Het menu Bestand

Met de opdrachten van het menu Bestand in de Titel-editor kunt u titels opslaan in het bestandssysteem van uw computer en opgeslagen titels openen om ze te bewerken.

Titel openen: Met deze opdracht kunt u een titel laden uit een bestandsmap op uw lokale systeem of netwerk. Als u wijzigingen hebt gemaakt in de momenteel geopende titel voordat u deze opdracht gebruikt, hebt u de kans uw werk eerst op te slaan.

Titel opslaan en Titel opslaan als: Met deze standaardopdrachten, samen met de vorige, kunt u titels naar andere computers exporteren en titels met andere gebruikers van Avid Studio delen.

Het menu Bestand