De onderdelenstructuur

Alle onderdelen in de bibliotheek zijn georganiseerd in een mapstructuur die u bekend zal voorkomen uit hulpmiddelen voor bestandssystemen zoals Windows Verkenner. Als u een locatie selecteert u in de onderdelenstructuur, verschijnt de mapnaam op het opschrift van de actieve locatietab, en de inhoud wordt weergegeven in de aangrenzende browser.

Avid Studio image001 De Onderdelenstructuur

In de hoofdbibliotheek, zoals hier te zien, beslaat de onderdelenstructuur het linkerpaneel van het werkgebied. In de compacte weergave van de bibliotheek, gebruikt door de gereedschappen voor project- en mediabewerking van Avid Studio, wordt de onderdelenstructuur echter weergegeven als een vervolgkeuzelijst op de actieve tab.

De vier ‘hoofdtakken’ van de onderdelenstructuur zijn Alle media (video, audio, foto’s); Projecten (uw Avid Studio film- en schijfprojecten); Collecties (aangepaste groepen met onderdelen); en Creatieve elementen (hulpmedia zoals titels en effecten). Deze worden uitgebreider besproken, samen met de bijbehorende subsecties, in De bibliotheek begrijpen.

Het menu Groeperen op

Avid Studio image002 De OnderdelenstructuurDe kopregel van de tak Alle media biedt een klein vervolgkeuzemenu met opties voor de groeperingen binnen elke subsectie van de tak.

Als u groepeert Op Map (standaard), dan correspondeert de mapstructuur met feitelijke directory’s op uw harde schijf, flash-station of ander bestandsapparaat. Sommige standaardmappen zijn standaard aanwezig; u kunt andere mappen naar wens toevoegen met het systeem geanalyseerde mappen. Groeperen Op Map is te zien in de afbeelding van de hoofdbibliotheek hierboven.

Als u een andere groepering gebruikt, Op Kwalificatie, Op Datum of Op Bestandstype, worden dezelfde bestanden weergeven binnen de subsecties als bij de groepering Op Map. In plaats van ze te classificeren aan de hand van de bestandsmappen waar ze staan opgeslagen, groepeert de onderdelenstructuur in ‘virtuele mappen’ op basis van de gekozen eigenschap.

Bij groeperen Op Kwalificatie worden de subsecties bijvoorbeeld in zes virtuele mappen verdeeld. Vijf van deze secties tonen mediabestanden waar u sterkwalificaties hebt gegeven; de zesde is voor items die u nog niet hebt beoordeeld. Zie De Browser voor meer informatie over bestandskwalificaties en de toepassingen ervan.

Avid Studio image003 De Onderdelenstructuur

De hoofdbibliotheek met groepering Op Datum geselecteerd in de tak Alle media van de onderdelenstructuur. De onderste mappen in de structuur worden weergegeven in de browser (rechts). Deze ‘virtuele’ mappen vertegenwoordigen alle foto’s waarvan de bestandsdata binnen een bepaalde maand vallen.

In de bovenstaande afbeelding is de subsectie Foto’s van de tak Alle media te zien, gegroepeerd op bestandstype. De virtuele mappen hebben namen zoals bmp, gif en jpg – één virtuele map voor iedere herkende bestandsextensie van de mediabestanden van de subsectie.

Onder groeperen Op Datum, vertegenwoordigen de mappen het jaar waarin het bestand is gemaakt; hierbinnen zijn de bestanden gegroepeerd op maand.

Groeperen in andere subsecties

De takken Projecten en Creatieve elementen van de onderdelenstructuur bieden tevens het menu groeperen op, zodat de takken in verschillende groeperingsmodi vertegenwoordigd kunnen zijn. De menuopdrachten zijn gelijk aan de hierboven beschreven opdrachten voor de tak Alle media, behalve dat de optie op bestandstype niet nodig is en niet verschijnt.

De knop collectie toevoegen

Avid Studio image004 De OnderdelenstructuurDe tak Collecties heeft geen menu groeperen op. Met deze knop op de kopregel van de tak kunt u een nieuwe Collectie maken.

De Onderdelenstructuur