Het venster Bewerken

Het venster Bewerken is het belangrijkste gedeelte voor voorbeeldweergave en bewerkingen van de Titel-editor. Hier kunt u de voorgrondlagen van uw titels opnieuw rangschikken, in grootte aanpassen en roteren.

Een noodzakelijke eerste stap voor het de meeste bewerkingen is het selecteren van de laag of de lagen die u wilt beïnvloeden. Geselecteerde lagen komen in een kader met acht controlepunten voor instellen van de grootte en een rotatiehendel bovenaan voor het roteren van de selectie in stappen van één graad. De meeste laagtypen kunnen worden “vastgegrepen” om ze naar een nieuwe positie te slepen door direct op het kader te klikken.

Avid Studio image001 Het venster Bewerken

Een vormobject roteren in het venster Bewerken. Het kleine puntje in het midden bovenin het kader is de rotatiehendel voor de laag. Om een laag te roteren, klikt u op de rotatiehendel en sleept u met de muis. Als de muis op de rotatiehendel staat, ziet de aanwijzer eruit als een cirkelpijl.

Bij tekst- en vormlagen kan een gedeelte van de inhoud buiten het kader liggen. Dit komt voor wanneer één van de ‘details’ in het uiterlijk wordt gedefinieerd met een horizontale of verticale verschuiving waarmee het detail weg wordt verplaatst van de nominale locatie van de laag.

Laagbewerkingen in het venster Bewerken

De hier beschreven bewerkingen gelden voor een enkele laag, maar kunnen ook voor meerdere lagen tegelijkertijd worden toegepast. Zie Werken met laaggroepen voor meer informatie.

Om een laag te selecteren in het venster Bewerken, klikt u op de laagrechthoek met de muis. Hierdoor verschijnt het kader van de laag en kunt u de laag bewerken.

Lagen reageren op muisklikken binnen de rechthoek (de rechthoek die het frame toont wanneer u dit selecteert). Dit betekent dat u een zichtbare laag mogelijk niet kunt bewerken omdat hij onder een transparant gedeelte ligt binnen de rechthoek van een andere laag. Om in dergelijke gevallen bewerkingen met de muis uit te voeren, moet u eerst de bovenste laag/lagen verbergen of vergrendelen, zoals beschreven bij “De Lagenlijst”.

Om een laag zonder tekst te verplaatsen, klikt u ergens binnen de rechthoek en sleept u hem naar de nieuwe positie.

Avid Studio image002 Het venster BewerkenOm een tekstlaag te verplaatsen, plaatst u de muis bij de rand van het kader van de laag totdat de sleepmarkeringen verschijnt (pijltje dat vier kanten op wijst); klik en sleep de laag. Als u in het frame klikt (zoals bij een laag zonder tekst), wordt de modus voor tekstbewerking geactiveerd. Zie Tekst en tekstinstellingen voor details over werken met tekstlagen.

Om de grootte van een laag aan te passen en de verhoudingen te bewaren, klik dan op een hoekpunt van het kader en sleep dit naar buiten of binnen totdat het juiste formaat is bereikt.

Om de grootte van een laag aan te passen en de verhoudingen aan te passen, klik dan op een zijpunt van het kader en sleep. Door de grootte aan te passen met het middelste punt aan twee aangrenzende kanten, kunt u iedere gewenste grootte en verhouding bereiken.

Om een laag te roteren, klikt u op de rotatiehendel en sleept u met de muis. Voor gedetailleerdere controle bij het roteren verplaatst u de muisaanwijzer tijdens het slepen uit het midden van de rotatie. De extra afstand maakt het mogelijk kleinere hoeken te definiëren tussen de verschillende muisposities.

U wijzigt de stapelpositie van een laag door met de rechtermuisknop op de laag te klikken en in het contextmenu een van de opdrachten in het submenu Volgorde te selecteren: Naar achter verzenden, Achterwaarts verzenden, Naar voorgrond brengen, Naar voren brengen. Er zijn handige toetscombinaties voor alle vier de bewerkingen; achtereenvolgens, Ctrl+Minus, Alt+Minus, Ctrl+Plus en Alt+Plus.

Een andere aanpak voor het opnieuw rangschikken van lagen, wellicht handiger voor titels waarbij diverse lagen elkaar overlappen, is het gebruik van de Lagenlijst.

Om een laag te verwijderen, selecteert u het kader of selecteert u de laag in de Lagenlijst en drukt u op Delete. U kunt de opdracht in het contextmenu gebruiken, Laag verwijderen. Bij een tekstlaag in de tekstbewerkingsmodus geldt de opdracht Verwijderen (en de toets Delete) alleen voor de tekst van de laag, niet voor de laag zelf.

Het venster Bewerken