Biblioteket

Avid Studio corner top left Biblioteket Avid Studio border Biblioteket Avid Studio corner top right Biblioteket
Avid Studio border Biblioteket
Avid Studio spacer Biblioteket
Avid Studio spacer Biblioteket Avid Studio blue button Biblioteket Avid Studio spacer Biblioteket

For å lære mer om

Montasje – Nye tema, nye verktøy

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Biblioteket
Avid Studio spacer Biblioteket
Avid Studio border Biblioteket
Avid Studio corner bottom left Biblioteket Avid Studio border Biblioteket Avid Studio corner bottom right Biblioteket
Avid Studio corner top left Biblioteket Avid Studio border Biblioteket Avid Studio corner top right Biblioteket
Avid Studio border Biblioteket
Avid Studio spacer Biblioteket
Avid Studio spacer Biblioteket Avid Studio blue button Biblioteket Avid Studio spacer Biblioteket

For å lære mer om

Den nye Motion Titler

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Biblioteket
Avid Studio spacer Biblioteket
Avid Studio border Biblioteket
Avid Studio corner bottom left Biblioteket Avid Studio border Biblioteket Avid Studio corner bottom right Biblioteket

Avid Studio-Biblioteket, eller bare ‘Biblioteket’, er et katalogiserings- og administrasjonsverktøy for alle filbaserte ressurser du kan tegne på når du produserer. Hensikten er å la deg velge og bruke videosegmenter, foto, lydklipp, overgangseffekter, titler og andre ’tilganger’ (som de ofte kalles) til dine filmer så enkelt, raskt og intuitivt som mulig.

Avid Studio image001 Biblioteket

Avid Studio Mediabibliotek åpnet i en mappe med grafiske bilder.

Bibliotekets klassifikasjonsskjema likner det du kan se i et filsystemvindu. Mens fremviseren grupperer filer under sine fysiske lagringsplasser som f.eks. harddisker, grupperer Biblioteket tilganger under sine typer – video, foto osv. Med andre ord, trevisningskonseptet for å få tilgang til undergrupper av tilganger er virtuelt identisk og kjennes umiddelbart igjen.

I tillegg til lyd, foto og videofiler i standardformater inkluderer Biblioteket spesialiserte eksterne medier som titler og diskmenyer. Sammen med overganger, filtre og andre effekter finnes disse i hovedkategorien kalt ‘Kreative elementer’.

Biblioteket kan enkelt klare store mediamengder som i dag til og med finnes i et hjemmesystem. Alle de dusinvis av media filtyper som kan brukes med Avid Studio kan blas i gjennom, organiseres og forhåndsvises innenfor dets integrerte grensesnitt.

Tilganger vises enten som ikoner eller tekstposter med utvidbare mapper som stabler seg opp i Bibliotekets Nettleser. Mappene kan korrespondere til enten virkelige mapper i din datamaskins filsystem eller til virtuelle grupperinger basert på rangering, filtype, opprettelsesdato eller medlemskap i en brukerdefinert Samling.

Tilføye tilganger til et prosjekt

To visninger av Biblioteket finnes i Avid Studio. Hovedvisning tar over applikasjonsvinduet når du klikker Bibliotek-fanen. Den bruker hele den tilgjengelige plassen for å vise så informasjon som mulig.

Avid Studio image002 Biblioteket

For å åpne Bibliotekets Hovedvisning klikker du på Bibliotekfanen i toppen av applikasjonsvinduet til Avid Studio.

Kompaktvisning av Biblioteket er et panel som enten er festet (som i Film og Disk prosjektredigererne) eller flytende (som i Tittelredigereren). Kompaktvisning beholder full funksjonalitet av Biblioteket. Dets primære oppgave er å tillate deg å hente Bibliotekstilganger til et video eller diskprosjekt ved hjelp av dra og slipp.

Gjeldende sett av Bibliotekfaner og Nettleserens innhold er felles for alle visninger i Biblioteket. Hvis du for eksempel blar i en bestem mappe med diskmenyer i Hovedvisning vil den samme mappe være åpen i Kompaktvisning hvis du skifter til Filmredigereren.

Korrigering av mediafiler

Med hensyn til teknisk kvalitet er ikke alle mediafiler likt laget. Av og til kommer du over det perfekte foto, klipp eller lydeffekt. Men som oftest trenger fotoer beskjæring, videoen er skjelven eller lyden starter med en irriterende vislelyd. Avid Studios mediakorringeringsverktøyer lar deg enkelt fikse disse og liknende problemer ved å påføre korrigeringsfiltre til et problemklipp etter at du har plassert det på tidslinjen i prosjektet ditt.

Men ofte er det en bedre løsning å påføre korrigeringen direkte på Bibliotekstilgangen før du legger det til et prosjekt. På denne måten vil en hvilken som helst produksjon som bruker tilgangen starte med den korrigerte versjonen, ikke den dårlige originalen. Slike korrigeringer kan fort lages ved å åpne mediaredigerere fra Biblioteket. Den underliggende filen til den korrigerte tilgangen blir ikke endret; i stedet blir korrigeringsparametrene lagret i Bibliotekets database og påført igjen hver gang et element vises eller brukes.

Øyeblikkelig tilfredsstillelse: SmartSlide og SmartMovie

I tillegg til kjernefunksjonene som er nevnt så langt tilbyr Biblioteket et matchende sett med verktøyer for automatisk bygging av komplette prosjekter ved å bruke de mediaressurser du angir. Velg enkelt noen foto eller videosekvenser, angi noen innstillinger og sett i gang. Du kan ta utdata av prosjektet som Studio generer uten videre endringer eller tilpasse med manuell redigering etter ønske.

ð Bruke Biblioteket

ð SmartSlide og SmartMovie

Biblioteket