Teksti ja tekstin asetukset

Otsikkoeditorin graafisesta hienostuneisuudesta huolimatta hyvin usein ensisijainen syy otsikoiden käyttämiseen on niiden sisältämä teksti. Tämän vuoksi editori antaa käyttöösi useita erityisiä valintamahdollisuuksia, jotka ovat apunasi sen varmistamisessa, että saat tekstisi näyttämään täsmälleen toivomaltasi. Tekstitoiminnot, joita käsittelemme alla ovat:

·     Tekstin editoiminen

·     Fonttien vaihtaminen, fonttien koot ja tyylit

·     Tekstin tasaaminen ja tekstivirta

·     Tekstin ominaisuuksien kopioiminen ja liittäminen

Kirjoitustyön kannalta kiinnostavimmat Otsikkoeditorin alueet ovat Editointi-ikkuna ja Tekstin asetukset -paneeli. Tekstikerroksen muotoilussa Esiasetusten valitsimen Ulkoasut-osio ja Ulkoasun asetukset-paneeli tulevat myös kuvaan.

Tekstin muokkaustila

Kuten toisaalla on kerrottu, sinun tulee olla tarkkaavainen napsauttaessasi kontrollikehyksen reunaa sen sijasta, että napsauttaisit mitä tahansa kohtaa sen sisällä; tällöin vältät vahingossa aktivoimasta kerrosta teksin muokkaustilassa. Tässä tarkasteltavien toimintojen kannalta kuitenkin tekstin muokkaustila on juuri se, mitä haluamme. Juuri luodussa tekstikerroksessa tekstin muokkaustila on heti aktivoitu; voit aloittaa tekstin syöttämisen välittömästi, jolloin oletusteksti korvautuu.

Aktivoidaksesi olemassa olevan tekstikerroksen editointitilan, napsauta missä tahansa kontrollikehyksen sisällä. Tällöin tekstin muokkaustila aktivoituu ja – välttääksesi yleensä vaaditun vaiheen – kaikki olemassa oleva teksti kerroksessa valitaan automaattisesti. Kuten yleensä, valittu teksti korostetaan.

Avid Studio image001 Teksti ja tekstin asetukset

Tekstikerros, jossa koko teksti on valittuna. Vasemmalta alkaen tekstinmuokkauspainikkeet otsikkopalkissa ovat lihavointi, kursivointi ja alleviivaus; tekstin tasaus ja tekstivirta; fontin nimi ja koko. Tekstin muokkaustilassa kerroksen yllä olevassa kursorissa on “I-palkki”-muoto, kuten kuvasta näkyy.

Muokataksesi tekstiä itsessään voit yksinkertaisesti aloittaa kirjoittamisen. Korostettu teksti katoaa ja syöttämäsi teksti ottaa sen paikan. Kun kirjoitat, tekstin nykyistä lisäyskohtaa (paikka tekstissä, johon uusia kirjaimia lisätään) osoittaa pystyviiva.

Jos haluat lisätä uutta tekstiä menettämättä jo olemassaolevaa, napsauta haluttua lisäyskohtaa, kun olet asettanut kerroksen tekstin muokkaustilaan, tai käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi haluttuun lisäyskohtaan.

Avid Studio image002 Teksti ja tekstin asetuksetVoit myös korostaa (ja siten korvata) vain osan tekstistä ennen kuin kirjoitat vetämällä kirjainten yli hiirellä, tai pitämällä Shift-painiketta pohjassa samalla kun käytät nuolinäppäimiä. Voit myös napsauttaa hiirtä kolminkertaisesti ja valita kaiken tekstin kerroksessa, tai kaksoisnapsauttaa sanaa vain sen sanan valitsemiseksi. Lopulta jos haluat valita kaiken tekstin kerroksessa uudestaan, voit käyttää hiirtä tai nuolinäppäimiä kuvatuilla tavoilla tai näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Tekstinasetuspaneeli

Ylimmainen asetusten alipaneeli on tämä hallintalaitteiden ryhmä, jolla muokataan ja muotoillaan nykyisen tekstikerroksen sisältöä.

Tekstikentän käyttäminen:

Tapauksissa, joissa tekstin muokkausikkunaan on vaikeaa tai mahdotonta päästä käsiksi muokkausta varten, toinen kätevä tapa valita ja muokata tekstiä on tehdä se tekstikentän paneelissa.  Tätä lähestymistapaa käytetään, jos teksti on aikajanan sijainnissa näytön ulkopuolella. Näin voi käydä, kun Liikkeet on otettu käyttöön. Tekstikenttä laajenee jopa kolmeen riviin kun kirjoitat. Jos uusia rivejä on lisätty, vierityspalkki lisätään.

Korostetun tekstin muotoileminen

Suurin osa Otsikkoeditorin tekstin ohjaimista ovat todennäköisesti varsin tuttuja sinulle, jos olet käyttänyt samankaltaisia ohjaimia muissa sovelluksissa. Pelkästään korostettuun tekstiin vaikuttavat keinot ovat:

Avid Studio image003 Teksti ja tekstin asetuksetFontin muotoilu: Jos haluat valita tai poistaa valinnan lihavointi-, kursivointi- tai alleviivausominaisuudesta valitussa tekstissä, käytä otsikkopalkin painikkeita. Voit myös käyttää pikanäppäimiä Ctrl+B, Ctrl+I and Ctrl+U. Painikkeet syttyvät kun niiden kyseiset muotoiluvaihtoehdot ovat aktiivisia.

Fontin nimi: Otsikkosi ovat täydellinen paikka kokeilla näyttäviä fontteja, joten todennäköisesti tulet käyttämään tätä pudotuslistaa varsin usein. Jos käytössäsi on useita fontteja, lista voi olla melko pitkä. Navigoimisen helpottamiseksi fontin nimen ensimmäistä kirjainta painamalla pääset listalla painamaasi kirjainta vastaavaan kohtaan. Napsauta haluamaasi fonttia tai paikanna se liikkumalla listassa ylös ja alas nuolinäppäinten avulla ja painamalla Enter-näppäintä.

Avid Studio image004 Teksti ja tekstin asetukset

Valitaksesi fontin avaa pudotusvalikkolista ja napsauta haluamaasi. Fonttia käytetään vain sillä hetkellä korostettuun tekstiin.

Avid Studio image005 Teksti ja tekstin asetuksetFontin koko: Otsikon editori tarjoaa monta keinoa fontin koon asettamiseksi. Voit syöttää uuden arvon suoraan fontin koon muokkaus-kenttään (enintään 360) tai käyttää viereisiä nuolinäppäimiä kokolistojen näyttöä varten. Pidemmällä oikealla pienennä fonttikokoa- ja suurenna fonttikokoa -painikkeet muuttavat kokoa intervalleissa, jotka kasvavat fontin koon kasvaessa.

Tekstin tyylien kopioiminen ja liittäminen

Sekä teksti- että muotokerroksia käsiteltäessä Kopioi tyyli- ja Liitä tyyli -sisältövalikoiden osat mahdollistavat ulkoasujen kopioimisen yhdestä kerroksesta toiseen ilman, että sinun tarvitsee avata Ulkoasut-osiota Esiasetusten valitsimesta.

Tekstin kohdalla tämä toiminto kopioi myös fontin nimen, koon ja tyylin yhdestä tekstikerroksesta toiseen sekä toimii myös osittain valitun tekstin kohdalla tekstikerrosten sisällä ja välillä.

Tekstin tasaus

Avid Studio image006 Teksti ja tekstin asetuksetOtsikoille, joissa on usea rivi tekstiä, Otsikon editori tarjoaa tasausvaihtoehtoja sisältävän valikon. Oletus uusille tekstikerroksille on tasaus keskelle (Keskitä pudotusvalikossa), jossa jokainen linja keskitetään vaakatasossa käytettävissä olevaan tilaan. Lisävaihtoehtoja ovat Tasaa vasemmalle, Tasaa oikealle ja Tasoita.

Tekstivirta

Avid Studio image007 Teksti ja tekstin asetuksetEri kielien erilaisten kirjoituskäytäntöjen tukemiseksi kirjoitussuunnan saralla, ja mahdollisimman joustavan graafisen suunnittelun mahdollistamiseksi, Otsikkoeditori tarjoaa valikon, josta löytyy kahdeksan tekstivirta-vaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot, jotka toimivat yhteistyössä juuri käsiteltyjen tekstin tasausvaihtoehtojen kanssa, eivät vaikuta pelkästään tekstin ulkonäköön, vaan myös perusnäppäinten, kuten Home and End merkitykseen.

Muotoileminen Ulkoasujen avulla

Avid Studio image008 Teksti ja tekstin asetuksetAvid Studio image008 Teksti ja tekstin asetuksetKuten Ulkoasujen Esiasetukset -sivulla kuvailtiin, teksti- ja muotokerrosten ulkonäköä voidaan muuttaa Ulkoasut -sovelluksen avulla Esiasetusten valitsimesta. Osittain korostetussa tekstikerroksessa ulkoasun käyttäminen vaikuttaa vain korostettuun tekstiin. Periaatteessa otsikkosi jokaiselle yksittäiselle merkille voidaan antaa oma ulkoasu.

Teksti ja tekstin asetukset