Toetsencombinaties

Avid Studio corner top left Toetsencombinaties Avid Studio border Toetsencombinaties Avid Studio corner top right Toetsencombinaties
Avid Studio border Toetsencombinaties
Avid Studio spacer Toetsencombinaties
Avid Studio spacer Toetsencombinaties Avid Studio blue button Toetsencombinaties Avid Studio spacer Toetsencombinaties

Voor meer informatie over

Avid Studio in het algemeen

klik hier voor een lijst met beschikbare instructies
op onze website (internetverbinding vereist)!

Avid Studio spacer Toetsencombinaties
Avid Studio spacer Toetsencombinaties
Avid Studio border Toetsencombinaties
Avid Studio corner bottom left Toetsencombinaties Avid Studio border Toetsencombinaties Avid Studio corner bottom right Toetsencombinaties

De termen Links, Rechts, Omhoog en Omlaag in deze tabellen verwijzen naar de pijltoetsen.

Algemene toetsencombinaties

Ctrl+1

Hoofdbibliotheek-tab openen

Ctrl+2

Filmtab openen

Ctrl+3

Schijftab openen

Ctrl+4

Ctrl+5

Venster op de voorgrond sluiten

Titel-editor openen (vanuit Film-editor)

Ctrl+6

Exporter openen

Ctrl+ I

Importer openen

Ctrl+S

Project,  titel of menu opslaan

Alt+F4

Programma afsluiten

Shift+F10

Contextmenu openen

Ctrl+Z

Ongedaan maken

Ctrl+Y

Opnieuw uitvoeren

Ctrl+A

Alles selecteren

Shift+Ctrl+A

Alles deselecteren

Ctrl+C

Kopiëren naar klembord

Ctrl+V

Plakken van klembord

Ctrl+X

Naar klembord knippen

End

Naar einde gaan

Home

Naar begin gaan

Alt+Enter

Afspelen op volledig scherm

Esc

Weergave op volledig scherm sluiten, of paneel sluiten

Delete

Verwijderen zonder kopiëren naar klembord

Dubbelklikken

Geschikte editor openen (Media, Titel, Project, Montage etc.)

F1

Contextgevoelige help openen

Bibliotheek

Ctrl+N

Nieuwe collectie

Alt+Klik

Afspelen in thumbnail

Cijfers 1-5

Geselecteerde clip(s) beoordelen

Cijfer 0

Beoordeling van geselecteerde clip(s) verwijderen

Page Up

Een pagina omhoog scrollen

Page Down

Een pagina omlaag scrollen

Rechts

Map uitklappen in boomstructuur

Links

Map inklappen in boomstructuur

Pijltoetsen

Omhoog, omlaag, links, rechts navigeren

Delete

Geselecteerde clip en / of media verwijderen

F7

Tagging-interface weergeven / verbergen

Afspelen en transporteren

Spatiebalk

Afspelen en pauzeren

Shift+Spatiebalk

Weergave in loop

Alt+Enter

Afspelen op volledig scherm

Esc

Weergave op volledig scherm sluiten

Alt+Klik

Afspelen in thumbnail

J

Snel terug (druk meerdere keren voor snellere weergave)

K
(of Shift K)

Afspelen pauzeren

L

Snel vooruit (druk meerdere keren voor snellere weergave)

Shift+L

Langzaam vooruit (druk meerdere keren voor langzamere weergave)

Shift+J

Langzaam terug (druk meerdere keren voor langzamere weergave)

Rechts
(of X)

1 beeld naar voren

Links
(of Z)

1 beeld naar achteren

Shift+Rechts
(of Shift+X)

10 beelden naar voren

Shift+Links
(of Shift+Z)

10 beelden naar achteren

D
(of  Page up)
(of Ctrl+Links)

Terug springen naar cut

F
(of  Page down)
(of Ctrl+Rechts)

Vooruit springen naar cut

Ctrl+I

Naar markering in springen

Ctrl+O

Naar markering uit springen

. (punt)

Naar volgende markering springen

, (komma)

Naar vorige markering springen

Importer

Enter

Stop beweging: Frame opnemen (indien opnameframe open is)

Rechts

Map uitklappen in boomstructuur

Links

Map inklappen in boomstructuur

Pijltoetsen

Omhoog, omlaag, links, rechts navigeren

Ctrl+A

Alles selecteren

Ctrl+Shift+A

Alles deselecteren

F4

Importeren starten

Filminterface

A
(of I)

Markering in

S
(of O)

Markering uit

Shift+I

Markering in wissen

Shift+O

Markering uit wissen

Shift+U

Markering in en uit wissen

Scroll Lock

Audio scrubbing aan/uit

E
(of Home)

Naar begin gaan

R
(of Einde)

Naar einde gaan

P

Magnetisch klappen in- en uitschakelen

; (puntkomma)

Clip(s) splitsen op scrubber-positie

M

Markering toevoegen/verwijderen

. (punt)

Naar volgende markering springen

, (komma)

Naar vorige markering springen

Ctrl+. (punt)

Paneel met markeringslijst openen

Delete

Geselecteerde clip(s) van tijdlijn verwijderen

Dubbelklik op de clip op tijdlijn

Media-editor voor clip openen

B

Voorbeeldclip naar hoofdspoor op de tijdlijn verzenden (bij scrubber-positie)

H

Overschakelen van voorbeeld tussen tijdlijn en bron

Ctrl+5

Titel-editor openen

F5

Audiomixer weergeven/verbergen

F7

Song maken

Numeriek toetsenbord +

Tijdlijn inzoomen

Numeriek toetsenbord -

Tijdlijn uitzoomen

[  (haakje links)

Uitzoomen op de tijdlijn

]  (haakje rechts)

Inzoomen op de tijdlijn

Ctrl+[

Tijdlijn in venster passen

Ctrl+]

Ieder beeld weergeven (inzoomen)

Alt

Voor tegenovergestelde werking bij bewerken op de tijdlijn (invoegen/overschrijven)

T

Trimmodus aan/uit

Rechts

1 frame rechts trimmen (met trimmen geopend)

Links

1 frame links trimmen (met trimmen geopend)

Shift+ Rechts

10 frames rechts trimmen (met trimmen geopend)

Shift+ Links

10 frames links trimmen (met trimmen geopend)

Ctrl+Klik op trim

Tweede trimpunt op hetzelfde spoor toevoegen

Shift+Klik op trim

Vergelijkbaar trimpunt op alle sporen openen

Tab

Geopende trimpunten op voorgrond plaatsen

Media-editors

Cijfers 1-8

Kies een correctie- of effectencategorie

Dubbelklikken op schuifknop

Schuifknop weer instellen op standaardwaarde

Ctrl+L

Foto links roteren

Ctrl+R

Foto rechts roteren

Alt+Enter

Afspelen op volledig scherm

Esc

Weergave op volledig scherm sluiten

Titel-editor

Shift+Links

Tekenselectie links uitklappen

Shift+Rechts

Tekenselectie rechts uitklappen

Shift+Ctrl+Links

Zelfde als Shift+Links (uitklappen per woord)

Shift+Ctrl+Rechts

Zelfde als Shift+Rechts (uitklappen per woord)

Ctrl+B

Vet in- en uitschakelen

Ctrl+I

Cursief in- en uitschakelen

Ctrl+U

Onderstrepen in- en uitschakelen

Ctrl+A

Alles selecteren

Ctrl+D

Alles deselecteren

Spatiebalk

Wanneer tijdlijngedeelte is geselecteerd: weergave starten en stoppen

Toetsencombinaties