De Bibliotheek

De bibliotheek is een gereedschap voor het catalogiseren en beheren van alle bestandsgebaseerde bronnen – of onderdelen of items – die u tijdens de authoring kunt gebruiken. Vrijwel alle materialen van uw film – videomateriaal, muziek en audiobestanden, en veel speciale bronnen zoals overgangen en effecten – zijn oorspronkelijk items in de bibliotheek. Veel bibliotheekitems worden in Avid Studio meegeleverd en kunnen royaltyvrij worden gebruikt. Hierbij gaat het om professioneel ontworpen titels, DVD-menu’s, geluidseffecten en meer.

De bibliotheek gebruikt geanalyseerde mappen voor het automatisch bijhouden van de veranderende populatie van mediabestanden op uw systeem. Geef op de pagina met geanalyseerde mappen van de instellingen van Avid Studio de namen van uw mediadirectory’s, met name de directory’s die u regelmatig bijwerkt. Vanaf dat moment scant de bibliotheek deze directory’s regelmatig om te controleren of er veranderingen zijn; indien nodig, wordt de bibliotheek bijgewerkt.

Hoofdweergave: Als u op de tab bibliotheek klikt, neemt de bibliotheek het hoofdvenster over. Deze ‘hoofdweergave’ biedt een ruime toegang tot een aantal gereedschappen voor catalogiseren en zoeken, bijvoorbeeld voor het categoriseren van items aan de hand van beoordelingen en tags en voor het maken van gebruikersgedefinieerde itemcollecties.

Compacte weergave: De ‘compacte weergave’ van de bibliotheek brengt vrijwel de gehele functionaliteit van de hoofdweergave in een paneel dat in bepaalde andere vensters is opgenomen, zoals de Film-editor en de Schijf-editor. Het hoofddoel van de compacte weergave is het invoeren van de onderdelen in een film- of een schijfproject door ze vanuit de bibliotheek te slepen.

Avid Studio image001 De Bibliotheek

De hoofdweergave van de bibliotheek bestaat uit navigatieknoppen voor het doorzoeken van de catalogusstructuur (links) en een browser voor het bekijken en selecteren van onderdelen (rechts).

Player: Tot de beschikbare gereedschappen in de bibliotheek behoort ook de Player, een viewer voor alle mediatypes die in het programma worden gebruikt. Bij gebruik in de hoofdweergave van de bibliotheek wordt de player in een apart venster geopend. Wanneer de compacte bibliotheek wordt gebruikt, verschijnt er een ingebouwde versie van de player in hetzelfde venster.

Avid Studio image002 De Bibliotheek

Voorbeeldweergave van een video-item in de bibliotheek in het aanpasbare Player-venster, met volledige transportknoppen zoals een shuttlewiel. U kunt verder werken in het hoofdvenster terwijl de player is geopend.

De volgende stap

De volgende stap, als u bekend met de bibliotheek en indien nodig wijzigingen hebt aangebracht aan de standaardinstellingen, is het beginnen met het maken van een film. Er zijn twee goede manieren om dit te doen.

De gebruikelijke manier: Als u gedetailleerde controle wilt over het gebruik van media-items in uw productie, dan begint u normaal gesproken met een geheel nieuw film- of schijfproject in één van de twee project-editors.

De gemakkelijkste manier: Voor supersnelle resultaten biedt de bibliotheek ook een andere manier. Klik op de gereedschappen SmartSlide of SmartMovie onderaan de hoofdweergave van de bibliotheek om een extra rij knoppen en instellingen te openen. Hiermee kunt u diverse visuele media-items selecteren als basis van het project, muziek voor een soundtrack kiezen en een paar andere aanpassingen verrichten. Vervolgens neemt de software het over en wordt automatisch een volledig Avid Studio-project gegenereerd met de gekozen media en opties. U kunt het project direct exporten of het handmatig verder bewerken.

De Bibliotheek