Clipbewerkingen

De projecttijdlijn biedt uitgebreide ondersteuning voor het selecteren, aanpassen, bijknippen, verplaatsen en kopiëren van clips.

Selecteren

Selecteer clips in voorbereiding op het uitvoeren van editing-bewerkingen. Een geselecteerde clip krijgt een oranje kader en wordt oranje weergegeven in de Navigator.

U selecteert één clip door er met de muis op te klikken. Eerdere selecties worden verwijderd. Voor een snelle meervoudige selectie klikt u in een open tijdlijndeel en sleept u een selectieframe dat de gewenste clips doorkruist. Om alle clips met één opdracht te selecteren, klikt u op Ctrl+A.

Om een selectie te verwijderen, klikt u op een gat op de tijdlijn.

Meervoudige selectie met toetsenbord en muis

Voor het creëren van complexere meervoudige selecties, klikt u met de linkermuisknop en drukt u op Shift, Ctrl of beide.

Een reeks clips selecteren: Klik op de eerste clip en Shift-klik op de laatste. De twee clips samen definiëren een begrenzende rechthoek, of een selectiekader, waarin alle clips worden geselecteerd.

Selectie van één clip in- en uitschakelen: Gebruik Ctrl-klik om de selectiestatus van een losse clip te veranderen zonder de rest te beïnvloeden.

De rest van het spoor selecteren: Gebruik Ctrl+Shift-klik om alle clips te selecteren die beginnen op of na de beginpositie van de clip waarop u hebt geklikt. Deze functie is met name handig als u snel de rest van de tijdlijn ‘uit de weg’ wilt hebben voor het invoegen van nieuw materiaal, of voor het handmatig naar links rimpelen om tijdlijngaten te dichten.

Aanpassen

Terwijl u langzaam met de muisaanwijzer over de clips op de tijdlijn gaat, ziet u dat de vorm verandert in een pijl bij het bereiken van de zijkanten van de clips; dit betekent dat u kunt klikken en slepen om de grens van de clip aan te passen.

Hierdoor verandert de lengte van een losse clip op de tijdlijn in de modus overschrijven (omdat de invoegen-modus synchronisatieproblemen zou veroorzaken). Als u het begin van een clip naar rechts sleept, verschijnt er een gat aan de linkerkant. Als er clip direct links naast de aangepaste clip staat, vervangt u deze door naar links te slepen.

De aanpassingsaanwijzer verschijnt ook wanneer de muis boven de uiteindes van een gat komt – een lege ruimte op het tijdlijnspoor met ten minste één clip aan de rechterkant ervan.

Het aanpassen van gaten in de modus overschrijven, zoals bij clips, is niet erg nuttig. Gaten zijn echter handig bij het uitvoeren van bewerkingen in de smart-modus als u een individueel spoor naar links of rechts wilt rimpelen en resulterende synchronisatieproblemen negeert. Het aanpassen van gaten vindt daarom plaats in de modus invoegen.

Zelfs wanneer er geen gat beschikbaar is, kunt u hetzelfde resultaat verkrijgen door Alt ingedrukt te houden tijdens het aanpassen van de zijkanten van een clip.

Te veel knippen vindt plaats wanneer u de duur van een clip langer wilt maken dan de grenzen van het bronmateriaal; dit is iets wat u moet voorkomen.

Als dit gebeurt, worden de ongeldige delen van uw clip in roze weergegeven.

Avid Studio image001 Clipbewerkingen

Te veel geknipte clip: het eerste en laatste frame worden bevroren in de te veel geknipte delen.

Te veel knippen is geen crisissituatie. U hoeft niet meteen actie te ondernemen. Avid Studio verlengt de clip door het eerste en laatste frame te ‘bevriezen’ in de desbetreffende delen van de clip.

Afhankelijk van de mate van het te veel knippen is deze eenvoudige aanpak misschien alles wat u nodig hebt. Een kort bevroren frame kan visueel effectief zijn.

De ‘freeze-frame’ methode levert echter waarschijnlijk geen toereikende resultaten tijdens een sequentie met snelle bewegingen. In dergelijke veeleisende gevallen kunt u de clip aanvullen of vervangen, of verlengen met de functie Snelheid.

Knippen

Het veranderen van de lengte van clips of gaten op de tijdlijn wordt ‘knippen’ genoemd.

Knippen op meerdere sporen is een waardevolle editing-vaardigheid. Door meerdere sporen tegelijk te knippen, kunt u garanderen dat clips die later op de projecttijdlijn komen hun gerelateerde synchronisatie behouden.

Het knippen van clips zonder aandacht voor de inhoud later op de tijdlijn, kan de synchronisatie van uw project verstoren. Soundtracks die niet synchroon lopen met de actie en slecht getimede titels zijn problemen die hieruit kunnen voortvloeien.

Avid Studio image002 Clipbewerkingen

Knippen op meerdere sporen

Een regel om synchroon te blijven

Avid Studio beschikt over krachtige knipfuncties waarmee u zonder risico’s op meerdere sporen kunt knippen. Gelukkig is er een eenvoudige regel voor het beveiligen van de synchronisatie, zelfs op een complexe tijdlijn: open precies één knippunt op elk spoor. Of het knippunt aan een clip of een gat wordt bevestigd, en aan welke kant, is aan u.

Knippunten openen

Verplaats de muisaanwijzer naar het begin of einde van een clip. U ziet dat de knip-aanwijzer naar links staat bij het begin van de clip en naar rechts aan het einde van de clip.

Terwijl de knip-aanwijzer zichtbaar is, klikt u één keer op het punt waar u wilt knippen. Ga hierna desgewenst verder met het openen van knippunten op andere clips.

U kunt twee knippunten per spoor openen door Ctrl ingedrukt te houden om het tweede punt te maken. Deze functie is handig voor de bewerkingen beide knippen, glijdend knippen en schuivend knippen die hieronder worden beschreven.

Avid Studio image003 ClipbewerkingenU kunt ook een knippunt openen door de tijdlijn-scrubber bij het punt waar u wilt knippen te plaatsen en vervolgens op de knop voor het omschakelen van de knipmodus op de tijdlijnwerkbalk te klikken.

Bij het openen van een knippunt gebeuren er diverse dingen:

·    De linker- of rechterrand van de clip wordt gemarkeerd met een oranje balk.

·    De knop voor het omschakelen van de knipmodus wordt actief.

·    De transportknoppen onder de Player worden knipaanpassingen.

·    U ziet een oranje kader rond de voorbeeldweergave om u erop te wijzen dat u zich nu in de modus knippen bevindt.

Avid Studio image004 Clipbewerkingen

Knipmodus met knoppen voor knipaanpassingen

De knipmodus afsluiten

U sluit de modus Knippen door in een grijs deel uit de buurt van de knippunten te klikken of door op de knop voor het omschakelen van de knipmodus te klikken.

Editing-modi

Avid Studio image005 ClipbewerkingenDe huidige editing-modus – smart, overschrijven of invoegen – bepaalt hoe het knippen van invloed is op andere clips op de tijdlijn. Selecteer de modus in de vervolgkeuzelijst geheel rechts op de tijdlijnwerkbalk.

Invoegen-modus: Clips rechts naast een geknipte clip en op hetzelfde spoor gaan naar links of rechts om ruimte te maken voor de lengte van de clip. De synchronisatie met andere sporen raakt mogelijk verloren, maar er worden geen clips vervangen (overschreven).

Overschrijven-modus: Alleen de clips die u knipt, en eventuele aangrenzende clips die ze overschrijven, worden in deze modus gewijzigd. De synchronisatie van de sporen wordt niet beïnvloed.

Smart-modus: Tijdens het knippen is de smart-modus gelijk aan de invoegen-modus.

Het begin van een clip knippen

U begint met het knippen van het begin van een clip (het punt ‘markering in’) door op de linkerrand van de clip te klikken terwijl de knipaanwijzer zichtbaar is. Nu u een knippunt hebt bepaald, kunt u frames aan het begin van de clip toevoegen of verwijderen.

Voor knippen op de clip sleept u het knippunt naar links of rechts.

Voor knippen op de player gebruikt u de knipknoppen om één of tien frames naar voren of achteren te knippen. Klik op de knop weergave in loop voor een herhalende weergave van het knipgedeelte.

Avid Studio image006 Clipbewerkingen

Knippen van markering in geselecteerd

Het einde van de clip knippen

Voor het knippen van het einde van de clip (het punt ‘markering uit’) opent u een knippunt door op de rechterrand van een clip te klikken wanneer de muisaanwijzer verandert in een pijl die naar rechts wijst. U kunt nu frames toevoegen of verwijderen aan het einde van uw clip.

U kunt weer direct op de clip knippen door het knippunt te slepen, of op de Player knippen in de modus knippen.

Avid Studio image006 Clipbewerkingen

Knippen van markering uit geselecteerd

Gaten knippen

Op de projecttijdlijn kunt u niet alleen de clips knippen, maar ook de gaten tussen de clips. Het knippen van gaten klinkt misschien niet zo heel nuttig, maar het is echt handig. Een voorbeeldje. De gemakkelijkste manier om ruimte op één tijdlijnspoor in te voegen of te verwijderen, is om de rechterrand van een gat te knippen. Alle clips rechts van het gat worden hierbij als een blok verplaatst.

Als u een knippunt op elk spoor wilt openen om de synchronisatie te behouden tijdens het knippen, kunt u er vaak voor kiezen de duur van een gat in plaats van de duur van een clip te hanteren. (Onthoud de regel: er is één knippunt op elk spoor vereist om de synchronisatie te behouden.)

Het knippen van een gat, aan het begin of het einde, verloopt op precies dezelfde wijze als hierboven beschreven voor een clip.

Avid Studio image007 Clipbewerkingen

Twee geselecteerde gaten en knippen bij een markering-uit voor audio

Beide knippen

Bij deze bewerking worden twee aangrenzende clips (of een clip en een aangrenzend gat) tegelijkertijd geknipt. Frames die aan het item aan de linkerkant worden toegevoegd, worden verwijderd van het item aan de rechterkant, en vice versa, zolang er ruimte en materiaal beschikbaar zijn. U verplaatst alleen het punt waar de items samenkomen. Een toepassing voor deze techniek is het aanpassen van visuele cuts aan de maat van een muzieksoundtrack.

Om te beginnen, klikt u aan het einde van clip aan de linkerkant om het eerste knippunt te openen; Ctrl-klik vervolgens aan het begin van de clip aan de rechterkant om de tweede te openen.

Bij plaatsing op de aangrenzende knippunten die u zojuist hebt geopend, krijgt de muisaanwijzer de vorm van een horizontale tweekoppige pijl. Sleep naar links of rechts om de clipgrens te verplaatsen of gebruik de player in de modus knippen.

Avid Studio image008 Clipbewerkingen

Beide knippen: er zijn aangrenzende uit- en in-knippunten geselecteerd

Glijdend knippen

Om het beginframe van een clip binnen het bronmateriaal te wijzigen, maar de duur ongewijzigd te laten, opent u één knippunt aan het begin van een clip en een andere aan het einde van ofwel dezelfde clip of een latere clip op het tijdlijnspoor.

Sleep de knippunten horizontaal of gebruik de knipknoppen van de player om de positie van de clip binnen de bron aan te passen.

Avid Studio image009 Clipbewerkingens

Glijdend knippen: in-en uit-knippunten van clip geselecteerd

Schuivend knippen

Schuivend knippen is een uitgebreide versie van de hierboven beschreven techniek beide knippen. In dit geval kunt u knippunten aan het einde van een clip en het begin van een andere clip later op de tijdlijn openen. In plaats van één clipgrens langs de tijdlijn te schuiven, zoals bij beide knippen, verschuift u twee clips samen. Alle clips tussen de twee knippunten worden op een nieuwe positie eerder of later op de tijdlijn geplaatst.

Zowel glijdend als schuivend knippend kunnen nuttig zijn voor het synchroniseren van clipinhoud met materiaal op andere sporen.

Avid Studio image010 Clipbewerkingen

Schuivend knippen: er is een uit-knippunt geopend op de eerste clip, en een in-punt op de derde

Knippunten controleren

Bij het knippen met meerdere knippunten is het nuttig om de voorbeeldweergave over te schakelen van de ene kniplocatie naar de andere om te controleren of beide correct zijn ingesteld. Door een knippunt te selecteren voor controle, wordt het een bron voor audio en video tijdens de voorbeeldweergave.

Door een knippunt te openen, wordt het gecontroleerd. Wanneer u met meerdere knippunten werkt, kunt u ze dus allemaal in de gaten te houden. Om een knippunt rechtstreeks te selecteren voor controle, Ctrl-klikt u erop. Terwijl de modus knippen actief is kunt u via Tab door de geopende punten lopen.

Verplaatsen en kopiëren

Om een selectie van één of meerdere clips te verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer op een geselecteerde clip en wacht u tot de aanwijzer verandert in een handsymbool. Sleep de clip hierna naar de gewenste positie.

U kunt het verplaatsen zien als een proces van twee stappen. Allereerst wordt de selectie verwijderd op de huidige tijdlijn volgends de regels van de huidige bewerkingsmodus. Vervolgens wordt de selectie naar de gewenste eindpositie verplaatst. Hier wordt de selectie van links naar rechts per spoor ingevoegd. De relatieve positie van alle geselecteerde clips op alle sporen blijft behouden.

Het verplaatsen van een ‘verspreide selectie’ (een selectie waarbij sommige clips per spoor worden geselecteerd en andere clips in dezelfde regio niet) is mogelijk, maar kan verwarrend zijn tenzij dit in de modus overschrijven wordt uitgevoerd. Het verplaatsen van losse clips of een complete tijdlijnselectie is eenvoudiger en is indien mogelijk altijd te prefereren.

Houd Alt ingedrukt tijdens het verplaatsen van clips om over te schakelen tussen de modi invoegen en overschrijven. De standaard smart-bewerking is hetzelfde als invoegen, aangezien het meest frequente gebruik van horizontale verplaatsingen het opnieuw rangschikken van de afspeelvolgorde is.

Kopiëren

Houd Ctrl ingedrukt bij het verplaatsen van een selectie clips om de clips te kopiëren in plaats van te verplaatsen.

Clipbewerkingen