Fotocorrecties

De correcties binnen de Foto-editor zijn Verbeteren, Bijsnijden, Rechtmaken en Rode ogen.

Foto’s verbeteren

Dit gebied bevat gereedschappen voor het oplossen van problemen met kleur en verlichting.

Contrast

Met deze knop vergroot u het verschil tussen de lichte en donkerdere gebieden van een foto. Door het contrast te vergroten kunt u een saaie foto levendiger maken, hoewel het risico bestaat dat gebieden die al erg licht of donker zijn, minder scherp worden.

Temperatuur

De knop Kleurtemperatuur verandert de kleurcompositie van een afbeelding en geeft deze een ‘warmere’ of ‘koudere’ uitstraling. Binnenverlichting, zoals gloeilampen of kaarslicht, wordt als warm ervaren, terwijl daglicht, met name schaduw, als koud wordt ervaren. Wanneer u de temperatuurknop gebruikt, verandert u voornamelijk de geel- en blauwwaarden in een foto en worden de groen- en magentawaarden weinig beïnvloed.

Helderheid

Deze knop functioneert als de helderheidsknop op een televisie. Het heeft dezelfde invloed op de lichte en de donkere gebieden van de foto. Voor een fijnere controle bij het bewerken van de helderheid gebruikt u de functie Selectieve helderheid.

Verzadiging

Met deze knop regelt u de kleurintensiteit van een foto. Wanneer u de waarde verhoogt, verfraait u de kleuren waardoor ze levendiger of zelfs fel worden. Verlaagt u de waarde, dan haalt u de kleur uit de foto totdat er alleen grijstinten overblijven. Voor een fijnere controle van verzadiging moet u Selectieve verzadiging gebruiken.

Witbalans

Een slechte witbalans is vaak te zien op plekken in een foto die puur wit moeten zijn en toch een lichte tint hebben. U herstelt dit door het fotospectrum met twee knoppen aan te passen.

Selectie grijsschaal: Activeer de selectiefunctie en klik op een witte of grijze positie in de foto (de minst kleurige).

Kleurcirkel: Schuif het controlepunt vanuit het midden van het kleurvak totdat de gewenste tint uit het beeld is verwijderd.

Selectieve helderheid

Er zijn vijf aparte helderheidsinstellingen waarmee u de helderheiddelen van een foto kunt bewerken zonder dat er andere delen worden beïnvloed:

Zwart: Deze schuifregelaar heeft alleen invloed op de donkerste gebieden in de foto. Bewerk de zwart- en wittinten pas op het laatst voor een optimaal resultaat.

Vullicht: Wanneer u deze schuifregelaar verhoogt, kunt u meer detail produceren in de schaduwgebieden (geen zwarte) van een foto met volledig contrast.

MidRange: De zone die door deze schuifregelaar wordt beïnvloed, omvat het gehele middenbereik van de belichting.

Markeringen: Deze schuifregelaar beïnvloedt de heldere locaties in de afbeelding. Deze kan worden gebruikt om gebieden te verzachten die zijn overbelicht door flitslicht, weerkaatsingen of fel zonlicht.

Wittinten: Deze schuifregelaar is van invloed op de delen van de afbeelding die “wit” moeten zijn. Net als zwart moet u dit gereedschap als laatste gebruiken.

Selectieve verzadiging

De standaard verzadigingscorrectie verhoogt de kleurverzadiging door het hele spectrum. Met selectieve verzadiging verhoogt of verlaagt u de primaire en secundaire kleuren afzonderlijk. Als blauw bijvoorbeeld te sterk lijkt, kunt u dit aanpassen terwijl de andere kleuren hun intensiteit behouden.

Geavanceerd

Dit paneel met extra knoppen biedt een aantal nuttige functies.

·    Belichting: Hiermee simuleert u het effect dat geproduceerd zou worden door de beeldbelichting te verhogen of te verlagen (de totale hoeveelheid licht die wordt gebruikt om een foto te maken).

·    Zachte clipping: Met zachte clipping wordt geprobeerd om verloren gegevens boven en onder aan het luminantiebereik en boven aan het verzadigingsbereik te herstellen door sterk geprononceerd tegenlicht en zwart plus te sterk verzadigde delen te verminderen.

·    Mengen met origineel: Deze schuifregelaar mengt het originele beeld (in de oorspronkelijke positie) met het gewijzigde beeld (0 tot 100%).

·    CCIR-limieten: Deze instelling beperkt de kleurwaarden die gebruikt worden in het beeld tot het bereik voor tv/videosignalen dat is toegestaan door de CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunication).

·    Info weergeven: Schakel deze optie in om diverse histogramvoorstellingen van de afbeeldingsgegevens weer te geven.

Bijsnijden

Gebruik dit gereedschap om een specifiek gedeelte in een foto te benadrukken of om ongewenste onderdelen te verwijderen.

Avid Studio image001 Fotocorrecties

Een foto bijsnijden

Grensvak (frame bijsnijden): Wanneer u het bijsnijdgereedschap selecteert, verschijnt er een grensvak met verstelbare grootte over de foto. Sleep de randen en hoeken van het frame om de afbeelding bij te snijden of sleep het midden van het grensvak na het bijsnijden om de positie aan te passen.

H/B-verhouding: U kunt de vervolgkeuzelijst van de knop H/B-verhouding op de regelbalk gebruiken om ervoor te zorgen dat de bijsnijdrechthoek het gewenste standaardformaat behoudt tijdens het bijsnijden. De hoogte/breedteverhoudingen standaard (4:3) en breedbeeld (16:9) worden ondersteund.

Voorbeeld: Deze functie geeft de geselecteerde uitsnijding zonder de rest van het beeld weer. Druk op Esc of klik op de foto om terug te keren naar de bewerkingsweergave.

Wissen, Annuleren en Toepassen: Met Wissen stelt u het grensvak opnieuw in op de originele afmetingen; met Annuleren beëindigt u de functie en verwijdert u de aangebrachte wijzigingen; met Toepassen slaat u het gewijzigde beeld op zonder de editor te verlaten.

Rechtmaken

Hiermee kunt u een afbeelding die elementen bevat niet helemaal horizontaal of verticaal zijn, rechtmaken. Behalve als u de afbeelding hebt bijgesneden, wordt de grootte hiervan dynamisch gewijzigd om te voorkomen dat de hoeken visueel worden afgesneden terwijl u de afbeelding roteert. Bij een bijgesneden afbeelding wordt de grootte niet aangepast zolang er voldoende materiaal overblijft om de lege hoeken te vullen.

 Avid Studio image002 Fotocorrecties

Gereed om een afbeelding recht te maken (met vizieren).

Op de werkbalk onder het voorbeeld bevinden zich meerdere functies met betrekking tot Rechtmaken.

Hulplijnopties: Met de twee knoppen uiterst links op de werkbalk stelt u de modus in voor de lijnen die op het voorbeeld worden geplaatst als hulpmiddel voor het rechtmaken. Als u de ene knop selecteert, wordt de andere gedeselecteerd. Met de knop Vizieren (uiterst links) worden twee gekruiste lijnen toegevoegd die over de hele afbeelding met de muis kunnen worden versleept, die dienen als referentie voor de werkelijke verticale en horizontale uitlijning. De knop Raster creëert een vast, herhalend rasterpatroon over de hele afbeelding.

Hoek instellen: U kun de rotatiegraad instellen door de schuifknop op de werkbalk onder de afbeelding te gebruiken, of door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl u over de afbeelding sleept. Rotaties tot 20 graden in beide richtingen worden ondersteund.

Wissen, Annuleren en Toepassen: Met Wissen herstelt u de originele staat van de afbeelding; met Annuleren beëindigt u de functie en verwijdert u de aangebrachte wijzigingen; met Toepassen slaat u het gewijzigde beeld op zonder de editor te verlaten.

Rode ogen

Dit gereedschap corrigeert het rode-ogeneffect dat vaak optreedt bij fotograferen met flitser wanneer de blik van het onderwerp gericht is op de camera. Markeer het gedeelte rond de rode ogen met de muis. U hoeft niet extreem nauwkeurig te werk te gaan, maar u kunt experimenteren met het ietsjes aanpassen van het gedeelte als u ontevreden bent met de correctie.

Wissen, Annuleren en Toepassen: Met Wissen herstelt u de originele staat van de afbeelding; met Annuleren beëindigt u de functie en verwijdert u de aangebrachte wijzigingen; met Toepassen slaat u het gewijzigde beeld op zonder de editor te verlaten.

Fotocorrecties