Contextmenu’s van clips

Klik met de rechtermuisknop op een clip om een contextmenu te openen met opdrachten voor het itemtype. Een videoclip heeft een ander menu dan een titelclip, bijvoorbeeld. Sommige opdrachten worden echter door de meeste of alle typen gedeeld. Verschillen worden in de volgende beschrijvingen aangegeven.

Film bewerken: Deze opdracht is alleen beschikbaar voor filmclips (container) en opent de container in de eigen film-editor. De ingebouwde editor biedt dezelfde functies en onderdelen als de primaire editor.

Titel bewerken: Hiermee wordt, alleen voor titels, de Titel-editor geopend.

Muziek bewerken: Deze opdracht is voor het bewerken van Scorefitter-clips.

Montage bewerken: Bewerken van een montageclip in de Montage-editor.

Effect-editor openen: Opent de media-editor voor de clip, ongeacht het type, met de tab Effecten geselecteerd. Montage-, title- en container-clips worden op dezelfde manier behandeld als gewone videoclips.

Snelheid: Deze opdracht opent het dialoogvenster Instelling Snelheid waar u fast motion- en slow motion-effecten op geselecteerde clips kunt toepassen. Deze optie is niet beschikbaar voor containers.

Schalen: De eerste twee opties zijn van invloed op de behandeling van clips die niet voldoen aan het huidige tijdlijntype bij invoeren in het project.

·    Passen toont het beeld met de correcte hoogte/breedteverhouding, en zo groot mogelijk geschaald zonder bijknippen. Ongebruikte delen van het frame worden als transparant behandeld.

·    Vullen behoudt eveneens de hoogte/breedteverhouding van het beeld, maar schaalt het zodanig dat er geen ongebruikte delen op het scherm zijn. Delen van het beeld worden bijgeknipt als de hoogte/breedteverhoudingen niet overeenkomen.

Om de schaling van een clip verder in te stellen, kunt u pannen en zoomen gebruiken.

·    Alfa behouden, Alfa verwijderen, Alfa genereren: Deze opdrachten zijn van toepassing op inhoud met een alfakanaal (het pixel voor pixel specificeren van transparantie). Dergelijke alfa-informatie kan conflicteren met Avid Studio-effecten. De opdracht is niet beschikbaar voor pure audioclips.

Actieve streams: Deze opdracht is beschikbaar voor het uitschakelen van individuele streams in clips met zowel video als audio. Dit wordt meestal gebruikt om op eenvoudige wijze onnodige camera-audio te verwijderen.

Duur aanpassen: Voer een numerieke duur in het venster in. Alle geselecteerde clips worden aan de gewenste duur aangepast door de uit-punten aan te passen.

Audio loskoppelen: In clips met zowel video als audio koppelt deze opdracht de audiostream los in een afzonderlijke clip op een afzonderlijk spoor, zodat geavanceerde editing-bewerkingen zoals L-cuts mogelijk zijn.

Bron vinden: Deze opdracht opent de bibliotheekbrowser voor de map met het item dat de bron vormt van de video, foto of audioclip.

Knippen, Kopiëren, Plakken: Verplaats of kopieer een selectie clips met klembordopdrachten in plaats van slepen en neerzetten.

Verwijderen: Verwijder de geselecteerde clip of clips.

Informatie weergeven: Eigenschappen van de clip en achterliggende mediabestanden weergeven in tekstvorm.

Contextmenu’s van clips