Å bruke Studio

Avid Studio corner top left Å bruke Studio Avid Studio border Å bruke Studio Avid Studio corner top right Å bruke Studio
Avid Studio border Å bruke Studio
Avid Studio spacer Å bruke Studio
Avid Studio spacer Å bruke Studio Avid Studio blue button Å bruke Studio Avid Studio spacer Å bruke Studio

For å lære mer om

Pinnacle Studio – Generell oversikt

klikk her for å se gjennomgangen online
på hjemmesiden vår (internettilgang nødvendig)

Avid Studio spacer Å bruke Studio
Avid Studio spacer Å bruke Studio
Avid Studio border Å bruke Studio
Avid Studio corner bottom left Å bruke Studio Avid Studio border Å bruke Studio Avid Studio corner bottom right Å bruke Studio

For et raskt overblikk av den digitale filmskaperprosessen behøver du ikke se lengre enn den midtre fanegruppen i Avid Studios hovedvindu.

Avid Studio image001 Å bruke Studio

Avid Studios hovedkontrollrad oppsummerer filmskaperprosessen. (Eksportknappen vises ikke dersom du har Bibliotekfaenen merket.

Importer

Importer på venstre side er et preliminært steg. Den hjelper deg å hente video fra ditt analoge eller digitale videokamera, stillbilder fra ditt digitalkamera og å kopiere mediafiler fra din lokale lagringsenhet eller nettverksstasjon.

Avid Studio Importer inneholder verktøy for disse oppgavene i tillegg til Snapshot funksjonen for å hente stillbilder fra videofiler og Stop-motion funksjonen hvor du kan lage videoer av stillbilder.

Avid Studio image002 Å bruke Studio

Basisprinsipper i Importers Snapshotverktøy.

Eksport

I den andre enden av filmskaperprosessen finner man Eksport. Når du har kommet hertil er den vanskelige delen av oppgaven bak deg. Den kreative energien som har blitt lagt ned i din film har nå tatt form av en filmproduksjon som kun mangler en ingrediens, et publikum.

Avid Studio image003 Å bruke Studio

Å forberede å skape en videofil for Eksport.

Avid Studio Eksporter hjelper deg å komme over det siste hinderet med verktøy for å publisere din video for dine seere, uansett hvem og hvor de måtte være. Lag en digital videofil i ønsket format, brenn en DVD eller last den rett opp på din YouTube konto.

Som i Import åpner Eksport i et separat vindu og lukkes automatisk når arbeidet er utført.

De sentrale fanene

De tre sentrale fanene Bibliotek, Film og Disk er de områdene i Avid Studio hvor du vil arbeide mest. Den første av disse åpner hovedvinduet til Biblioteket hvor du kan håndtere dine mediesamlinger.

De andre fanene åpner to prosjektredigeringsverktøy, det ene er for digitale filmer, det andre er disk prosjekter som lar deg lage egne DVD menyer.

ð Video- og Diskredigereren

ð Titteleditorene

ð Avspilleren

Å bruke Studio