Verktøykassene

Biblioteket er et arkiverings- og håndteringsverktøy for alle filbaserte ressurser som du kan bruke når du skaper. Nesten all materiale som er med i din film som videomateriale, musikk- og lydfiler samt mange spesialiserte ressurser som overganger og effekter kommer fra Biblioteket. Mange ressurser i Biblioteket følger med i Avid Studio og er tilgjengelig for ubegrenset bruk. Disse ressursene inneholder profesjonelt designede DVD-menyer, åpningsskjermer, lydeffekter m.m.

Biblioteket bruker overvåkningsmapper som oppdaterer seg automatisk, slik at det alltid vil ha full kontroll over mediemappene dine. På overvåkningsmappesiden i Avid Studios innstillinger skal du skrive inn navnet på dine mediemapper på datamaskinen, spesielt de du oppdaterer ofte. Fra nå av vil Biblioteket automatisk skanne disse mappene etter endringer, og oppdatere seg selv etter det.

Main menu (hovedmeny): Når du klikker på Bibliotekfanen tar biblioteket over hovedvinduet. Dette hovedvinduet gir deg adgang til en rekke katalogiserings- og søkeverktøy. Her finner du både verktøy så du kan kategorisere ressurser etter ulike kriterier og tags eller du kan samle dem i egendefinerte kategorier.

Kompakt visning: ‘Kompakt visning’ i biblioteket klemmer alle funksjonene fra hovedvinduet inn i et panel inkludert andre vinduer som Filmredigerer og Disk redigerer. Hovedformålet med kompakt visning er å kunne dra og slippe ressurser inn i en film eller på et diskprosjekt fra biblioteket.

Avid Studio image001 Verktøykassene

Hovedvisningen til biblioteket består av navigeringskontroll for å utforske katalogstrukturen (venstre) og en leser for å undersøke og velge ressurs(høyre).

Avspiller: Verktøyene som er tilgjengelig fra biblioteket inkluderer avspilleren, en medieavspiller som er kompatibel med alle formater som støttes i applikasjonen. Når man bruker spilleren fra hovedvinduet i biblioteket åpnes avspilleren i et separat vindu. Når kompakt visning av biblioteket er aktiv blir spilleren integrert i det samme vinduet.

Avid Studio image002 Verktøykassene

Forhåndsvisning av en videoressurs fra biblioteket i avspillervinduet, med fullstendige kontroller inkludert et spolehjul. Du kan fortsette arbeidet i hovedvinduet mens avspillervinduet er åpent.

Neste trinn

Når du har blitt kjent med Biblioteket og har foretatt ønskede endringer i standardoppsettet er det på tide å starte å lage en film. Det finnes to måter å gjøre dette på.

Den vanlige måten: Dersom du vil ha full kontroll over måten medieressurser blir brukt i din produksjon vil du vanligvis starte å lage film- eller diskprosjektet ditt fra bunnen av i en av de to prosjektredigererne

Den enkle måten: Ønsker du lynhurtige resultater tilbyr Biblioteket en annen måte. Dersom du klikker på SmartSlide eller SmartMovie verktøyene i bunnen av bibliotekets hovedvindu åpnes et ekstra panel med kontroller. Med begge disse velger du en type visuell medieressurs som skal være fundamentet for prosjektet, deretter kan du velge bakgrunnsmusikk og gjøre en håndfull andre justeringer. Etter dette tar programvaren over og lager et fullt Avid Studio prosjekt i henhold til dine spesifikasjoner som inneholder den valgte media. Du kan eksportere prosjektet med en gang, eller redigere prosjektet ytterligere manuelt.

Verktøykassene