De Audio-editor

De Audio-editor biedt gereedschappen voor het vooraf beluisteren en het analyseren en manipuleren van digitale audio uit wav-, mp3- en andere bestandstypen. De editor bevat speciale functies voor het oorspronkelijke of synchrone audiospoor dat is gemaakt tijdens het maken van video-opnamen.

Zie Samenvatting mediabewerkingen voor informatie over de algemene interface van Audio-bewerker en de andere media-editors.

Avid Studio image001 De Audio editor

Het trimmen en bewerken van de stereo soundtrack van een videoclip. Links bevindt zich een videomonitorpaneel en de kanaalmixer. Het donkere gedeelte van de golfvorm (midden) staat voor materiaal dat uit dit stereogeluid is verwijderd door de soundtrack op de tijdlijn onderaan te trimmen. Het correctiefilter Compressor is toegepast (rechts).

De audio-editor biedt twee sets gereedschappen voor verschillende doeleinden. Deze sets zijn Correcties en Effecten. Correcties zijn zowel beschikbaar voor bibliotheekitems als voor clips op de tijdlijn van uw project. Effecten zijn alleen beschikbaar voor clips op de tijdlijn.

Correcties

Wanneer de Audio-editor wordt geopend vanuit de bibliotheek of vanaf de tijdlijn van het project, biedt deze toegang tot een suite van correctiegereedschappen voor het corrigeren van veelvoorkomende onvolkomenheden zoals bovenmatig sissende geluiden in opgenomen spraak. Als u een bibliotheekitem bewerkt, blijven alle wijzigingen behouden u dit later in een project gebruikt. Wijzigingen die worden aangebracht op de tijdlijn hebben echter geen effect buiten het project waartoe ze behoren.

Ga voor informatie over het openen van de Audio-editor om correctiegereedschappen te openen samen met de algemene functies van de media-editors, naar Overzicht mediabewerkingen. Zie Audiocorrecties voor beschrijvingen van de gereedschappen zelf.

Effecten

Zoals zojuist al is genoemd, biedt de Audio-editor wanneer deze wordt geopend vanaf de tijdlijn van het project een set correctiegereedschappen die als voornaamste doel hebben om defecten in media te repareren. Deze gereedschappen kunnen zowel rechtstreeks op items in de bibliotheek als op clips in het project worden toegepast.

Alleen voor clips op de tijdlijn biedt de Audio-editor ook een set audio-effecten. Hiermee beschikt u over een groot aantal mogelijke manieren om uw clips aan te passen of te verbeteren. Zie Audio-effecten voor meer informatie.

Kanaalmixer

Met de kanaalmixer kunt u het niveau aanpassen en audiosignalen van hun oorspronkelijk toegewezen kanaal naar nieuwe kanalen routeren. U kunt de mixer bijvoorbeeld gebruiken om gescheiden stereokanalen te comprimeren tot een linker en rechter monokanaal.

Het mixerpaneel wordt aanvankelijk in de linkerkolom met knoppen geopend, maar kan naar een nieuwe dokpositie aan beide zijden van het venster worden gesleept. Terwijl u sleept, wordt de positie van de andere panelen indien nodig aangepast.

Als u functies nodig heeft die de kanaalmixer niet biedt, kunt u ervoor kiezen om het effect van het kanaalgereedschap toe te passen.

Niveau aanpassen: Klik op de schuifknop onder de niveaumeters om het afspeelniveau van de clip in te stellen. Het niveau dat u instelt, wordt gebruikt wanneer de clip op een tijdlijn wordt afgespeeld of gebruikt. Het rode gedeelte van de meters staat voor overmodulatie van het geluid. Dit moet indien mogelijk worden voorkomen. Om te bepalen welk maximumniveau u veilig kunt gebruiken, klikt u op de knop Normaliseren.

Kanaalrouting: Deze vervolgkeuzelijst bevat alle opties voor het routeren van audiosignalen, zoals een kanaalomwisseling (links wordt bijvoorbeeld omgewisseld met rechts) of het combineren van een tweekanaals stereosignaal tot één monokanaal. De optie 1:1 routing stuurt het audiosignaal ongewijzigd door.

Avid Studio image002 De Audio editor

Een kanaalroutingoptie selecteren in de kanaalmixer. Vlak boven de lijst bevindt zich de schuifknop Niveau aanpassen (op de standaardinstelling van 0 DB). Rechts van de lijst bevindt zich de knop Normaliseren.

Knop Normaliseren: De knop Normaliseren onderzoekt de audiosamples in het geladen geluid om de mate van uniforme verhoging te bepalen die kan worden toegepast zonder dat overmodulatie (harde digitale clipping) van elke sample optreedt. In tegenstelling tot compressie en beperken, die de dynamiek van audiomateriaal wijzigen, zorgt normaliseren ervoor dat de dynamiek behouden blijft door de amplitude te verhogen (of te verlagen).

Golfvormgrafiek en frequentiespectrum

De golfvormgrafiek van de audio wordt in het display in het midden weergegeven. Deze toont op statistische wijze hoe de amplitude van het geluid met de tijd verandert. Als u zover mogelijk op het geluid inzoomt, geven de verticale lijnen in de grafiek individuele geluidssamples aan. De golfvormgrafiek wordt ook weergegeven in de (“bron”) Player van de bibliotheek wanneer een item wordt geselecteerd.

Avid Studio image003 De Audio editor

De golfvormgrafiek toont de verandering in audioniveaus met de tijd. Bij stereo-opnamen wordt de grafiek horizontaal verdeeld, zoals hierboven te zien is, met het linkerkanaal boven.

Een alternatieve, dynamische weergave van hetzelfde audiomateriaal wordt gegeven door het frequentiespectrum-display, dat de veranderende spectrumsamenstelling weergeeft terwijl de audio wordt afgespeeld.

Avid Studio image004 De Audio editorMet de golfvorm- en frequentie-knoppen rechtsonder in de Audio-editor kunt u naar wens tussen deze aanvullende displays schakelen.

Avid Studio image005 De Audio editor

Het frequentiespectrum breekt de audiosignalen af tot frequentiebanden en toont het geluidsniveau in elke band. De lagere frequenties bevinden zich aan de linkerkant. Piekniveaus worden als blokjes boven elke hoofdstaaf weergegeven waarbij in de afgelopen paar seconden een piek is gedetecteerd.

Knoppen voor synchrone video

Als u video met een synchroon audiospoor bewerkt, zijn zowel de video- als audiobewerkingsfuncties beschikbaar via de knoppen Video en Audio boven aan het venster. Wanneer u zich in de Audio-editor bevindt, is ook een videomonitorpaneel beschikbaar.

Video-/audioschakelaar

Avid Studio image006 De Audio editorAls er een video beschikbaar is, verschijnt linksboven aan het scherm een tab om over te schakelen naar de Video-editor.

Videomonitor

Avid Studio image007 De Audio editorAls er synchrone video is voor de momenteel geselecteerde audio, wordt een klein videovoorbeeldpaneel linksboven aan de Audio-editor geopend. Terwijl u een voorbeeld van het geluid beluistert, kunt u op de videomonitor het geluid ook visueel volgen. Wanneer u overschakelt naar de Video-editor, ziet u een golfvorm-displaypaneel op dezelfde locatie op het scherm.

ð Audio-effecten

De Audio-editor