Overgangen

Een overgang is een speciaal geanimeerd effect voor het vereenvoudigen – of benadrukken – van de wisseling van de ene clip naar de volgende. Fades, vegen and oplossingen zijn bekende typen overgangen. Andere overgangen zijn exotischer en vele maken gebruik van geavanceerde 3D-geometrie om de geanimeerde sequenties te berekenen.

Avid Studio image001 Overgangen

Een standaard fade-in overgang maken door de linkerbovenhoek van een clip ‘terug te vinden’.

Er kunnen twee overgangen aan iedere clip worden toegewezen, eentje aan beide uiteinden. Een clip die nieuw op de tijdlijn wordt gemaakt, heeft geen overgangen. Bij het begin van een nieuwe clip verschijnt er een harde cut naar het eerste frame. Aan het einde wordt er net zo abrupt overgeschakeld naar de volgende clip (of naar zwart).

Avid Studio biedt een brede reeks overgangen voor het verzachten, aankleden of benadrukken van de wisseling van de ene clip naar de andere.

Een overgang maken

De eenvoudigste methode voor het maken van een overgang is klikken op de linkerbovenhoek van de clip en de hoek ‘terugvouwen’. Hiermee maakt u een fade-in. Hoe breder de vouw is, hoe langer het duurt voordat de overgang is voltooid. Een fade-out bereikt u met deze bewerking aan de rechterbovenhoek van de clip.

U kunt overgangen ook toevoegen aan de tijdlijn vanuit hun deel van de bibliotheek (onder Creatieve elementen). Als u de gewenste overgang hebt gevonden, sleept u deze naar de tijdlijnclip. Als u de overgang naar het begin of einde van de clip sleept, kunt u met één bewerking de lengte van de overgang markeren en de overgang op zijn plek zetten. Als de clip al een overgang aan het gekozen einde heeft, wordt deze vervangen door de gesleepte overgang.

Avid Studio image002 Overgangen

Een overgang die naar de projecttijdlijn is gesleept.

Een andere manier om een overgang toe te passen, verloopt via de opdracht Naar tijdlijn verzenden in het contextmenu voor items in de compacte bibliotheekweergave van de Film-editor of via de knop Naar tijdlijn verzenden in de player wanneer deze in de Bron-modus staat. De overgang wordt aan de clip toegevoegd op het standaardspoor bij de afspeellijn.

Avid Studio image003 Overgangen

Verschillende typen overgangen

Als magnetisch klappen is ingeschakeld, wordt de duur van overgangen aangepast aan de standaardduur die is gedefinieerd in het Controlepaneel van Avid Studio Projectinstellingen (standaard één seconde). U kunt desgewenst nog steeds naar een duur buiten dit bereik slepen.

Een fade-out overgang wordt toegepast in de modus rimpelen (of invoegen); hiermee wordt er een overlap gemaakt door de rechterclip en alle aangrenzende clips een eindje naar links te verschuiven. Deze functie voorkomt dat de linkerclip naar rechts moeten worden uitgebreid om de overgang te maken, wat tot te veel knippen zou kunnen leiden. Het verschuiven van clips aan de rechterkant veroorzaakt echter een onderbreking van de synchronisatie met andere sporen die u mogelijk moet oplossen.

Een fade-in overgang wordt toegevoegd op dezelfde manier als overschrijven. Er ontstaat geen synchronisatieprobleem, maar de linkerclip wordt mogelijk te veel geknipt.

Om fade-in en fade-out om te draaien, drukt u op Alt tijdens het slepen en knippen.

Als u een overgang op meerdere geselecteerde clips wilt toepassen, houd dan Shift ingedrukt tijdens het slepen van een overgang van de bibliotheek naar één van de geselecteerde clips. De plek waar u de overgang op de clip plaatst, bepaalt of deze aan het begin of het einde van elke geselecteerde clip wordt geplaatst. De gekozen duur van de overgang op de doelclip wordt gebruikt voor alle gemaakte overgangen. De overgang wordt niet toegepast op clips die korter zijn dan de overgang die u maakt.

Om de sporen synchroon te houden bij het invoegen van overgangen op de uit-positie, gebruikt u deze functie voor meerdere toepassingen om dezelfde overgang op elk spoor toe te passen. Aangezien elk spoor op dezelfde manier wordt beïnvloed, blijven ze allemaal synchroon.

Wanneer een fade-in een fade-out volgt, wordt het resultaat een ‘fade door zwart’ genoemd. De linkerclip vervaagt geheel en vervolgens komt de rechterclip volledig in beeld. Het is niet nodig om een gat van een frame tussen de clips te laten.

Een overgang vervangen

Selecteer de gewenste overgang en sleep deze naar een bestaande overgang. Hierdoor wordt de overgangsanimatie vervangen, terwijl het originele type (in of out) en de duur behouden blijven.

Overgangen aanpassen

De duur van overgangen kan worden aangepast, net zoals die van clips. Let op de aanpassingsaanwijzer wanneer de muis in de buurt van de verticale kant van de overgangrechthoek wordt geplaatst. Gebruik dit om de duur van uw overgang te wijzigen.

Zoals gebruikelijk maken fade-out overgangen gebruik van de invoegen-modus tijdens het aanpassen, terwijl fade-in wordt uitgevoerd in de overschrijven-modus. Houd Alt ingedrukt tijdens het aanpassen om deze werking om te keren.

U kunt een overgang aanpassen zodat de duur nul is, waardoor u de overgang feitelijk verwijdert. U kunt ook Overgang Ø Verwijderen gebruiken in het contextmenu van de overgang. Opnieuw wordt de rimpelen-modus gebruikt voor fade-out, en overschrijven voor fade-in; de toets Alt is beschikbaar om de standaardinstelling om te keren.

Om de duur van een overgang numeriek in te stellen, klikt u op het duurveld dat verschijnt wanneer de muisaanwijzer boven de overgangrechthoek staat. (Zoom in op de tijdlijn om de schermbreedte van de overgangsvouw te vergroten als het veld niet verschijnt.) Klik op dit veld voor directe bewerking, zodat u de duur via het toetsenbord kunt invoeren.

Contextmenu van overgang

Bewerken: Via deze opdracht verschijnt er een venster, de basisovergang-editor, waarin de duur van de overgang kan worden ingesteld.

Avid Studio image004 Overgangen

Basisovergang-editor

Als de overgang een aangepaste editor voor het configureren van speciale eigenschappen biedt, dan biedt de knop Bewerken in de basisovergang-editor toegang.

Er is een selectievakje Omkeren beschikbaar bij sommige overgangen voor het omkeren van de overganganimatie.

Kopiëren: Met deze opdracht wordt de overgang op het klembord geplaatst samen het type (fade-in, fade-out) en de duur. Deze eigenschappen blijven behouden voor de overgang bij het plakken. Het is daarom niet mogelijk om een fade-in als een fade-out of vice versa te plakken.

Om de overgang op een bepaalde clip te plakken, selecteert u Plakken in het contextmenu.

Om de overgang op alle geselecteerde clips te plakken, selecteert u Plakken in het contextmenu van een leeg gedeelte op de tijdlijn of van een geselecteerde clip; u kunt ook gewoon op Ctrl+V drukken.

Verwijderen: Met deze opdracht wordt een overgang verwijderd. Fade-in overgangen worden zonder meer verwijderd. Het verwijderen van een fade-out overgang zorgt ervoor dat de clips aan de rechterkant verder naar rechts worden verschoven voor de duur van de overgang. Hierdoor kunnen er synchronisatieproblemen met andere sporen ontstaan.

Overgangen