Het paneel Importeren naar

Na importeren zijn uw media-items toegankelijk als bestanden op uw computer. In het paneel Importeren naar van de Importer kunt u aangeven waar deze bestanden worden opgeslagen. Er zijn aparte mappen beschikbaar voor video, audio en foto´s, maar het paneel Importeren naar vermeldt alleen de items die relevant zijn voor de huidige importbron, ingesteld in het paneel Importeren van.

Naarmate het aantal mediabestanden op uw systeem toeneemt, is het steeds nuttiger om na te denken over de beste manier om het materiaal te organiseren mappen en submappen, zodat u in de toekomst gewenste items snel kunt vinden. De functies in het paneel Importeren naar zijn ontworpen om dit proces te automatiseren in de mate die kiest.

Werken met importmappen

Avid Studio image001 Het paneel Importeren naarTenzij u anders bepaalt, gebruikt de Importer de standaard documentmappen voor video, muziek en foto´s van uw Windows-gebruikersaccount. De illustratie toont een gebruikelijke instelling in Windows 7. Als u een importmap wilt wijzigen, klik dan ofwel op de kleine mapknop of op het huidige pad van de map. (Zie “Een importmap map selecteren” hieronder.)

De mappen die u kiest voor de diverse mediatypen, standaard of aangepast, dienen als basislocaties voor uw geïmporteerde bestanden. Om uw mediaverzameling effectief te beheren, kunt u tevens een eigen submapnaam aangeven of een methode voor het automatisch genereren van een naam op basis van de huidige datum of de dag waarop het geïmporteerde materiaal is gemaakt. Klik op s“submap instellen” of de knop meer Avid Studio image002 Het paneel Importeren naar voor het mediatype om toegang tot de submapopties te krijgen. (Zie “Een submap instellen” hieronder.)

Als u bijvoorbeeld de hoofdmap voor de video instelt op “c:vid”, en de naammethode voor uw submap op “Huidige naam”, dan wordt video die u importeert overgebracht naar een map met een naam als “c:vid2011-10”.

Vulniveau-indicator: Deze indicator geeft voor iedere importbestemming aan hoeveel ruimte er over is op het opslagapparaat. Het eerste deel van de balk staat voor de ruimte die al in gebruik is op het apparaat. Het gekleurde deel geeft aan hoeveel ruimte momenteel geselecteerde mediabestanden die nog worden geïmporteerd vereisen.

Avid Studio image003 Het paneel Importeren naar

Weergave van de beschikbare opslagruimte

Let op: Als een bestemmingsapparaat tijdens het importeren 98 procent bereikt, dan wordt de bewerking op dat punt gestopt.

Een importmap selecteren

Avid Studio image004 Het paneel Importeren naarAls u een andere basismap wilt kiezen voor een bepaald mediatype, klik dan op de desbetreffende mapknop of mapnaam in het paneel Importeren naar. Er verschijnt dan een venster waarmee u een map kunt selecteren; navigeer naar en maak – indien nodig – de map die u wilt gebruiken.

Mappen die submappen bevatten, worden aangeduid met een plusteken links naast het mappictogram als ze momenteel zijn gesloten en met een minteken als ze open zijn. Klik op het pictogram om de status van de map te wijzigen.

Avid Studio image005 Het paneel Importeren naar

Klik op het plusteken om de inhoud van een map te bekijken.

Een submap instellen

U stelt een submap in de basismap in als de feitelijke importbestemming voor het mediatype door ofwel op de knop “submap instellen” of op de knop meer te klikken Avid Studio image002 Het paneel Importeren naar. Met deze knoppen opent u een dialoogvenster met een uitgebreide versie van het paneel Importeren naar; dit venster bevat de instellingen die u nodig hebt voor het instellen van de naam van de submap of de naamgevingsmethode voor ieder mediatype dat wordt ondersteund door de momenteel geselecteerde importbron.

Avid Studio image006 Het paneel Importeren naar

Het uitgebreide dialoogvenster Importeren naar voor bestandsgebaseerde media. Aangezien de bestanden verschillende mediatypen kunnen bevatten, zijn er instellingen voor alle drie types aanwezig. De meeste andere bronnen importeren alleen videomedia en tonen de instellingen voor Audio en Foto niet.

De rij instellingen voor ieder mediatype bevat een vervolgkeuzelijst met naamgevingsopties:

Geen submap: Met deze optie worden de bestanden die u importeert in de basismap opgeslagen.

Aangepast: Als u deze optie kiest, verschijnt er een bewerkingsvenster. Geef de naam van de submap waarin u uw volgende geïmporteerde bestanden van het mediatype opslaat.

Vandaag: De geïmporteerde bestanden gaan naar een submap met als de naam de huidige datum, in de volgorde “2009-10-25”.

Creatiedatum: Alle geïmporteerde bestanden worden opgeslagen in een submap met de naam van de creatiedatum van de media, in dezelfde volgorde als hierboven. Wanneer er bij één importbewerking meerdere media-items worden geïmporteerd, worden er mogelijk meerdere submappen gemaakt of bijgewerkt.

Huidige maand: Gelijk aan de optie Vandaag, maar zonder het daggedeelte, bijvoorbeeld “2009-10”.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op de knop x rechtsboven in het dialoogvenster om terug te keren naar de Importer.

Het paneel Importeren naar