Audiocorrecties

De correctiefuncties in de Audio-editor zijn Equalizer, Compressor, Expander, De-Esser en Ruisonderdrukk. Elke functie kan zowel op bibliotheekitems als op clips op de tijdlijn worden toegepast.

Equalizer

Equalizers zijn in concept vergelijkbaar met de toonregelaars voor hoge en lage tonen op audioapparatuur, maar bieden veel gedetailleerdere instellingsmogelijkheden. Deze equalizer verdeelt het audiospectrum in vijf frequentiebanden die elk gericht zijn op een bepaalde frequentie en waarvan de mate van versterking instelbaar is.

Lijst met instellingen: Een aantal vaste standaardwaarden kunnen in de vervolgkeuzelijst worden geselecteerd; u kunt bijvoorbeeld een “telefoonstem”-effect selecteren.

Versterking (Gain): Met de parameter Versterking kunt u de mate bepalen waarin de respectieve frequentieband bijdraagt aan het algehele geluid (van -18 tot +18).

Frequentie: Met de parameter Frequentie kunt u de middenfrequentie van elke band bepalen.

LoCut en HiCut: Deze knoppen snijden de frequenties boven of onder de ingestelde waarde volledig af. De standaardwaarden laten alle frequenties toe.

Avid Studio image001 Audiocorrecties

Instellingen en voor keuren voor de audiocorrecties Equalizer en Compressor. De meeste instellingen van de Expander (niet afgebeeld) zijn dezelfde als die van de Compressor. Zie de beschrijving voor meer informatie.

Compressor

Een compressor vlakt de dynamiek geval voor geval af in een audiosignaal en zorgt ervoor dat de luide delen niet te luid zijn en dat het algehele geluid wordt versterkt. Hierdoor lijkt het signaal sterker, hoewel de piekniveaus na compressie niet hoger zijn dan ervoor. Lichte compressie wordt erg vaak gebruikt voor audiomastering van muzieknummers. Afhankelijk van het materiaal kan compressie ook op vele manieren creatief worden gebruikt.

Lijst met instellingen: Kies uit een aantal vooraf gemaakte parameterset voor het compressiefilter.

Verhouding: Met deze knop stelt u de compressieverhouding in. Dit is de mate van compressie die wordt toegepast op de secties van het ingangssignaal die de Drempel-instelling overschrijden. Een compressieverhouding van 2:1 houdt bijvoorbeeld in dat een verhoging van 2dB van het bronniveau boven de drempel slechts leidt tot een toename van 1 dB van het uitvoerniveau. Het toegestane bereik loopt van 1:1 (geen compressie) tot en met 100:1 (hard limiting).

Drempel: Alle niveaus boven deze instelling worden gedempt door de waarde die is ingesteld bij Verhouding. U kunt een algemene versterking instellen met de Gain-knop om te compenseren voor niveauverlies.

Aanvallen en loslaten: Aanvallen bepaalt hoe snel de compressor reageert op een audiosignaal dat de drempel overschrijdt. Hogere waarden vertragen de compressie, zodat (bijvoorbeeld) een korte aanslag van een pianonoot duidelijk waarneembaar blijft, terwijl de gebruikelijke compressie op aanhoudende geluiden wordt toegepast. Loslaten bepaalt de snelheid waarmee de compressie wordt uitgeschakeld wanneer het signaal terugvalt tot onder de drempel.

Versterking: U kunt het beste de versterking aanpassen nadat het signaal is gecomprimeerd.

Knee: Een hogere knee-waarde zorgt ervoor dat de compressie geleidelijk wordt toegepast terwijl het drempelgeluidsniveau wordt benaderd en overschreden, in plaats van dat de compressie direct wordt ingeschakeld. Hiermee wordt de geluidskarakteristiek van de compressor gewijzigd

Expander

De Expander verlaagt de versterking van signalen die onder een gekozen drempel vallen. De Expander biedt een zachtere manier om laagniveausignalen met veel ruis te reduceren dan het abrupt afkappen door de Gate.

Verhouding, Drempel, Aanvallen, Loslaten: Deze parameters betekenen hetzelfde als in de Compressor (zie hierboven).

Bereik: Bepaalt de maximale versterkingsreductie (demping).

Vasthouden: Bepaalt hoe lang de expander actief blijft na de eerste aanval. Het verhogen van deze waarde is nuttig wanneer er tussen luidere signalen kleine pauzes of veel stillere passages zijn die niet moeten worden versterkt. De expander werkt hier als een ruisonderdrukker.

De-Esser

Dit audiofilter verwijdert op onopvallende wijze sisklanken uit opgenomen spraak. De parameters die door de gebruiker worden ingesteld, maken een exacte, individuele aanpassing van het effect mogelijk.

Frequentie: Met deze knop stelt u in vanaf welke frequentie de De-Esser wordt toegepast.

Bereik: Met deze knop bepaalt u de maximale demping die wordt toegepast op de gedetecteerde sissende geluiden.

Avid Studio image002 Audiocorrecties

Instellingen en standaardwaarden voor audiocorrectie met de De-Esser en Ruisonderdrukk.

Ruisonderdrukking

Met het ruisonderdrukkingfilter kunt u ongewenst achtergrondgeluid reduceren of elimineren. Het filter reageert dynamisch op veranderende geluidsniveaus en -soorten binnen het materiaal.

Ruisonderdrukking kan voor het oplossen van veel problemen worden toegepast. De verkregen resultaten kunnen echter verschillen afhankelijk van het bronmateriaal en de herkomst van het probleem. Vaak kunnen de resultaten worden geoptimaliseerd door de parameters voor Niveau en Fijn afstemmen doelgericht te gebruiken.

Omdat het een paar seconden duurt voordat een nieuwe instelling van kracht wordt, moet u wijzigingen langzaam en met kleine stapjes aanbrengen en zorgvuldig elke wijziging controleren.

Niveau: Bij het maken van video-opnames buiten waarbij de onderwerpen ver van de microfoon zijn verwijderd, is er een grote kans dat er achtergrondgeluid optreedt. Dit geluid kan zo sterk zijn dat geluiden die van belang zijn, zoals de stem van het onderwerp, erdoor worden overstemd. Bovendien wordt het geluid van de camcorder zelf of de spraak van de filmer vaak versterkt tot een niveau dat hinderlijk kan zijn. Experimenteer met het niveau van Ruisonderdrukking totdat u de best mogelijke resultaten met het bronmateriaal verkrijgt.

Autom. aanpassen: Wanneer deze optie actief is, pas Ruisonderdrukking zich automatisch en dynamisch aan het soort en niveau van de ruis in het materiaal aan. De optie Fijn afstemmen wordt genegeerd wanneer Autom. aanpassen is geselecteerd.

Fijn afstemmen: Bepaalt de mate van correctie. Het effect ervan is alleen duidelijk merkbaar wanneer de lagere instellingen van Niveau worden gebruikt en er is helemaal geen effect wanneer Autom. aanpassen actief is.

Wind verwijderen: Plaats een vinkje in dit selectievakje om een filter te activeren waarmee wind en vergelijkbare achtergrondgeluiden in de huidige audioclip worden gereduceerd.

Audiocorrecties