Het klembord gebruiken

Hoewel sleepbewerkingen iets meer mogelijkheden bieden bij het behandelen van clips, ondersteunt de tijdlijn de standaard klembordbewerkingen knippen, kopiëren en plakken met de bekende toetsencombinaties. Het klembord is tevens de enige methode voor het verplaatsen en kopiëren van overgangen en effecten tussen clips.

Vanuit de bibliotheek

Na het selecteren van één of meerdere clips in de bibliotheek selecteert u Kopiëren in het contextmenu van de selectie of drukt u op Ctrl+C om de selectie op het klembord te plaatsen. (Knippen, de andere bekende opdracht voor het toevoegen van inhoud aan het klembord, is niet beschikbaar in de bibliotheek.)

Zet op de projecttijdlijn de afspeellijn op het punt waar u wilt plakken en selecteer het gewenste spoor door op de kop ervan te klikken.

Druk nu op Ctrl+V om de clips in te voegen van het klembord op het spoor, vanaf de afspeellijn.

Als u Plakken selecteert in het contextmenu van de tijdlijn in plaats van op Ctrl+V te drukken, worden de clips geplakt op de plaats van de muisaanwijzer op het standaardspoor en niet bij de afspeellijn.

U kunt de plakbewerking net zo vaak herhalen met dezelfde set clips als u wilt.

Vanuit de tijdlijn

Selecteer één of meer clips op de tijdlijn en klik vervolgens op Kopiëren of Knippen in het contextmenu van de selectie of druk op Ctrl+C (kopiëren) of Ctrl+X (knippen). Beide opdrachten voegen de clips aan het klembord toe; Knippen verwijdert de originele clips uit het project, terwijl Kopiëren ze behoudt.

Plak de inhoud van het klembord op de tijdlijn zoals hierboven wordt beschreven. De clips plakken op dezelfde sporen waar ze oorspronkelijk stonden, met dezelfde horizontale tussenruimte. Anders dan bij slepen en neerzetten ondersteunt het klembord het verplaatsen van clips tussen sporen niet.

Effecten op het klembord

Clips waaraan effecten zijn toegevoegd, hebben een magenta lijn langs de bovenrand. Klik met de rechtermuisknop op de lijn om het contextmenu Effecten te openen. Hier vindt u de opdrachten Alles knippen en Alles kopiëren voor het overzetten of delen van een set effecten tussen clips. Selecteer één of meerdere doelclips en druk op Ctrl+V of klik op Plakken in het contextmenu van de tijdlijn.

De stapel effecten wordt geplakt op alle geselecteerde clips. De doelclips behouden eventuele effecten die ze al hadden. De geplakte stapel effecten wordt bovenop de bestaande effecten geplaatst.

Overgangen op het klembord

Klik met de rechtermuisknop in het overganggedeelte in de bovenhoek bij het begin- of einde van een clip om toegang te krijgen tot het contextmenu Overgang. Selecteer Knippen of Kopiëren om de overgang op het klembord te plaatsen.

Net zoals effecten kunnen overgangen worden geplakt op één of meer doelclips, maar een bestaande overgang van dit type (begin of einde) die wordt geplakt, wordt overschreven. Het plakken mislukt als de duur van de overgang op het klembord langer is dan de doelclip.

Het klembord gebruiken