Collecties

Vanuit het perspectief van de bibliotheek is een Collectie gewoon een willekeurig groepering onderdelen – een set bibliotheekitems zonder organisatieprincipe. U hebt mogelijk een goede reden voor het samenvoegen van bepaalde bestanden in een bepaalde collectie, maar de bibliotheek kent deze reden niet. Binnen een collectie kunnen alle onderdelen worden gecombineerd.

Een speciale collectie, met de naam Laatste import, wordt automatisch bijgewerkt na iedere importbewerking om de toegevoegde media weer te geven. U kunt direct na importeren naar deze collectie gaan en met het nieuwe materiaal werken.

Een andere automatisch gegenereerde collectie is Laatste Smart-creatie, waarin de media wordt opgeslagen die u hebt geselecteerd voor u meest recente SmartSlide- of SmartMovie-productie.

Collectiebewerkingen

Om een nieuwe collectie te maken, klikt u op het pictogram in de kopregel van de tak Collecties en voert u een naam in het tekstvak in. Voltooi het proces door op de Enter te drukken. U kunt ook Aan collectie toevoegen Ø Nieuwe collectie maken in het contextmenu van een item kiezen.

Avid Studio image001 Collecties

De knop Aan collectie toevoegen staat geheel rechts op de kopregel Collecties.

Collecties beheren: Het contextmenu van elke collectie biedt opdrachten voor het hernoemen en verwijderen van de collectie, en een opdracht voor het maken van een subcollectie met de huidige collectie als de ‘hoofdmap’.

Slepen en neerzetten: Collecties kunnen in de onderdelenstructuur worden georganiseerd met de muis. Een gesleepte collectie wordt een subcollectie wanneer hij onder een andere wordt geplaatst.

Verzamelde onderdelen weergeven

Klik op de naam van een collectie om deze weer te geven in de Browser.

Er is een belangrijk verschil tussen de browserweergave van collecties en de browserweergave van alle andere categorieën: de media-items in subcollecties worden visueel samengevoegd met de onderdelen in de geselecteerde collectie, maar niet in subgroepen geplaatst.

Met een speciale functie van de browser maakt het echter eenvoudiger om overzicht over de onderdelen te houden bij het bekijken van collecties, zelfs als u geen robotachtig systematisch persoon bent: als u met de muisaanwijzer over een vermeld item gaat, worden de bijbehorende collecties gemarkeerd in de onderdelenstructuur.

Bewerkingen van verzamelde onderdelen

Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd via het contextmenu van ieder collectie-item. Om een groep items te bewerken, selecteert u ze eerst met de muis (desgewenst met Ctrl-klik en Shift-klik voor meervoudige selecties) of door een kader rond de items te slepen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop in de selectie om het contextmenu te openen.

Aan collectie toevoegen: Kies een doelcollectie in het submenu Aan collectie toevoegen om het geselecteerde item of items toe te voegen. U kunt de selectie ook naar de doelcollectie slepen.

Uit collectie verwijderen: De opdracht Verwijderen verwijdert het item (of items) uit de collectie. Zoals gebruikelijk met de bibliotheek, worden de onderliggende media-items niet beïnvloed; bij verwijderen van een video of ander item uit een collectie in de bibliotheek wordt het mediabestand noch van uw harde schijf noch uit de categorie van het onderdeeltype verwijderd.

Collecties