Titteleditorene

Når behovet oppstår åpner både biblioteket og tidslinjen opp ekstra vinduer for å arbeide med spesielle typer media og andre ressurser. Generelt kan du åpne et redigeringsvindu som passer til en hvilken som helst ressurs ved å dobbeltklikke på den.

Åpne fra biblioteket: Redigeringsverktøyene for standardtypene av video, foto og audio er spesielt viktige. Når disse åpnes fra biblioteket (ved å dobbeltklikke på en fil) vil redigeringsverktøyene gi deg en samling korrigeringsverktøy som passer til filtypen. Disse verktøyene kan brukes direkte på ressurser som finnes i biblioteket for å fjerne kamerarysting, beskjære fotografier eller korrigere lydstøy, bare for å nevne noe.

Når en korreksjon blir foretatt på en ressurs i biblioteket vil ikke selve mediefilen endres. I stedet for vil korreksjonsparametrene lagres i bibliotekets database. De kan endres eller fjernes helt når som helst for å møte dine behov. Endringene du gjør i biblioteket blir med ressursen når du legger den til ditt prosjekts tidslinje som et klipp.

Åpne Fra tidslinjen: Når du åpner en av de standard medieredigererne ved å dobbeltklikke på et klipp på tidslinjen vil korrigeringsverktøyene bli tilgjengelige, men denne gangen vil de kunne berøre klippet i prosjektet og ikke den underliggende ressursen i biblioteket.

Effekter: Når de åpnes fra tidslinjen vil medieredigererne også kunne legge til effekter, som dekker et bredt område med forbedringer i alle tre mediasjangere. Effekter varierer fra det praktiske (Lysstyrke og kontrast) til det teatralske (Fractal fire). Effekter kan animeres med nøkkelrammer som tillater parameterendringer for alle nivåer av kompleksitet. De sørger for et utall måter å legge til kreative elementer til din produksjon.

Panorering og zoom: Fotoredigereren tilbyr enda et verktøy, pan-og-zoom. På samme måte som effektene nevnt ovenfor kan pan-og-zoom animeres med nøkkelrammer for å skape enhver tenkelig kombinasjon av simulerte kamerabevegelser innenfor rammene til et fotografi.

Se Medieredigering: Korreksjoner for dekning angående korreksjonene og medieredigering generelt. Se Medieredigering: Effekter for informasjon om effekter og pan-og-zoom verktøyet.

Titteleditorene