Menuknoppen

Elk visueel element van uw schijfmenu kan als een ‘knop’ worden gebruikt die verwijst naar andere inhoud in uw film. Elementen met de aanduiding ‘Geen knop’ kunnen echter niet voor koppelen worden gebruikt.

Knoptypes

Het type menuknop is de enige factor die de werking bepaalt. De tekst en het uiterlijk moeten altijd consistent met de werking zijn in een hoogwaardige schijfproductie, maar zijn er niet van invloed op. Er zijn vijf knoptypes beschikbaar.

Avid Studio image001 Menuknoppen

Normaal: Met dit type knop fungeert uw tekst, afbeelding of vorm als een koppeling/link naar een hoofdstukmarkering op de tijdlijn van uw schijfproject of een menu in uw Menulijst.

Thumbnail: Met deze variatie op het type Normaal kan een thumbnail van uw tijdlijn op de knop weergegeven.

Vorige en Volgende: Deze knoptypes zorgen automatisch voor navigatie tussen de pagina’s van menu’s met meerdere pagina’s in de Menulijst. Tijdens de weergave worden deze knoppen automatisch verborgen als de doelen niet bestaan (op de eerste en laatste pagina van de set met meerdere pagina’s). Aangezien de werking vastligt, is het niet mogelijk om de knoppen aan hoofdstukmarkeringen te koppelen.

Wortel: Een knop van dit type (wortel) verwijst naar het eerste menu in de Menulijst. De werking kan niet worden gewijzigd.

Knoppen voor menu’s met meerdere pagina’s

Als u zowel een knop Volgende als Vorige aan een menu toevoegt, dan kan dit dienst doen als een menu met meerdere pagina’s. Als een van deze knoppen afwezig is, kan het menu niet in de modus voor meerdere pagina’s worden gebruikt.

Standaardwaarden voor knoppen

Klik op de tab Knoppen bovenaan de Menu-editor om de beschikbare categorieën kant en klare menuknoppen te bekijken. Sleep knoppen naar het voorbeeldgedeelte om ze aan uw menu toe te voegen.

Avid Studio image002 Menuknoppen

De drie categorieën weerspiegelen de hierboven beschreven knoptypes. De categorie Navigatie bevat alle knoppen van de types Vorige, Volgende en Wortel (Root).

Algemene knoppen: Deze afbeeldingen zijn bestemd voor gebruik in combinatie met de knoppen Normaal, die naar een hoofdstukmarkering op uw tijdlijn kunnen verwijzen.

Navigatieknoppen: Deze designs zijn bestemd voor de knoppen Volgende, Vorige en Wortel (Root) met vaste navigatie.

Thumbnail-knoppen: Deze knoppen bevatten een thumbnail-gedeelte voor het bekijken van een tijdlijnclip.

Knopinstellingen

Het paneel Knopinstellingen bevindt zich aan de rechterkant van het voorbeeld van de Menu-editor.

Avid Studio image003 Menuknoppen

Het paneel Knopinstellingen is onderdeel van de Menu-editor.

Menuknoppen