De Montage-editor

Met behulp van het gereedschap Montage-editor kunt u een Montageclip aanpassen door uw eigen subclips en andere aanpassingen toe te wijzen. De editor kan worden gestart vanuit een Montageclip zodra deze op de projecttijdlijn is geplaatst door te dubbelklikken op de clip of door Bewerken Montage te selecteren in het contextmenu van de clip.

De Montage-editor gebruiken

Iedere Montagesjabloon heeft zijn eigen reeks plaatsen voor video- en fotocontent; dit zijn de zogenoemde dropzones in de Montage-editor. De meeste sjablonen beschikken over ten minste één dropzone; het maximum is zes. Sommige sjablonen bieden tevens tekstbijschriften en andere parameters die nodig zijn om speciale functies aan te passen.

De Montage-editor bestaat uit vijf delen. Aan de linkerkant biedt de compacte versie van de bibliotheek u toegang tot uw video’s en foto’s; aan de rechterkant ziet u een aanpassingsvak met eventuele tekstvakken en andere knoppen voor de sjabloonparameters. De player toont de resultaten van uw wijzigingen. Onder het Voorbeeld ziet u de dropzones voor uw video en foto’s.

Intern bijknippen van Montageclips

Wanneer een Montagesjabloon begint of eindigt met een instelbaar gedeelte video op volledig frameformaat (dit is bij een groot aantal sjablonen het geval), dan biedt de tijdlijn van de Montage-editor knoppen voor het aanpassen van de lengte van de “intro” en “outro” tijden – de lengte van de delen van volledige framegrootte. Klik op een knop en sleep hem naar links of rechts om de lengte afzonderlijk in te stellen. De lengte van het middelste deel van de clip – het geanimeerde deel – neemt hierbij toe of af Als u de intro en outro wilt instellen zonder de lengte van het middelste gedeelte te wijzigen, klik dan tussen de knoppen en sleep ze.

Avid Studio image001 De Montage editor

Gedeelte van het venster van de Montage-editor, met de tijdlijn (onder) en dropzones voor video of foto’s (midden). De onderste delen van de bibliotheek en de player staan respectievelijk links en het midden. Om de intro of de outro van de clip te knippen, klikt u en sleept u de knoppen of de stippellijnen. Klik tussen de knoppen (op het ononderbroken deel van de lijn) om ze allebei tegelijk te slepen en het midden van de clip te herpostioneren zonder de duur van de clip te veranderen.

Voor een gedetailleerde toelichting van de sjabloonstructuur raadpleegt u Anatomie van een sjabloon.

Werken met dropzones

Dropzones leegmaken: U verwijdert een subclip uit de dropzone door met de rechtermuisknop op de zone te klikken en Media verwijderen te selecteren in het contextmenu.

Audio van subclip dempen: Sommige dropzones zijn gemarkeerd met een audiosymbool; dit geeft aan dat het audiogedeelte van alle video’s in die zone wordt opgenomen in de audio van de Montageclip. Als u niet wilt dat de audio wordt gebruikt, klik dan op het symbool om de subclip te dempen.

Avid Studio image002 De Montage editorHet begin van uw subclip kiezen: Video in een dropzone kan worden aangepast om te starten vanaf een bepaald punt in de subclip. Klik en sleep de schuifknop van het begin van de clip onder de dropzone om het beginframe aan te passen. De pijltoetsen links en recht op het toetsenbord zijn handig voor het maken van kleine aanpassingen.

Als de dropzone waarmee u werkt actief is op die tijdindex, toont het voorbeeld de wijzigingen in het beginframe. Terwijl u het beginframe van een subclip instelt, is het een goed idee om de positie van de schuifregelaar op de locatie te zetten waar de voorbeeldweergave van de Player het handigst is.

Het gebruik van de schuifknop voor het begin van de clip is niet van invloed op de positie van de subclip binnen de sjabloon en ook niet op de duur ervan. U kiest alleen welk deel van de subclip wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld een segment van zes seconden op een dropzone plaatst waarbij vijf seconden video zijn vereist, dan kunt u het beginpunt niet verder dan één seconde in de subclip plaatsen.

Effecten toevoegen in dropzones: Het is niet mogelijk om video- of audio-effecten toe te passen op een subclip binnen de Montage-editor zelf. Bereid in plaats hiervan het videosegment voor met alle gewenste effecten als een afzonderlijk filmproject, en sleep dat project naar de dropzone. Onthoud echter dat het toewijzen van uitgebreide filmprojecten aan Montage-dropzones een aanzienlijke belasting op de computer vormt.

De Montage-editor