Instellingen

Avid Studio corner top left Instellingen Avid Studio border Instellingen Avid Studio corner top right Instellingen
Avid Studio border Instellingen
Avid Studio spacer Instellingen
Avid Studio spacer Instellingen Avid Studio blue button Instellingen Avid Studio spacer Instellingen

Voor meer informatie over

Avid Studio in het algemeen

klik hier voor een lijst met beschikbare instructies
op onze website (internetverbinding vereist)!

Avid Studio spacer Instellingen
Avid Studio spacer Instellingen
Avid Studio border Instellingen
Avid Studio corner bottom left Instellingen Avid Studio border Instellingen Avid Studio corner bottom right Instellingen

Het centrale configuratievenster van Avid Studio wordt het controlepaneel genoemd. (Dit geldt alleen voor instellingen van Avid Studio. Het Configuratiescherm van Microsoft Windows heeft hier niets mee te maken.)

Om te beginnen selecteert u Instellingen Ø Controlepaneel in het hoofdmenu van Avid Studio. Wanneer het controlepaneel verschijnt, kiest u een pagina uit de directory aan de linkerkant van het venster.

Avid Studio image001 Instellingen

Het controlepaneel van Avid Studio is een centraal configuratievenster voor de toepassing.

De zeven pagina’s controlepaneelinstellingen worden hieronder een voor een beschreven.

Geanalyseerde mappen

Geanalyseerde mappen zijn mappen op de harde schijf of een ander opslagmedium die door Avid Studio worden “geanalyseerd”. Wanneer de inhoud van een geanalyseerde map verandert, wordt de bibliotheek automatisch bijgewerkt.

U kunt zoveel geanalyseerde mappen maken als u wilt en deze optioneel instellen om alleen op één mediatype te worden gecontroleerd (video, afbeelding of audio), in plaats van alle drie, de standaardinstelling.

U stelt een map op uw systeem als geanalyseerde map in door op de knop Map toevoegen onder de lijst met geanalyseerde mappen te klikken en naar de map te bladeren die u wilt toevoegen. U annuleert het geanalyseerde-mapgedrag van een map door de map in de lijst te selecteren en op de knop Map verwijderen te klikken.

Met Wijzigingen toepassen wordt de inhoud van de bibliotheek bijgewerkt om deze synchroon te laten lopen met de geanalyseerde-mapwijzigingen.

Audioapparaat

Op deze instellingenpagina vindt u de beschikbare parameters voor apparaten (zoals een microfoon) die op de computer zijn aangesloten. Klik op de apparaatnaam om het Windows-instellingsdialoogvenster voor het apparaat te openen.

Foutverwerking

Tijdens bepaalde bewerkingen, zoals het importeren van een aantal bestanden, worden in dit venster berichten geregistreerd. U kunt hier kijken voor informatie over fouten die tijdens deze bewerkingen zijn opgetreden.

Importeren

Hier kunnen de standaardopties voor de Avid Studio Importer worden ingesteld; u kunt deze echter tijdens het importeren aanpassen of negeren.

Mapopties: Hier kunt u de standaard opslaglocaties voor geïmporteerde media weergeven of instellen die fysiek worden gekopieerd tijdens het importeren; dat is niet het geval bij gekoppelde imports en de functie Snelle import van de bibliotheek, waarbij alleen wordt gekoppeld aan de bestaande media zonder dat deze worden verplaatst. De maplocaties zijn aanvankelijk ingesteld op de directory’s van de gebruikt voor muziek, video en afbeeldingen (Mijn muziek, enz.)

Avid Studio image002 Instellingen

Een videosubmaptype selecteren op de pagina Instellingen importeren.

Nadat u de map die moet dienen als basismap hebt gevonden en geselecteerd, kunt u optioneel een submap instellen:

·    Geen submap: Met deze optie worden de bestanden die u importeert in de basismap opgeslagen.

·    Aangepast: Wanneer u deze optie kiest, wordt de tekst die wordt ingevoerd in het tekstvak Submap gebruikt als mapnaam voor het mediatype.

·    Vandaag: Uw imports worden geplaatst in een submap met de huidige datum als naam, in de indeling “2011-10-25”.

·    Creatiedatum: Elk geïmporteerd bestand wordt opgeslagen in een submap met de creatiedatum van de media als naam, in dezelfde indeling als hierboven. Wanneer meerdere media-items worden geïmporteerd als onderdeel van één importbewerking, kunnen meerdere submappen worden gecreëerd of bijgewerkt.

·    Huidige maand: Dit is hetzelfde als de optie Vandaag, maar zonder het daggedeelte, bijv. “2011-10”.

Scènedetectie: Hiermee wordt de standaard detectiemethode voor scènedetectie ingesteld.

StopMotion: Hiermee wordt de standaard importmethode ingesteld voor frames die u opneemt met de functie Stop beweging.

Voorbeeld

Deze instellingen zijn van invloed op de voorstelling/weergave van video.

Kwaliteit: Deze opties bepalen de kwaliteit waarmee voorbeelden van video in de hele toepassing worden weergegeven.

·    Best: geeft voorbeelden weer in volledige resolutie, dat wil zeggen de resolutie waarin ook wordt geëxporteerd. Met deze optie kunnen op langzamere systemen gedropte frames optreden.

·    Gebalanceerd: Bij deze instelling, de aanbevolen instelling voor normaal gebruik, worden sommige kwaliteitsoptimalisaties weggelaten om het voorbeeld sneller weer te geven. In de meeste gevallen is het verschil amper meetbaar.

·    Snelst afspelen: Het voorbeeld is geoptimaliseerd voor verwerkingsefficiëntie, wat handig kan zijn op een langzamer systeem.

Optimaliseren van afspelen op de achtergrond: Als deze optie actief is (standaard), rendert Avid Studio alle real-time effecten en overgangen. De voortgang van het renderen wordt op de tijdliniaal met gele (“nog te renderen”) en groene (“wordt nu gerenderd”) markeringen aangegeven. De markeringen verdwijnen zodra het renderen is voltooid.

Als deze optie niet actief is, worden de gele en groene markeringen niet weergegeven; alle effecten worden in real-time afgespeeld. Dit kan echter leiden tot een slechtere afspeelkwaliteit (frames die verloren gaan, “schokkerig” afspelen) als het aantal en de complexiteit van de effecten de verwerkingscapaciteit van het systeem te boven gaan.

Renderen tijdens afspelen: Wanneer de instelling Automatisch wordt gebruikt, besluit de toepassing op basis van systeeminformatie of tijdens het afspelen in real-time kan worden gerenderd. Als de instelling Uit wordt gebruikt, wordt renderen in real-time tijdens het afspelen uitgeschakeld, maar hervat wanneer het afspelen wordt gestopt.

Voorbeeld weergeven op volledig scherm: Selecteer de computermonitor (als er meerdere beschikbaar zijn) waarop u weergaven op volledig scherm wilt bekijken.

·    Externe voorbeeldweergave aan: Kies uit een lijst met beschikbare apparaten en signaaluitgangen.

·    Externe voorbeeldweergave standaard: Selecteer de tv-standaard van de aangesloten videomonitor.

 Projectinstellingen

Op deze pagina van het controlepaneel van Avid Studio kunt u standaardinstellingen selecteren voor nieuwe projecten, titels en overgangen.

Nieuw filmprojecttype: Selecteer een resolutie (bijvoorbeeld PAL of HD 1920x1080i) als de standaard voor elke nieuw gecreëerde tijdlijn. U kunt ook de eerste clip die op de tijdlijn wordt geplaatst het type van het project laten bepalen met de optie Detecteer formaat van eerste clip die aan het project wordt toegevoegd. Het type voor de huidige tijdlijn kan op elk moment tijdens het bewerken worden gewijzigd met behulp van de tijdlijninstellingen linksboven op de tijdlijnwerkbalk.

Standaardduur: Stel de standaardduur van titels, afbeeldingen en overgangen in wanneer ze voor het eerst naar de tijdlijn worden gebracht. (Eenmaal daar kan natuurlijk wel de cliplengte worden getrimd.)

Liniaal zoomen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u door middel van horizontaal slepen op de tijdliniaal in- en uitzoomen op de tijdlijn. In deze modus moet u rechtstreeks aan het scrubberhandvat slepen om de afspeellijn te scrubben of te verplaatsen. Wanneer Liniaal zoomen is uitgeschakeld, kunt u overal op de liniaal klikken om de afspeellijn te verplaatsen. In beide gevallen kan ook worden gezoomd door gebruik te maken van:

·    de Plus- en Min-toetsen op het numerieke toetsenblok;

·    de navigator aan de onderkant van de tijdlijn, of,

·    de schuifbalken onder de voorbeelden.

Opslaglocaties

Op deze pagina kunt u instellen waar media en projecten worden opgeslagen die u met Avid Studio creëert. U kunt afzonderlijk locaties opgeven voor:

·    Filmprojecten

·    Schijfprojecten

·    Titels

·    Menu’s

·    Renderbestanden (tijdelijke bestanden die worden geproduceerd tijdens het renderen van items waarvoor intensieve berekeningen vereist zijn, zoals video-effecten).

De wijzigingen worden alleen toegepast op bestanden die worden gecreëerd na wijziging van de opslaglocaties; bestaande bestanden blijven op hun huidige locaties staan.

Renderbestanden verwijderen: U kunt renderbestanden verwijderen om ruimte vrij te maken zonder zich zorgen hoeven te maken dat gegevens permanent verloren gaan. De bestanden worden echter opnieuw gecreëerd bij de volgende keer dat uw project moet worden gerenderd.

Instellingen