De bibliotheek begrijpen

Met de bibliotheek van Avid Studio kunt u alle media en andere onderdelen voor gebruik in uw producties beheren en efficiënt gebruiken.

Wat bevat de bibliotheek precies?

De volledige reeks onderdelen voor uw projecten wordt samengevat door de vier hoofdtakken van de onderdelenstructuur. Elke tak is weer onderverdeeld in gespecialiseerde subsecties.

Alle media bevat de standaard mediabestanden op uw systeem in de subsecties Foto’s, Video en Audio. Er wordt een groot aantal bestandstypen ondersteund. Het doel van de vierde subsectie, Ontbrekende media, wordt hieronder beschreven.

Projecten zijn uw eigen Avid Studio film- en schijfprojecten, met de bijbehorende subsecties. U kunt een project direct vanuit de bibliotheek openen en beginnen met de bewerkingen, of u kunt het aan de tijdlijn van een ander project toevoegen om als een gewone clip te fungeren.

Collecties zijn aangepaste groeperingen van bibliotheekmedia. Hoe meer tijd u besteedt aan mediabeheer, hoe vaker u de collecties zult gebruiken. Ze kunnen dienst doen als tijdelijke opslagplaatsen tijdens het werk, of voor het classificeren en apart zetten van media voor later gebruik. Collecties kunnen automatisch worden gegenereerd, maar de meeste worden door de gebruiker gedefinieerd. Hiërarchisch georganiseerde collecties worden eveneens ondersteund. De bovenste collecties in de hiërarchie in de subsecties van de tak Collecties.

Avid Studio image001 De Bibliotheek begrijpenDe tak Creatieve elementen wordt geopend afgebeeld in de illustratie rechts, en toont de subsecties. Elke subsectie is een speciaal effect (Effecten en Overgangen) of een speciaal mediatype (de rest). Avid Studio biedt collecties die klaar voor gebruik en royaltyvrij zijn van alle zeven types.

 

 

Opslag van onderdelen in de bibliotheek

Alle onderdelen in de bibliotheek – elke clip, geluid, overgang enzovoort – corresponderen met een bestand in de lokale opslag van uw computersysteem. De bibliotheek ‘bezit’ deze bestanden niet en past ze nooit aan tenzij u dit specifiek aangeeft. In plaats hiervan houdt de bibliotheek de namen, locaties en eigenschappen bij in een interne database. De opgeslagen informatie bevat ook tags en kwalificaties die u aan bepaalde items hebt toegewezen, plus de parameters van eventuele correctiefilters die u hebt toegepast.

De database

De bestanden van de bibliotheekdatabase worden opgeslagen in een map met toegang voor één gebruiker (en dus geen gedeelde toegangsrechten) in Microsoft Windows. Als Avid Studio op uw computer door meerdere gebruikers met individuele aanmeldingsgegevens wordt gebruikt, dan wordt er voor iedere gebruiker een afzonderlijke bibliotheek gemaakt.

Ontbrekende media

Bewerkingen zoals het toevoegen, verwijderen en hernoemen van onderdelen in de bibliotheek zijn databasebewerkingen zonder effect op het mediabestand zelf. Als u een onderdeel uit de bibliotheek verwijdert, kunt u met een optie in het dialoogvenster ter bevestiging een stap verder gaan en het bestand verwijderen, maar deze optie is standaard uitgeschakeld – u moet deze handeling specifiek activeren.

Avid Studio image002 De Bibliotheek begrijpenOok bij het verwijderen of verplaatsen van een bestand in Windows Verkenner of een andere toepassing buiten Avid Studio, blijft de databaserecord van het bestand bestaan. Aangezien de bibliotheek niet echt toegang tot het bestand kan krijgen, wordt er een foutsymbool weergegeven bij de vermelding van het bestand. Als het bestand nog bestaat, maar is verplaatst naar een andere map of een ander apparaat, moet het opnieuw aan de bibliotheek worden gekoppeld. Dubbelklik op het item om een standaard dialoogvenster voor het openen van bestanden te openen waarin u de nieuwe locatie van het bestand kunt aangeven.

Kijk af en toe, om te controleren of er ontbrekende media in de bibliotheek zijn, in de speciale subsectie Alle media Ø Ontbrekende media van de onderdelenstructuur.

ð De onderdelenstructuur

ð Collecties

ð Onderdelen in de bibliotheek beheren

ð De Browser

ð Voorbeeldweergave in de bibliotheek

De Bibliotheek begrijpen