Tekst en tekstinstellingen

Hoewel de Titel-editor grafisch zeer geavanceerd is, worden de meeste titels gebruikt vanwege de tekst die ze bevatten. De editor biedt daarom diverse gespecialiseerde opties waarmee u er zeker van kunt zijn dat uw tekst er precies zo uit komt te zien als u wilt. De volgende tekstbewerkingen worden hieronder toegelicht:

·    De tekst bewerken

·    Lettertypen, -grootten en -stijlen wijzigen

·    Uitvulling en stroming instellen

·    Teksteigenschappen kopiëren en plakken

De gedeeltes van de Titel-editor die het belangrijkste zijn voor werken met tekst zijn het venster Bewerken en het paneel Tekstinstellingen. Voor het opmaken van een tekstlaag dienen het gedeelte Uiterlijken van de standaardwaarde-kiezer en de Uiterlijkinstellingen.

De modus tekstbewerking

Zoals elders beschreven, moet u bij het slepen van een tekstlaag er goed op letten dat u op de rand van het kader klikt, en niet in het kader, zodat u voorkomt dat de laag per ongeluk naar de modus tekstbewerking gaat. Bij de hier beschreven bewerkingen is de modus tekstbewerking echter precies wat we willen. Als u een nieuwe tekstlaag maakt, is de tekstbewerkingsmodus reeds ingeschakeld: u kunt meteen beginnen met typen en de standaardtekst wordt vervangen.

Om bewerken te activeren voor een bestaande tekstlaag, klikt u op een willekeurige plek in het kader. De tekstbewerkingsmodus wordt actief en – om u een stap te besparen die vaak noodzakelijk is – alle bestaande tekst in de laag wordt automatisch geselecteerd. Zoals gebruikelijk wordt geselecteerde tekst aangeduid door markering.

Avid Studio image001 Tekst en tekstinstellingen

Een tekstlaag waarbij alle tekst is geselecteerd. Van links naar rechts bepaalt u met tekstbewerkingsknoppen in de werkbalk de letteropmaak (vet, cursief, onderstrepen); tekstuitlijning en -stroming; en lettertype en –grootte. In de tekstbewerkingsmodus heeft de muisaanwijzer op de laag de vorm van een ‘I’ zoals hierboven afgebeeld.

Als u de tekst wilt aanpassen, begint u gewoon te typen. De gemarkeerde tekst verdwijnt en de tekst die u typt komt ervoor in de plaats. Terwijl u typt wordt het huidige invoegpunt (de plaats in de tekst waar de nieuwe letters worden ingevoegd) aangegeven door een verticale lijn.

Als u nieuwe tekst wilt toevoegen zonder de bestaande tekst te verwijderen, klik dan op het gewenste invoegpunt nadat u de laag in de tekstbewerkingsmodus hebt geschakeld of gebruik de pijltoetsen om het invoegpunt te verplaatsen.

Avid Studio image002 Tekst en tekstinstellingenU kunt tevens een gedeelte van de tekst markeren (en dus vervangen) voordat u gaat typen: sleep met de muis over de letters of houd Shift ingedrukt en gebruik de pijltoetsen. U kunt ook drie keer klikken om alle tekst in de laag te selecteren of dubbelklikken op een woord om alleen dat woord te selecteren. Als u alle tekst in de laag opnieuw wilt selecteren, gebruik dan de muis of pijltoetsen op de zojuist beschreven manier of gebruik de standaard toetsencombinatie Ctrl+A.

Het paneel Tekstinstellingen

Het bovenste subpaneel Instellingen is een groep knoppen voor het bewerken en opmaken van de inhoud van de huidige tekstlaag.

Het tekstvak gebruiken

In gevallen waarbij de tekst in het venster Bewerken moeilijk of onmogelijk toegankelijk is voor bewerken, biedt het tekstvak in het paneel een andere handige manier om uw tekst te selecteren en te bewerken. Dit is de methode als de tekst buiten het scherm op de positie van de schuifregelaar staat, wat kan gebeuren bij gebruik van Bewegingen. Het tekstvak wordt tijdens het typen uitgebreid tot maximaal drie lijnen; er verschijnt een scrollbalk als nog meer regels invoert.

Gemarkeerde tekst opmaken

De meest tekstknoppen van de Titel-editor kent u waarschijnlijk van andere programma’s. Deze functies zijn alleen van toepassing op gemarkeerde tekst:

Avid Studio image003 Tekst en tekstinstellingenLettertypeopmaak: Voor het vet of cursief maken of onderstrepen van de geselecteerde tekst, gebruikt u de knoppen op de werkbalk of de standaard toetsencombinaties Ctrl+B, Ctrl+I en Ctrl+U. De knoppen worden verlicht wanneer de opmaakopties actief zijn.

Lettertypeopmaak: Uw titels zijn de perfecte plaats om te experimenteren met decoratieve weergaveletters; u zult deze vervolgkeuzelijst dus waarschijnlijk best vaak gebruiken. Als er veel lettertypen op uw systeem staan, kan de lijst behoorlijk lang zijn. Voor eenvoudige navigatie drukt u op de eerste letter van een lettertypenaam om direct naar de bijbehorende alfabetische locatie in de lijst te springen. Klik op het lettertype dat u wilt of ga na naar de naam met de pijltoetsen en druk op Enter.

Avid Studio image004 Tekst en tekstinstellingen

U selecteert een lettertype door de vervolgkeuzelijst te openen en op het gewenste lettertype te klikken. Het lettertype wordt alleen toegepast op de tekst die momenteel is gemarkeerd.

Avid Studio image005 Tekst en tekstinstellingenLettertypegrootte: De Titel-editor biedt diverse methoden om de lettertypegrootte in te stellen. U kunt een nieuwe waarde direct in het veld voor het bewerken van de lettertypegrootte invoeren (tot 360), of de bijbehorende vervolgkeuzeknop gebruiken om een lijst met groottes te bekijken. Verder naar rechts gebruikt u de knoppen lettertype verkleinen en lettertype vergroten om de intervallen aan te passen waarmee de lettertypegrootte toeneemt.

Tekstopmaak kopiëren en plakken

Bij tekst- en vormlagen kunt u met de contextmenu-items Eigenschappen kopiëren en Eigenschappen plakken, te vinden door met de rechtermuisknop te klikken op een kader in het venster Bewerken, gebruiken uiterlijken kopiëren van de ene laag naar de andere zonder dat u het gedeelte Uiterlijken van de standaardwaarde-kiezer hoeft te openen.

Bij tekst wordt met deze bewerking ook het lettertype, -grootte en -opmaak van de ene laag naar de andere gekopieerd; dit werkt ook met gedeeltelijke selecties binnen of tussen tekstlagen.

Tekstuitlijning

Avid Studio image006 Tekst en tekstinstellingenVoor titels met meerdere regels tekst biedt de Titel-editor een standaardmenu met uitvulopties. De standaard voor nieuwe tekstlagen is centreren (Tekst in het midden uitlijnen in de vervolgkeuzelijst), waarbij iedere regel horizontaal wordt gecentreerd binnen de beschikbare ruimte. De aanvullende opties zijn Tekst links uitlijnen, Tekst rechts uitlijnen en Tekst uitvullen.

Tekststroom

Avid Studio image007 Tekst en tekstinstellingenOm tegemoet te komen aan de diverse conventies van verschillende talen met betrekking tot de richting van geschreven tekstregels, en voor maximale flexibiliteit bij grafisch design, biedt de Titel-editor een menu met acht opties voor tekststroom. Deze opties, die samenwerken met de zojuist besproken uitvulopties, zijn niet alleen van invloed op de manier waarop de tekst wordt weergegeven, maar tevens op de werking van standaardtoetsen als Home en End.

Opmaken met uiterlijken

Avid Studio image008 Tekst en tekstinstellingenZoals toegelicht in Standaardwaarden voor uiterlijken, kan het uiterlijk van tekst- en vormlagen worden aangepast door toepassing van uiterlijken van de standaardwaarde-kiezer. In een gedeeltelijk gemarkeerde tekstlaag heeft een uiterlijk alleen effect op de gemarkeerde tekst. In principe kan ieder individueel teken in uw titel een eigen uiterlijk krijgen.

Tekst en tekstinstellingen