Importeren van DV- of HDV-camera

Avid Studio corner top left Importeren van DV of HDV camera Avid Studio border Importeren van DV of HDV camera Avid Studio corner top right Importeren van DV of HDV camera
Avid Studio border Importeren van DV of HDV camera
Avid Studio spacer Importeren van DV of HDV camera
Avid Studio spacer Importeren van DV of HDV camera Avid Studio blue button Importeren van DV of HDV camera Avid Studio spacer Importeren van DV of HDV camera

Voor meer informatie over

Media importeren (1): Opnemen van bandgebaseerde camera’s en schijven

klik hier om de online instructie te bekijken
op onze website (internetverbinding vereist)

Avid Studio spacer Importeren van DV of HDV camera
Avid Studio spacer Importeren van DV of HDV camera
Avid Studio border Importeren van DV of HDV camera
Avid Studio corner bottom left Importeren van DV of HDV camera Avid Studio border Importeren van DV of HDV camera Avid Studio corner bottom right Importeren van DV of HDV camera

Avid Studio image001 Importeren van DV of HDV camera Voor het importeren van digitale video zet u uw DV- of HDV-apparaat in weergavemodus en selecteert u het apparaat in het paneel Importeren van van de Importer.

U dient tevens te controleren of de bestemmingsmap, compressie-instellingen en andere opties naar wens zijn ingesteld in de andere panelen.

Voorbeeld van video bekijken

De video die momenteel wordt afgespeeld op het bronapparaat moet nu zichtbaar zijn in het voorbeeldgedeelte van het centrale deel van het venster. Aan de rechterrand van het videovoorbeeld ziet u een schaal die het actuele audioniveau aangeeft.

Avid Studio image002 Importeren van DV of HDV camera

Wanneer u een DV- of HDV-bron hebt geselecteerd, vindt u in het centrale deel van Importer knoppen voor het bekijken en importeren van het materiaal op de band.

Onder het voorbeeld vindt u een rij knoppen voor het automatiseren van de opname door begin- en eindmarkeringen (markering in en markering uit) te plaatsen. Zie Video en audio opnemen voor meer informatie.

Een andere rij knoppen, de transportbalk, dient als uw navigatieconsole voor het bronapparaat.

Avid Studio image003 Importeren van DV of HDV camera

De transportbalk voor DV- en HDV-import met (vanaf links) springknoppen en indicatie van de tijdcode, transportknoppen, een shuttle-knop en een audioknop met een schuifknop voor het instellen van het voorbeeldvolume.

Avid Studio image004 Importeren van DV of HDV cameraDe indicator van de huidige tijdcode toont de weergavepositie op basis van de tijdcode die tijdens het filmen op de band is opgenomen. De vier delen staan voor uren, minuten, seconden en frames. Links naast de indicator ziet u twee pijlknoppen; gebruik deze knoppen om de positie met één frame naar achter of voren te laten springen.

Avid Studio image005 Importeren van DV of HDV cameraVan links naar rechts staan de transportknoppen afspelen/pauze, stoppen, terugspoelen en snel vooruitspoelen. Deze knoppen geven opdrachten aan uw camera door. Het gebruik ervan is gelijk aan de knoppen van de camera, maar is normaal gesproken handiger.

Avid Studio image006 Importeren van DV of HDV cameraSleep de oranje naald op de shuttle-knop naar links of rechts om de weergavepositie naar achteren of voren te veranderen. De motorsnelheid neemt toe naarmate u de naald verder van het midden sleept. Zodra u de naald loslaat, gaat hij terug naar de middenpositie en wordt de weergave gepauzeerd.

Avid Studio image007 Importeren van DV of HDV cameraHet voorbeeldvolume instellen: U stelt het weergavevolume voor de voorbeeldweergave in de door met muisaanwijzer naar het gedeelte van de knop audio/dempen op de onderste balk van de mediabestandsbrowser te gaan. Er verschijnt een volumeschuifknop naast de knop. Sleep de knop omhoog en omlaag om het volume in te stellen. Klik op de knop audio/dempen om het dempen in en uit te schakelen.

Markering in, markering uit: De markering in en markering uit tijdcodevakken boven de einden van de transportbalk geven het geplande begin- en eindpunt van een video-opname aan.

Let op: DV- en HDV-bronnen zijn ook geschikt voor snapshots.

Video en audio opnemen

De Importer ondersteunt twee methoden voor het selecteren van een reeks te importeren video’s.

Bij de handmatige methode bekijkt u de voorbeeldweergave en klikt u op Opname starten bij het begin van het gewenste materiaal. Zodra u het einde van het segment bereikt, klikt u op Opname stoppen. Als u over doorlopende tijdcode op het bronmateriaal beschikt en u Bij einde band stoppen op “Ja” hebt ingesteld in het paneel Modus, dan kunt u de computer verlaten; de Importer sluit de import af wanneer het einde van de band is bereikt.

De automatische opnamemethode is goed voor het instellen van de eindpunten van uw opname (de “markering in” en “markering uit”), waarbij u heel precies frames kunt selecteren, en voor onbewaakte imports die moeten stoppen voor het einde van het opgenomen materiaal.

Soms is het handig om de beginmarkering in te stellen en de eindmarkering open te laten. Als u op Opname starten klikt, zoekt de Importer de begintijd en gaat vervolgens opnemen totdat u de opname stopt (of het einde van de band wordt bereikt).

U kunt tevens een eindmarkering instellen en de markering in leeg laten. Als u op Opname starten klikt, begint het importeren meteen; de import wordt automatisch beëindigd bij de markering uit. Het invoeren van een duur en een markering uit is hetzelfde. Wat u ook invoert, de Importer berekent en toont de andere waarde automatisch.

Let op: Controleer voordat u begint met importeren of de instellingen in het Importeren naar en andere panelen correct zijn geconfigureerd.

Handmatig opnemen met de knoppen Opname starten en Opname stoppen:

1.    Controleer dat er geen markeringen zijn ingesteld. Indien nodig gebruikt u de knop Avid Studio image008 Importeren van DV of HDV camera van het vak om het met één klik leeg te maken.

2.    Start de weergave van de bronband handmatig voor het gewenste beginpunt van de opname.

3.    Klik op de knop Opname starten zodra het beginpunt wordt bereikt.

Het onderschrift van de knop verandert in Opname stoppen.

4.    Aan het einde van het segment klikt u nogmaals op de knop. Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in de bibliotheek.

5.    Stop de weergave handmatig (tenzij automatisch uitschakelen is ingeschakeld, zie hierboven).

Automatisch opnemen door markeringen in en markeringen uit in te stellen:

1.    Gebruik de knoppen van de tijdteller om de waarden voor de markeringen in en uit in te stellen – het begin- en eindpunt van het gewenste materiaal.

Avid Studio image009 Importeren van DV of HDV cameraU stelt de markering in in door ofwel een waarde direct in het beginvak in te voeren of door naar het gewenste punt te navigeren en op de knop Start te klikken. Ga op vergelijkbare manier te werk om de markering uit in te stellen.

2.    Klik op Opname starten. Studio zet het bronapparaat op de beginmarkering en begint automatisch met de opname.

3.    Wanneer de markering uit wordt bereikt, wordt de import afgesloten en het bronapparaat gestopt.

4.    Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in bibliotheek.

Importeren van DV- of HDV-camera