Problemen met softwarecrashes oplossen

Document-ID: 384231

Als Studio herhaaldelijk crasht (vastloopt), is de oorzaak van het probleem waarschijnlijk een configuratieprobleem of een probleem met een projectbestand. Veel klanten verhelpen dit soort problemen door:

·    De computer te optimaliseren

·    Een beschadigd project opnieuw aan te maken

·    Een beschadigde clip etc. opnieuw op te nemen

·    Avid Studio te deïnstalleren en opnieuw te installeren.

·    Voor aanvullende probleemoplossing bepaalt u welke van de foutmodi het best overeenkomt met uw probleem; lees dan verder voor de gesuggereerde stappen voor probleemoplossing voor dat geval.

Geval 1: Avid Studio crasht op willekeurige momenten. Er kan geen specifieke oorzaak voor de fout worden vastgesteld, maar het programma loopt regelmatig vast.

Geval 2: Avid Studio loopt vast na een handeling van de gebruiker, zoals een klik op een bepaalde tab of knop. De crash is voorspelbaar en consistent.

Geval 3: Avid Studio crasht herhaaldelijk wanneer u bepaalde combinaties van stappen uitvoert.

Geval 1: Studio crasht op willekeurige momenten

Hier volgt een aantal stappen voor probleemoplossing. U kunt deze stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren totdat u het gewenste resultaat krijgt.

Installeer de nieuwste versie

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Avid Studio hebt geïnstalleerd.

Optimaliseer de instellingen

Controleer deze instellingen in Avid Studio; u kunt deze aanpassen om betere resultaten te krijgen.

Kwaliteit: Selecteer de snelste weergave en kijk of de resultaten verbeteren.

Optimaliseren van afspelen op de achtergrond: Schakel deze optie uit en kijk of dit helpt om het probleem op te lossen. Hierdoor kan de kwaliteit van de voorbeeldweergave afnemen.

Renderen tijdens afspelen: Schakel deze optie uit als u merkt dat crash optreedt tijdens het bekijken van een voorbeeld.

Sluit taken die op de achtergrond worden uitgevoerd

Bij dit soort problemen is het belangrijk processen op de achtergrond af te sluiten voordat u Avid Studio gebruikt.

Op Windows-systemen worden veel ‘taken’ (softwareprogramma’s) op de achtergrond uitgevoerd, meestal zonder dat dit opvalt. Soms blijkt één van deze programma’s echter de oorzaak van instabiliteit van een ander programma te zijn.

In Windows XP, Windows Vista en Windows 7 opent u met de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete een venster waarin u op de knop Taakbeheer kunt klikken. Op de tab Toepassingen ziet u niet veel, maar de tab Processen toont u welke taken er worden uitgevoerd. Zie kennisdatabase, document 229157, Hoe sluit ik achtergrondprogramma’s die van invloed zijn op systeemprestaties en software-installatie?, voor gedetailleerde instructies.

Defragmenteer uw harde schijf

Zie kennisdatabase, document 232457, Informatie over defragmenteren van de harde schijf in Windows, voor instructies en advies.

Controleer of u de nieuwste audio- en videostuurprogramma’s van de websites van de fabrikanten gebruikt.

U kunt bepalen welke geluidskaart en videokaart u hebt met behulp van Apparaatbeheer (klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer en selecteer Eigenschappen). In Windows XP en Windows Vista selecteert u de tab Hardware en klikt u op Apparaatbeheer.

Om vast te stellen welke videokaart u hebt, klikt u op het plus-teken voor Beeldschermadapters in de lijst in Apparaatbeheer. De naam van uw videokaart wordt nu weergegeven. Dubbelklik op de naam van de kaart om de fabrikant en de datum van het stuurprogramma te bepalen. Klik nu op de Stuurprogramma om alle informatie te bekijken, inclusief Fabrikant en Datum.

De procedure voor de geluidskaart is vrijwel gelijk. In Apparaatbeheer staat de geluidskaart vermeld in het gedeelte Besturing voor geluid, video en spelletjes. Als u hier ook op dubbelklikt, krijgt u toegang tot de stuurprogrammagegevens.

Updates voor stuurprogramma’s worden vaak ter beschikking gesteld op de websites van de hardwarefabrikanten zoals ATI op atitech.com, Nvidia op nvidia.com en Sound Blaster (SB) op creative.com.

Werk Windows bij

Zorg ervoor dat u alle nieuwste beschikbare Windows-updates hebt geïnstalleerd. U vindt deze op:

v4.windowsupdate.microsoft.com/en/default.asp

Optimaliseer de computerprestaties

Windows biedt hiervoor een speciaal hulpprogramma.

1.    Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen.

2.    Klik op Geavanceerde systeeminstellingen.

Hierdoor verschijnt het venster Systeemeigenschappen.

3.    Klik op de knop Instellingen in het gedeelte Geavanceerd.

4.    Selecteer de instellingen voor de beste prestaties en klik op OK.

Maak ruimte vrij op het opstartstation

Zorg ervoor dat u 10 GB of meer vrije ruimte beschikbaar hebt op uw opstartstation voor paging. Als u geen 10 GB hebt, moet u ruimte vrijmaken.

Verwijder Avid Studio en installeer het programma opnieuw

Als de suggesties tot dusver niet helpen, is de installatie van Studio mogelijk beschadigd. Als dit het geval, dient u Avid Studio te verwijderen en opnieuw te installeren. U verwijdert Avid Studio via Start Ø Alle programma’s Ø Avid Studio Ø Avid Studio verwijderen. U kunt het programma ook verwijderen via de lijst Programma’s en onderdelen in Windows Configuratiescherm. Zodra Avid Studio is verwijderd, installeert u het programma opnieuw vanaf uw schijf of programmadownload.

Controleer of een project is beschadigd

Probeer de eerste minuten van uw project opnieuw te creëren. Als dit niet tot instabiliteit leidt, voeg dan een paar minuten aan het project toe. Ga verder met opbouwen van het project als het systeem stabiel blijft.

Controleer of er beschadigde media is

Als de instabiliteit lijkt optreden bij het manipuleren van bepaalde audio- of videoclips, probeer dan de audio of video opnieuw op te nemen of te importeren. Als de media zijn geïmporteerd en door een andere toepassing zijn gemaakt, neem ze dan op met Studio en maak een testproject. Hoewel Studio een groot aantal videoformaten ondersteunt, kan de betreffende clip wellicht beschadigd zijn of in een onbekend formaat zijn opgeslagen. Als het gaat om een problematisch wav of mp3 bestand, converteer een dergelijk bestand dan in een ander type voordat u het bestand importeert.

Installeer Windows opnieuw

Dit is nogal een drastische stap, maar als de vorige oplossingen geen soelaas bieden, zou Windows zelf wel eens beschadigd kunnen zijn. De zware eisen die een authoring-programma voor multimedia zoals Avid Studio aan uw system stelt, kan instabiliteit aan het licht brengen die bij gewone toepassingen niet optreedt. U kunt het hulpprogramma voor systeeminformatie van Microsoft gebruiken om vast te stellen of de Windows-installatie onderdeel van het probleem is. Dit hulpprogramma houdt bij wanneer Windows crasht.

Het hulpprogramma voor systeeminformatie gebruiken:

1.    Klik op Start, op Uitvoeren en typ ‘Msinfo32’ in het zoekvenster onder de knop Start. Druk op Enter om het venster Systeeminfo te openen.

2.    Klap de categorie Softwareomgeving aan de linkerkant van het venster uit.

3.    Klik op Windows Foutrapportage.

Als het venster Windows Foutrapportage een groot aantal vermeldingen bevat, kan dit erop wijzen dat het besturingssysteem instabiel is of dat de computer een hardwareprobleem heeft. Inspecteer de informatie om de oorzaak van de crash te bepalen. Als bij de meeste crashes systeemsoftware zoals Window Explorer is betrokken, dan is er een probleem in het besturingssysteem. Ook frequente willekeurige crashes wijzen vaak op een beschadigde Windows-installatie.

Geval 2: Studio crasht na gebruikersactie

Als Avid Studio crasht, of regelmatig crasht, als u op een bepaalde tab of knop klikt, begin dan met het doorlopen van alle stappen in Geval 1 hierboven. Een dergelijk probleem betekent meestal dat Studio niet correct is geïnstalleerd of beschadigd is geraakt; verwijder Studio, installeer het programma opnieuw en pas de patch van de nieuwste versie toe om het probleem op te lossen.

Om te bepalen of de fout aan een bepaald project is gerelateerd, maakt u een testproject en voegt u een paar scènes toe aan de tijdlijn van de video. Klik vervolgens op de tab of knop die de fout lijkt te veroorzaken. Als dit testproject niet crasht, dan betekent dit mogelijk dat het probleem met het actuele project te maken heeft en niet met Studio of uw systeem. Als het testproject vastloopt, neem dan contact op met de ondersteuning en geef details over de exacte foutmodus. Wij proberen het probleem dan opnieuw te produceren.

Geval 3: Studio crasht herhaaldelijk

Als Studio crasht bij het uitvoeren van een bepaalde procedure of combinatie van stappen, begin dan met de stappen voor probleemoplossing van Geval 1, een gecompliceerdere versie van Geval 2. Het is vaak heel moeilijk om de precieze volgorde van stappen te bepalen die tot een fout leiden. Een eenvoudig testproject met een testvideo, zoals hierboven beschreven, is zeer nuttig voor uw eigen onderzoek en voor het bereiken van een snelle oplossing wanneer hulp van de ondersteuning is vereist.

Problemen met softwarecrashes oplossen