Bestanden selecteren voor importeren

Als u Deze computer selecteert in het paneel Importeren van, vindt het selecteren van de te importeren bestanden plaatst in de map- en mediabestandbrowser in het midden van het venster.

Avid Studio image001 Bestanden selecteren voor importeren

Bij importeren van bestandsgebaseerde media biedt de Importer een map en een bestandsbrowser in het centrale deel. Aan de linkerkant ziet u de panelen Importeren van en Importeren naar en aan de rechterkant de panelen Modus,Metagegevens en Bestandsnaam. Met de knop Importeren starten rechtsonder start u de bewerking nadat de gewenste mediabestanden zijn geselecteerd.

Eén importbewerking kan meerdere typen mediabestanden van meerdere bronmappen bevatten. Ieder geselecteerd bestand wordt naar de correcte map voor het desbetreffende mediatype gekopieerd (zoals aangegeven in het paneel Importeren naar).

De map- en mediabestandsbrowser

Avid Studio image002 Bestanden selecteren voor importerenDe kolom aan de linkerkant van de browser is een hiërarchische weergave van alle mappen op apparaten voor bestandsopslag die op uw computer zijn aangesloten. Dit zijn harde schijven, optische schijfstations, geheugenkaarten en USB-sticks.

De navigatie in deze “mappenstructuur” is vergelijkbaar met de navigatie in Windows Verkenner en andere programma’s. Mappen die andere mappen bevatten, worden aangeduid met een plusteken links van de naam indien ze zijn gesloten en met een minteken wanneer ze open zijn. Klik op het teken om de lijst met submappen van een map te openen (“uitklappen”) of te sluiten (“dichtklappen”).

Er kan slechts één vermelding in de mappenstructuur tegelijkertijd worden gemarkeerd. Mediabestanden in deze map worden direct vermeld in het grotere deel van de browser aan de rechterkant. U kunt meteen voorbeeldweergaves van de bestanden bekijken en bestanden markeren die u wilt importeren door een vinkje te plaatsen in het vakje rechtsboven ieder bestandspictogram.

Avid Studio image003 Bestanden selecteren voor importeren

Hier is de map ‘Foto’sWinter’ geopend, met videobestanden. Om een bestand voor importeren te selecteren (of juist niet te selecteren), klikt u op het selectievakje rechtsboven het pictogram van het bestand. In de illustratie zijn drie bestanden geselecteerd.

Voorbeeldweergaves van mediabestanden bekijken

Avid Studio image004 Bestanden selecteren voor importerenVoorbeeldweergaves van audio en video bekijken: De browser voor mediabestanden biedt functies voor voorbeeldweergave van alle ondersteunde mediatypen. Klik op de knop afspelen in het midden van de pictogrammen van de video- en audiobestanden voor een voorbeeldweergave van de media. Voor snelle weergave worden de videobestanden binnen het pictogramframe weergegeven. Klik op het pictogram om de weergave te pauzeren; anders wordt het gehele bestand weergegeven.

Fotovoorbeeld op volledig scherm: Om een digitale foto of andere afbeelding op volledige schermresolutie te bekijken, dubbelklikt u op het pictogram of klikt u op de knop volledig scherm op de werkbalk onder de browser of drukt u op F11.

Avid Studio image005 Bestanden selecteren voor importerenScrub-voorbeeld: Audio- en videoclips beschikken over een scrubber-knop direct onder het bestandspictogram. Klik en sleep de scrubber-knop om handmatig een gedeelte van het bestand te bekijken. De muisaanwijzer verandert in een dubbele horizontale pijl wanneer hij correct is gepositioneerd voor scrubbing.

Mediabestanden selecteren voor importeren

U selecteert mediabestanden één voor één voor importeren door op het selectievak rechtsboven het bestandspictogram te klikken. Dit vakje wordt automatisch geselecteerd als u naar een nieuwe map gaat voor alle weergegeven bestanden.

Avid Studio image006 Bestanden selecteren voor importeren

Klik op het selectievak om het bestand te selecteren of te deselecteren.

Meerdere bestanden selecteren: De browser biedt tevens een methode voor het tegelijkertijd selecteren (of deselecteren) van een groep gemarkeerde bestanden. Om een individueel bestand te markeren, klikt u op de naam of het pictogram ervan; de markering wordt aangeduid met een oranje rand. Om extra bestanden te markeren, klikt u op in de pictogrammen en houdt u tegelijkertijd de toets Shift of Ctrl ingedrukt:

·    Klik terwijl u Ctrl ingedrukt houdt om de markering van één bestand te verwijderen zonder de markering van de rest van de bestanden te wijzigen.

·    Klik terwijl u Shift ingedrukt houdt om het geklikte pictogram te markeren plus alle pictogrammen tussen dit pictogram en het pictogram waar u het laatst hebt geklikt. De markering van pictogrammen die niet binnen dit bereik liggen, wordt verwijderd.

U kunt een reeks pictogrammen ook direct met de muis markeren; sleep een vierkant over de pictogrammen die u wilt markeren. Klik op het eerste pictogram, ga naar het laatste pictogram en laat vervolgens de muisknop los.

Als u de pictogrammen die u wilt importeren hebt geselecteerd, klikt u op het selectievakje van een van de pictogrammen om de gehele groep tegelijkertijd te selecteren of te deselecteren.

Avid Studio image007 Bestanden selecteren voor importeren

Een groep van vier gemarkeerde pictogrammen van videobestanden. Selecteren of deselecteren van een pictogram is van invloed op de gehele groep.

Alles selecteren en Alles deselecteren: Klik op deze knoppen onderaan de browser voor mediabestanden om alle mediabestanden of geen enkele van de mediabestanden in de huidige map te selecteren voor importeren. Dit heeft geen invloed op bestanden die momenteel zijn geselecteerd in andere mappen.

Avid Studio image008 Bestanden selecteren voor importeren

Gebruik de knop Alles selecteren om alle mediabestanden in de huidige map te selecteren.

Telkens wanneer u een bestand toevoegt of verwijdert uit de lijst met te importeren bestanden, werkt de mediabrowser de selectiestatusindicator onderaan het venster bij.

De browser aanpassen

U kunt de mediabestandsbrowser met diverse instellingen configureren voor uw weergavehardware en behoeften.

Sluit de mappenstructuur: Om de ruimte voor weergave van bestanden te maximaliseren, klikt u op de dubbele pijl naar links bovenaan de scrollbalk van de mappenstructuur. Hiermee wordt de mappenstructuur ingeklapt tot een verticale balk aan de linkerkant. Bovenaan de balk zit u een dubbele pijl naar rechts; klik hierop om de mappenstructuur weer te openen. De naam van de huidige map wordt ook weergegeven.

De bestandslijst filteren: Een andere manier om het gebruik van het bestandsgedeelte te optimaliseren is alleen bestanden met hetzelfde mediatype te laten weergeven. Hiertoe gebruikt u de vervolgkeuzelijst voor de mediafilter linksonder in de browser. Standaard worden alle ondersteunde mediabestandstypen in de browser weergegeven, maar u kunt de weergegeven bestanden beperken tot fotobestanden, audiobestanden of videobestanden door hier uw keuze aangeven. Om precies te zien welke bestandtypen in een selectie zijn opgenomen, gaat u eventjes met de muisaanwijzer over een item en de lijst komt tevoorschijn.

Avid Studio image009 Bestanden selecteren voor importeren

Plaats de muisaanwijzer op de optie Audiobestanden voor een lijst met bestandstypen die worden ondersteund voor importeren van audio.

Avid Studio image010 Bestanden selecteren voor importerenDe voorbeeldgrootte instellen: Een laatste functie voor het beheren van de ruimte op het scherm is de schuifknop voor de voorbeeldgrootte rechtsonder in de browser. Verplaats de schuifknop naar links om de grootte van voorbeeldbeelden in de bestandsbrowser te verkleinen, of naar rechts om de ruimte te vergroten. U kunt de schuifknop op drie manieren met de muis verplaatsen:

·    Klik op de indicator van schuifknop en sleep hem naar links of rechts.

·    Klik naast de indicator om hem naar de desbetreffende richting te laten springen.

·    Klik op de min- en plusknoppen aan het einde van de schaal om de indicator sneller te verplaatsen.

Foto op volledig scherm: Om een geselecteerde foto op het volledige scherm te bekijken, klikt u op de knop geheel rechts.

Avid Studio image011 Bestanden selecteren voor importerenHet voorbeeldvolume instellen: U stelt het weergavevolume van audio- en videoclips voor de voorbeeldweergave in de door met muisaanwijzer naar het gedeelte van de knop audio/dempen op de onderste balk van de mediabestandsbrowser te gaan. Er verschijnt een volumeschuifknop naast de knop. Sleep de knop omhoog en omlaag om het volume in te stellen. Klik op de knop audio/dempen om het dempen in en uit te schakelen.

De bestandsdatum en -tijd van het importeren aanpassen

De interne klokken van opnameapparaten zijn vaak niet goed ingesteld, waardoor de tijdsvermelding van mediabestanden niet correct is. De Importer kan deze problemen corrigeren door de datum en de tijd van de geïmporteerde bestanden aan de hand van uw specificaties in te stellen.

De bestandstijd en -datum corrigeren:

Gebruik de knop meer Avid Studio image012 Bestanden selecteren voor importeren op de regels “Geselecteerde bestanden” om een venster te openen met twee opties voor het aanpassen van de tijdsregistratie:

·    Correcte tijdzone: Deze schuifknop wijzigt de tijdregistratie van mediabestanden die u importeert tot 12 uur in beide richtingen. U kunt deze aanpassing gebruiken om het tijdsverschil te compenseren dat ontstaat wanneer u op reis video hebt opgenomen.

·    Datum en tijd instellen: In deze vakken kunt u de gewenste exacte datum en tijd invoeren. De bestandstijd van mediabestanden die u importeert wordt hierop aangepast.

Bestanden selecteren voor importeren