Video-scènedetectie

Met de automatische functie voor scènedetectie van de bibliotheek kunt u videomateriaal automatisch of handmatig in meerdere scènes verdelen. Door onbewerkte bestanden te verdelen in delen van scènelengte, verlopen sommige bewerkingstaken veel eenvoudiger dan bij gebruik van lange bestanden.

De tijd die is vereist voor scènedetectie varieert afhankelijk van de lengte van de clip en de geselecteerde detectiemethode. Een voortgangsbalk geeft informatie over de status.

U start de scènedetectie door een van de methodes van de opdracht Scènes detecteren in het contextmenu voor video-items te selecteren.

Op datum en tijd: Deze optie leidt vaak logische scènegrenzen die overeenkomen met u bedoelingen tijdens het filmen. Bij veel digitale opnametypen, zoals DV en HDV, ontstaat er discontinuïteit in de opgenomen tijdscodegegevens wanneer de camera wordt gestart en gestopt. Deze onderbrekingen worden bij deze optie als scènepunten behandeld.

Op inhoud: Bij deze optie analyseert het gereedschap de beeldinhoud van het materiaal frame per frame en onderscheidt een nieuwe scène bij een abrupte verandering van de inhoud. Een snelle pan of een snelle beweging in het frame kan hierbij echter tot onnodige onderbrekingen leiden.

Avid Studio image001 Video scènedetectieOp tijdinterval: Bij deze variant definieert u de lengte van de gemaakte scène. Er verschijnt een klein bewerkingsvenster voor het invoeren van de gewenste waarde in uren, minuten, seconden en milliseconden; druk op Enter om uw invoer te bevestigen.

Scènes weergeven

Om de catalogus van scènes van een bepaald videobestand weer te geven, selecteert u Scènes weergeven in het contextmenu; u kunt ook clip selecteren en op de knop Scènes weergeven klikken die rechtsonder in de bibliotheek staat.

Avid Studio image002 Video scènedetectie

Eén videobestand kan een groot aantal scènes bevatten. Hierdoor is het materiaal beter te hanteren tijdens de editing dan wanneer het uit één segment bestaat. De scènes worden visueel weergegeven door middel van stijlvolle filmperforaties.

Scèneweergave is een tijdelijke weergavemodus. De oranje balk bovenaan de browser wijst u erop dat scèneweergave actief is. Geheel rechts op de werkbalk staat een x-knop die u kunt gebruiken om de modus af te sluiten. U sluit de modus ook af door nogmaals op het gereedschap Scènes weergeven te klikken.

Tijdens de editing werken scèneclips precies hetzelfde als andere videoclips.

Handmatig scènes maken

Als u een videobestand handmatig wilt verdelen in individuele scènes, selecteer dan Scènes weergeven in het contextmenu van het item. Als u het bestand niet eerder hebt onderverdeeld, dan verschijnt het nu als één bestand in de browser.

Navigeer in de bibliotheek-player binnen de clip naar elk frame waar een scèneonderbreking moet optreden en klik vervolgens op de knop Scène opsplitsen.

Scènes verwijderen

Als u de gehele lijst met scènes voor een videobestand wilt leegmaken, selecteer dan Scènedetectie Ø Scènes verwijderen in het contextmenu van het item.

Voor het verwijderen van individuele scènes selecteert u één of meerdere scènes en drukt u op Delete.

Video-scènedetectie