Standaardwaarden voor bewegingen

De tab Bewegingen van de standaardwaarde-kiezer bevat de animatieroutines die de Titel-editor veel van zijn kracht geven. Deze bewegingen worden toegewezen aan en gebruikt voor lagen in uw titel. De bewegingen worden verdeeld in drie klassen op basis van het gedeelte van de levenscyclus van de laag waarop ze invloed zijn: Ingang, Accentuering en Sluiten.

·    Een Ingang-beweging bepaalt het verschijnen van de laag – de eerste keer dat de laag in de lopende titel verschijnt.

·    Een Accentuering-beweging zorgt ervoor dat de aandacht van het publiek op de inhoud van de laag blijft gevestigd door middel van een opvallende actie gedurende de tijd dat de laag zichtbaar is.

·    Met de Sluiten-beweging verdwijnt de laag weer van het scherm en wordt de levensduur levenscyclus voltooid.

Iedere laag kan één beweging van ieder type bevatten. Alle bewegingen zijn echter optioneel en het is ook mogelijk een titel zonder bewegingen te maken.

De collectie Bewegingen

Bij deze drie bewegingstypen kunnen de meeste animaties worden onderverdeeld in diverse standaardklassen op basis van hun werking.

Lettergebaseerde bewegingen werken op het niveau van individuele letters in een tekstbijschrift (andere soorten lagen worden behandeld als één “letter”). Een voorbeeld. Bij de Ingang-beweging “Draaiende letters” wordt eerst de rand van de letters op de tekstlaag zichtbaar. Vervolgens draaien ze één voor één op hun plaats totdat alle letters in hun normale positie staan.

Woordgebaseerde bewegingen werken op vergelijkbare wijze, maar dan met woorden als de kleinste animatie-eenheden. In de Ingang-beweging “Woorden van onder” komen de woorden in de laag één voor één tevoorschijn en gaan ze van de onderkant van het frame naar hun positie.

Lijngebaseerde bewegingen zijn bestemd voor lagen met meerdere regels tekst die stuk voor stuk worden verwerkt. In de Ingang-beweging “Lijnen vanaf achteren”, verschijnt iedere regel tekst (op een lijn) op het scherm langs een perspectiefspoor waarbij het lijkt alsof de tekst van achter de toeschouwer komt.

Paginagebaseerde bewegingen hebben effect op de gehele laag tegelijk. Een voorbeeld hiervan is de Ingang-beweging “Kurkentrekker”; deze beweging “draait” de laag vanaf boven op zijn plek alsof de laag aan de binnenkant van een onzichtbare kurkentrekker staat.

De ingang- en sluiten-bewegingen afstemmen

De meeste Ingang-bewegingen beschikken over een bijbehorende Sluiten-beweging waaraan ze kunnen worden gekoppeld als visuele consistentie wenselijk is. Een laag die met de beweging “Woorden vanuit oneindig” in beeld komt, kan worden geconfigureerd om te verdwijnen met “Woorden naar oneindig”. Dit soort consistentie is optioneel, geen vereiste; u kunt de drie typen bewegingen mengen en mixen zoals u wilt.

Avid Studio image001 Standaardwaarden voor bewegingen

De standaardwaarde-kiezer biedt Inagng-, Accentuering- en Sluiten-bewegingen. Elke laag in een titel kan één beweging per type gebruiken.

Voorbeelden van bewegingen bekijken

Om een voorbeeld van een beweging op een laag te bekijken, selecteert u eerst de laag, opent u de tab Bewegingen van de standaardwaarde-kiezer en plaatst u de muis op de gewenste thumbnail. Er wordt nu een voorbeeld van de titelanimatie vertoond in het venster Bewerken, zodat u het effect direct kunt zien.

Bewegingen toevoegen

Om een bepaalde beweging aan een bepaalde laag toe te voegen, selecteert u eerst de laag en vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:

·    Klik op thumbnail van de beweging in de standaardwaarde-kiezer.

·    Sleep de thumbnail van de beweging van de standaardwaarde-kiezer naar een toegankelijke laag (een laag die niet wordt bedekt door andere lagen) in het venster Bewerken.

·    Sleep de thumbnail van de Beweging van de standaardwaarde-kiezer naar een van de lagen of gegroepeerde lagen in de kop Lagenlijst.

Na gebruik van een van deze methoden wordt de beweging aan de laag toegevoegd ter vervanging van de bestaande beweging van hetzelfde type op die laag (indien van toepassing). Zie De Lagenlijst voor details over werken met de Bewegingen in de Lagenlijst.

Standaardwaarden voor bewegingen