Effecten in de media-editors

Net als andere bronnen voor uw project worden de effecten opgeslagen in de bibliotheek. U vindt ze in de itemstructuur onder Effecten in de sectie Creatieve elementen. Net als met andere soorten bibliotheekbronnen kunt u alle standaardfuncties gebruiken, zoals collecties, kwalificaties en tags, om de vele beschikbare effecten te organiseren.

Met slepen en neerzetten kunt u een effect uit de bibliotheek direct op een clip op de projecttijdlijn toepassen. Clips waaraan een effect is toegepast, zijn herkenbaar aan hun felgekleurde bovenranden.

Wanneer u op een tijdlijnclip dubbelklikt, wordt automatisch de media-editor geopend met het tabblad Effecten op de voorgrond. Er zijn zes effectgroepen beschikbaar. Klik op de naam van de groep om te zien welke effecten deze bevat.

Avid Studio image001 Effecten in de media editors

De effectengroep Camera is geopend in de Foto-editor. De muisaanwijzer is op de thumbnail van het effect Inverteren (links) geplaatst, waardoor het direct in het voorbeeld wordt doorgevoerd.

De thumbnailpictogrammen voor de effecten in de huidige geselecteerde groep worden weergegeven in een lade over de volledige breedte boven aan de werkruimte. Wanneer u met de muisaanwijzer op de pictogrammen van visuele effecten gaat staan, kunt u in het voorbeeld het resultaat zien van dit effect op de foto. Wanneer u een keuze hebt gemaakt, klikt u op de thumbnail van het effect om dit toe te passen.

Een effect aanpassen

Wanneer u via een van de bovenstaande methodes een effect op een clip hebt toegepast, kunt u de media-editor op elk willekeurig moment nogmaals openen om de instellingen van het effect te wijzigen. Dubbelklik op de clip op de tijdlijn of selecteer Effect-editor openen als u het effect wilt aanpassen.

Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de tijdlijn. Wanneer u de wijzigingen wilt annuleren en terugkeren naar de tijdlijn, drukt u op Annuleren.

Overschakelen naar een andere clip

Met de navigator, een schematische weergave van uw project die soms wordt weergegeven in het gebied net boven de balk onder aan het editorvenster, kunt u van de ene clip naar de andere overschakelen zonder een media-editor te verlaten.

Avid Studio image002 Effecten in de media editorsKlik op het pictogram van een kompasroos rechts onder in het venster om de navigator weer te geven of te verbergen.

Elke clip in het project wordt in de navigator aangeduid met een gekleurde balk. De indeling van de balken op een horizontale tijdsas met verticaal geplaatste sporen komt exact overeen met de tijdlijn. De balk van de clip die nu wordt bewerkt, is oranje gemarkeerd.

Avid Studio image003 Effecten in de media editors

De muis is boven de kompasroosknop geplaatst om de navigator uit te schakelen, het gebied net boven de knoppenrij waarin de projectclips door horizontale balken worden voorgesteld.

Als u op een van de andere balken klikt, worden alle wijzigingen die u op de huidige clip hebt toegepast, automatisch opgeslagen. De clip van de balk waarop u hebt geklikt, wordt dan geladen. Als de nieuwe clip van een ander mediatype is, wordt er automatisch naar de juiste editor overgeschakeld.

Solomodus

Avid Studio image004 Effecten in de media editorsSoms is het handig om tijdens het bewerken van een effect de andere tijdlijnlagen te zien. De lagen boven en onder de huidige laag met de clip waaraan u werkt. In andere gevallen kunt u een moeilijke bewerking vereenvoudigen door het andere spoor uit te schakelen.

U start en stopt de Solomodus met de knop Solo en het bijbehorende vervolgkeuzemenu rechtsonder in de media-editor. Er zijn drie configuraties mogelijk:

·    Uit: Met deze knop kunt u de Solomodus door eenmaal te klikken uitschakelen. Alle lagen van de tijdlijn worden dan in het voorbeeld opgenomen. Soms wordt de huidige laag verborgen door een bovenliggende laag op de tijdlijn.

·    Media en tracks onder weergeven: Onder deze optie worden de huidige laag en alle onderliggende lagen weergegeven, maar de clips op de lagen boven de huidige laag blijven verborgen.

·    Alleen media weergeven: Met deze optie wordt in het voorbeeld alleen de laag weergegeven waaraan u momenteel werkt.

Voorbeelden van effecten

In de sectie Creatieve elementen van de bibliotheek kunt u direct op de pictogrammen in de thumbnailweergave of in het aparte player-venster van elk effect een voorbeeld weergeven. Deze voorbeelden geven u een idee over het resultaat van het effect, maar zijn slechts het topje van de ijsberg gezien de mogelijkheden indien u effecten aanpast, keyframing toepast en meerdere effecten combineert.

Zoals eerder is aangegeven, kunt u een voorbeeld van het effect op uw eigen media bekijken zonder deze werkelijk toe te passen. Hiervoor plaatst u de cursor gewoon boven het effectpictogram in de media-editor van een tijdlijnclip. Wilt u het effect dan toepassen, dan hoeft u alleen maar op de thumbnail te klikken.

Effecten in de media-editors