Audio-effecten

Audio-effecten, zoals video-effecten, zijn te vinden in de Bibliotheek in de sectie Creatieve elementen. Een van de manieren om een effect aan het project toe te voegen, is om het van de bibliotheek naar een audioclip te slepen (inclusief videoclips met synchrone audio).

Avid Studio image001 Audio effecten

Het audio-effect Grungelizer aan de huidige clip toevoegen.

Normaal gesproken worden effecten echter toegevoegd met het venster Effecten in de Audio-editor, waarmee u eenvoudig een voorbeeld kunt weergeven en deze kunt aanpassen. Het venster is beschikbaar wanneer u aan tijdlijnclips met audio werkt. Het venster is niet beschikbaar wanneer u de Audio-editor van de bibliotheek opent. (De gereedschappen in het venster Correcties van de Audio-editor zijn echter altijd beschikbaar.)

De algemene interface voor audio-effecten is precies dezelfde als die voor video-effecten. De meest voorkomende functies worden hier niet besproken. Een aantal video-effecten, zoals de Equalizer en de De-Esser, functioneren ook als correctiegereedschappen. Hieronder komen andere audio-effecten aan de orde.

Kanaalgereedschap: De basishandeling van dit effect is het leiden van uw stereo-audiosignaal. Hiermee kunt u één of beide van de linker- en rechterinvoerkanalen op één of beide van de uitvoerkanalen aansluiten. Bovendien biedt het kanaalgereedschap speciale instellingen, zoals faseomkering en het verwijderen van spraak (het “karaoke-effect”),

Chorus: Het Chorus-effect zorgt voor een voller geluid door herhaaldelijk “echo’s” aan de audiostream toe te voegen. Door eigenschappen zoals de frequentie waarmee de echo’s terugkeren en de afname van het volume bij elke herhaling in te stellen, is er een reeks resultaten mogelijk, zoals flanger-achtige geluiden en andere speciale effecten.

Grungelizer: De Grungelizer voegt ruis en storingen toe aan uw opnames. Hierdoor klinken uw clips alsof u ze op een radio met slechte ontvangst hoort of via een versleten en bekraste vinylplaat.

Leveler: Dit effect helpt een bekend probleem bij de opname van audio voor videoproducties te compenseren: onevenwichtigheid in het opgenomen volume van verschillende elementen in de originele audio. Een voorbeeld: tijdens het opnemen van de video wordt uw commentaar mogelijk zo hard opgenomen dat het andere geluiden op de locatie overstemd.

U gebruikt de Leveler om een doelvolume te vinden dat zich ergens tussen de luide en de zachte audio in de originele clip bevindt. Beneden dat wordt het originele niveau door de Leveler in een vaste verhouding verhoogt. Boven het doelvolume werkt de Leveler als een compressor die het originele niveau reduceert. Met een voorzichtige van de parameters kan de interne balans van de audio aanzienlijk worden verbeterd.

Echo: Het Echo-effect simuleert het effect van het afspelen van het brongeluid in een ruimte van een bepaalde grootte en met een bepaalde geluidsreflectie. De interval tussen de aankomst van het originele geluid en de eerste echo’s bij de luisteraar is groter in een grote ruimte dan in een kleine. De snelheid waarmee de echo’s uitsterven, is afhankelijk van zowel de grootte van de ruimte als de mate van reflectie van de muren.

De instellingen voor Echo zijn genoemd naar het type ruimte die ze simuleren – van een passagierscabine van een auto tot en met een enorme ondergrondse grot.

Stereo echo: Met dit effect kunt u afzonderlijke echo’s instellen op de linker- en rechterkanalen, met feedback- en balansinstellingen om een reeks interessante geluiden te maken.

Stereospreiding: Met dit effect kunt u de waarneembare breedte van het stereogeluidsbeeld in een audioclip groter en kleiner maken. Dit wordt meestal gebruikt om een mix te maken die opener en ruimtelijker klinkt.

Audio-effecten