Onderdelen in de bibliotheek beheren

Media en andere onderdelen komen op diverse manieren in de bibliotheek terecht. De originele inhoud van de tak Creatieve elementen van de bibliotheek wordt bijvoorbeeld tegelijk met Avid Studio geïnstalleerd.

De bibliotheek detecteert automatisch onderdelen op uw systeem door regelmatig te zoeken in de standaard medialocaties van Windows. Deze worden bij de installatie van Avid Studio ingesteld als geanalyseerde mappen. Mediabestanden op deze locaties worden automatisch aan de bibliotheek toegevoegd. U kunt uw eigen geanalyseerde mappen toevoegen (zie hieronder); deze worden ook automatisch bijgewerkt.

Ten slotte kunt u media handmatig importeren via diverse methodes (zie “Importeren” hieronder).

Geanalyseerde mappen

Geanalyseerde mappen zijn directory’s op uw computer die door Avid Studio worden gecontroleerd. Als u mediabestanden zoals videoclips aan een geanalyseerde map toevoegt, of aan een van de submappen ervan, worden deze automatisch aan de bibliotheek toegevoegd. Het bijwerken vindt telkens plaats wanneer het programma wordt gestart en tijdens het gebruik van het programma.

Geanalyseerde mappen worden ingesteld op de pagina Geanalyseerde mappen van het dialoogvenster Instellingen. Bij elke map die u toevoegt, kunt u aangeven of er één bepaald ondersteund mediatype wordt gedetecteerd, of allemaal.

Importeren

Als u een grote hoeveelheid of verscheidenheid aan media wilt importeren, of wilt importeren van analoge media zoals VHS-tape, klikt u op de knop Importeren bovenaan het programmavenster om de Importer te openen.

Avid Studio image001 Onderdelen in de bibliotheek beherenDe knop Snelle import linksboven in de bibliotheek opent een bestandsdialoogvenster van Windows voor het snel importeren van bestanden van een harde schijf of andere lokale opslag.

Er worden nieuwe mappen in de bijbehorende mediacategorieën (video, audio en afbeeldingen) gemaakt voor de gespecificeerde mappen. De geïmporteerde items worden tevens opgenomen in de Laatste import collectie.

Direct importeren via slepen en neerzetten

U kunt items in één stap selecteren en importeren door ze van Windows Verkenner of het bureaublad naar de browser te slepen. De nieuwe items worden direct weergegeven in de collectie ‘Laatste import’, die indien nodig direct wordt gemaakt.

Items uit de bibliotheek verwijderen

Om een item uit de bibliotheek te verwijderen, of een selectie met meerdere items, kiest u Selectie verwijderen in het contextmenu of drukt u op Delete. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging met de namen van de mediabestanden die uit de bibliotheekdatabase worden verwijderd. Standaard worden de mediabestanden niet beïnvloed, maar met de optie Uit bibliotheek verwijderen en verwijderen kunt u de bestanden desgewenst ook verwijderen. Wees voorzichtig, want deze opdracht werkt voor alle soorten bibliotheekitems, inclusief uw Avid Studio projecten als deze zijn geselecteerd.

Wanneer alle bestanden in een map zijn verwijderd, verbergt de bibliotheek de map.

U kunt een map met de gehele inhoud ook uit de bibliotheek verwijderen bij het verwijderen van de map uit de lijst geanalyseerde mappen. Dit gebeurt echter niet automatisch, en u wordt gevraagd of u de huidige onderdelen in de bibliotheek wilt behouden maar het analyseren van de locatie wilt stopzetten.

Onderdelen in de bibliotheek beheren