkelapper

Når du beveger musepekeren over administrasjonsfanen vises Gi nytt navn og Slett-knappene.. Ved å klikke på selve merkelappen tilordnes den til valgte tilganger.

Lag nytt merke-knappen åpner et tekstfelt så du kan skrive inn et annet nøkkelord. Det er ingen grense for hvor mange merkelapper du kan definere.

For å påføre en merkelapp til alle valgte tilganger i Nettleseren klikker du på merkelappnavnet. Å velge flere tilganger for merking på samme tid er mye mer effektivt enn å velge en av gangen.

Filtrere med merkelapper

Filter-fanen til merkelappanelet er den som begrenser hvilke elementer som vises i Nettleseren. Etter hvert som du merker og avmerker merkelappene blir visningen automatisk oppdatert.

Den nøyaktige effekten av valgene dine avhenger av en annen kontroll, Match-nedtrekksmenyen på filter-fanen. Listen gir tre valg.

Ingen viser kun filer som har ingen av dine valgte etiketter. Dersom du har et merket sett med dyrebilder vil valg av både ‘katt’- og ‘hund’-etikettene og deretter ‘Ingen’ skjule de fleste kjæledyrbildene.

Delvis velger filer med enhver av etikettene dine, hvilket tilfeldigvis er nøyaktig de som gjemmes av ‘ingen match’. Dersom du lar ‘hund’ og ‘katt’ være valgt, men bytter til ‘delvis’, vil alle hundene og kattene vises, inkludert de fotoene som inneholder begge dyrene. Foto med ingen av etikettene vil være skjulte.

Full viser kun filer som har alle dine valgte etiketter. Med de samme boksene valgt skulle du kun se de fotoene som inneholder minst en katt og en hund. Merk at under ‘delvis’ vil du se flere filer etter som du velger flere etiketter, men med ‘full’ vil du se færre.

Slå av merkelappfiltrering

For å avbryte filtrering av etiketter, velg bort alle valgte etiketter på filter-fanen, og velg enten ‘Delvis’ eller ‘Full’ i Match-nedtrekksmenyen.

Sortere merkelapper

På bunnen av filter-fanen finnes nedtrekksmenyen for Sorter etter, som kun tilbyr to valg: ‘Abc’, hvor etiketter sorteres alfabetisk, eller ‘Relevanse’, som sorterer dem i synkende rekkefølge etter popularitet i filsettet som vises. Under det andre valget vil du se at etikettene blir sortert på nytt hver gang en velges eller velges bort.

Kunsten å merke

Det er ingen foreskrevet måte å bruke merkelapper på. Den beste måten å bruke dem på – hvis du gjør det – er den måten som er best for deg. Konsistent bruk er likevel viktig. Jo mer tro og systematisk du er med å tilordne merkelapper til dine medier, desto mer nyttige vil de være.

Siden ideen er å raskt lokalisere en tilgang når du trenger den, bør merkelapper brukes som søkeuttrykk. For familiefotoer kan merkelappene inneholde navn på de som er med på bildet. For ferievideoer kan merkelapper med navn på de stedene som er besøkt sannsynligvis være til hjelp.

Videografiske termer (‘two-shot’, ‘silhouette’, ‘exterior’) kan også fungere som gode merkelapper ved å gjøre det enklere å finne tilganger som fyller spesielle strukturelle eller kreative krav.

Merkelapper