Uiterlijkinstellingen

Het paneel Instellingen biedt toegang tot de instellingen voor uiterlijken, waar u de individuele detaillagen kunt onderzoeken, aanpassen, toevoegen of verwijderen om een bepaald uiterlijk te genereren.

Avid Studio image001 Uiterlijkinstellingen

Klik op de pijl voor de Uiterlijkinstellingen in het paneel Instellingen om een subpaneel te openen waar het uiterlijk van een laag kan worden bewerkt. Naast de naam van de momenteel geselecteerde standaardwaarde (‘Blauwe schuine rand’) staan drie knoppen voor het maken van nieuwe detaillagen. Het bewerkingspaneel met de Opvullingdetails is geopend; eronder zijn de panelen voor Rand 1 en Schaduw1 gesloten.

Er zijn drie typen detaillagen: opvulling (oppervlakte), rand en schaduw. De drie typen verschillen niet in de instellingen die ze ondersteunen, maar in de standaardpositie waarop ze in de stapel met lagen worden ingevoegd. Tenzij expliciet naar een andere positie gesleept, verschijnen de opvullingdetails bovenaan de stapel, gevolgd door randen en ten slotte schaduwen. Nadat u een detail hebt gemaakt, kunt u het echter naar wens naar boven of beneden in de stapel slepen.

Avid Studio image002 Uiterlijkinstellingen

Opvulling, Rand en Schaduw: een nieuw opvullingdetail (links, boven) wordt toegevoegd aan de bovenste opvullinglaag; er worden nieuwe rand- en schaduwdetails toegevoegd onder de onderste laag van de diverse typen.

U kunt de eigenschappen van individuele detaillagen aanpassen via de knoppen op uitklapbare bewerkingspanelen in de editor voor uiterlijken.

De volgende detaileigenschappen zijn beschikbaar:

·    Offset X en Offset Y: Met deze schuifknoppen bepaalt u de positie van de detaillaag met betrekking tot de nominale positie van de tekst of afbeelding waarop het uiterlijk wordt toegepast. Het bereik van de verschuiving is -100 (links of beneden) tot +100 (rechts of boven). De maximale verschuiving staat voor 1/8ste van de breedte en 1/8ste van het werkgebied van het venster Bewerken.

Avid Studio image003 Uiterlijkinstellingen

In dit voorbeeld is er een uiterlijk met drie detaillagen toegepast op één tekstlaag. De detaillagen zijn identiek geconfigureerd, afgezien van de verschuivingswaarden: linksboven (-1.0, 1.0); midden (0, 0); rechtsonder (1.0, -1.0).

·    Grootte: Deze schuifknop bepaalt de dikte van de segmenten die worden gebruikt voor het tekenen van de tekst of de afbeelding, van nul tot 2, waarbij 1 de standaarddikte is.

Avid Studio image004 Uiterlijkinstellingen

Dit voorbeeld bevat drie detaillagen met diverse groottewaarden. Van links naar rechts: 0.90, 1.0, 1.20. Het visuele effect van de diverse grootten is afhankelijk van de standaarddikte van de strepen in de laag. In een tekstlaag wordt dit bepaald door het lettertype en de lettergrootte.

·    Vervagen: Naarmate de waarde van deze schuifknop wordt vergroot van 0 naar 1 wordt de desbetreffende detaillaag steeds spookachtiger en onduidelijker.

Avid Studio image005 Uiterlijkinstellingen

De detaillagen in dit voorbeeld verschillen alleen door hun vervagingsinstellingen. Van links naar rechts: 0.15, 0, 0.40.

·    Dekking: Deze schuifknop bepaalt de dekking van de detaillaag van 0 (transparant) tot 1 (ondoorzichtig).

·    Vullen: Klik op de knop voor het kleurvoorbeeld om een dialoogvenster met standaardkleuren te openen; hierin kunt u de vulkleur van de detaillaag instellen. Dit dialoogvenster bevat een oogdruppelaarknop om een kleur ergens in de Titel-editor te kiezen.

Om een gradient-achtergrond in te stellen, klikt u op de knop Gradients bovenaan het kleurpalet. Er kunnen extra gradient-markeringen worden ingesteld door op de onderstaande gradient-balk te klikken. Gradient-markeringen kunnen worden verwijderd door ze verticaal uit het balkgedeelte te slepen.

Werken met detaillagen

Naast het instellen van de eigenschappen van bestaande detaillagen kunt u ook details van de drie typen toevoegen, details verwijderen en de volgorde van de stapel detaillagen wijzigen.

Avid Studio image006 UiterlijkinstellingenOm een detaillaag toe te voegen, klikt u op één van de drie knopjes rechtsboven. Van links naar rechts maakt u hiermee nieuwe opvulling-, rand- en schaduwlagen. De plaatsing van de nieuwe detaillaag in de stapel met lagen wordt bepaald door het laagtype, zoals hierboven is toegelicht.

U verwijdert een detaillaag door op de prullenbakknop te klikken Avid Studio image007 Uiterlijkinstellingen op de bovenste balk van het bewerkingspaneel van het detail.

Als u een detaillaag een andere naam wilt geven, dubbelklik dan op de naam, typ de gewenste naam en druk op Enter.

Om een detaillaag tijdelijk te verbergen, klik u op de puntvormige zichtbaarheidpictogram bovenaan het detail.

U sluit of opent het bewerkingspaneel van een detaillaag klikt u op pijlknop links op de balk van het detail.

Om de volgorde van de detaillagen te wijzigen, sleept u de werkbalk van het bewerkingspaneel naar een nieuwe locatie. Als het uiterlijk dat u bewerkt meer dan twee of drie lagen bevat, kan het handig zijn om de panelen eerst te sluiten zodat de gehele stapel tegelijkertijd zichtbaar is.

Een aangepast uiterlijk opslaan

Als u klaar bent met het bewerken van een aangepast uiterlijk, kunt u dit opslaan in de groep ‘Mijn uiterlijken’ door op de knop Uiterlijk opslaan Avid Studio image008 Uiterlijkinstellingen op de bovenste balk van de uiterlijkinstellingen te klikken. Geef het uiterlijk eerst een andere naam voordat u het opslaat. Dubbelklik hiertoe op de huidige naam in de instellingen, typ een beschrijvende naam en druk op Enter.

Zodra het uiterlijk is opgeslagen, kunt u openen via de standaardwaarde-kiezer (Presets Selector) onder ‘Mijn uiterlijken’.

Uiterlijkinstellingen