Kerrosryhmien kanssa työskentely

Otsikon editorin Kerroslistan avulla voit ryhmitellä kerroksia joko väliaikaisiksi tai pysyviksi ryhmiksi.

Luodaksesi väliaikaisen ryhmittelyn sinun täytyy käyttää tavanomaisia menetelmiä usean valinnan valitsemiseksi Muokkaa-ikkunassa tai Kerroslistassa. Voit sitten tehdä muutoksia, kuten lisätä ulkoasun, kaikkiin ryhmän jäseniin yhtäaikaisesti. Ryhmä säilyy kokonaisuutena vain niin kauan, kunnes napsautat toista kerrosta tai tyhjää kohtaa Muokkaa-ikkunassa; tällöin ryhmän jäsenet palaavat yksittäisiksi. Väliaikaisessa ryhmässä jokaisen jäsenen kontrollikehykset ovat näkyvillä yhtä aikaa.

Luodaksesi pysyvän ryhmittelyn luo ensin väliaikainen ryhmä ja suorita sitten Ryhmitä-komento Kerroslistan otsikkopalkin Ryhmittely-valikosta (tai minkä tahansa ryhmän kerroksen Ryhmittely-alivalikosta). Kun olet luonut ryhmän, se pysyy yhdessä, kunnes erottelet sen käyttämällä valikkokomentoa (Pura ryhmitys) tai vetämällä Kerroslistassa kerrokset pois ryhmästä. Sama valikko antaa käyttöösi vielä yhden komennon (Ryhmittele uudelleen), joka automaattisesti kokoaa edellisen erotellun ryhmän uudelleen.

Kun pysyvä ryhmä on valittuna, sillä on jaettu kontrollikehys, joka pitää sisällään kaikki ryhmän jäsenet. Yksittäisten kehysten kontrollikehykset eivät ole näkyvissä.

Pysyvillä ryhmillä on niiden omat otsikot ja aikajanaraita Kerroslistassa. Ryhmän otsikko voidaan laajentaa ja pienentää siihen kuuluvien kerrosten otsikoiden näyttämiseksi ja piilottamiseksi. Kun ryhmä on auki, sen jäsenkerrokset sisennetään suhteessa ryhmän otsikkoon.

Avid Studio image001 Kerrosryhmien kanssa työskentely

Tavallinen kerros ja kolmen kerroksen ryhmä Kerroslistassa. Aikajanasta näkee, että koko ryhmälle ja yhdelle sen jäsenistä on osoitettu liike. Kursori on viety paikkaan, jossa ryhmän voi supistaa; tällöin jäsenkerrosten nimet piilotetaan.

Väliaikaiset ryhmät ja pysyvät ryhmät reagoivat moniin komentoihin eri tavoin, kuten alla on kuvattu.

Huomaa: Vaikka kerros kuuluisikin pysyvään ryhmään, se voidaan silti valita yksittäisenä joko Muokkaa-ikkunassa (paitsi, jos ryhmä itse on valittuna) tai Kerroslistassa. Ryhmän kerros voidaan jopa lisätä väliaikaiseen ryhmään, jonka kerrokset voivat kuulua tai olla kuulumatta pysyvään.

Usean kerroksen valitseminen

Ensimmäinen askel ryhmän luomisessa on niiden objektien valitseminen, joista ryhmä tulee koostumaan. Muokkaa-ikkunassa tämä voidaan suorittaa kahdella tavalla:

·     Napsauttamalla ja vetämällä hiirellä valintasuorakulmion (“valintatyökalu”) niiden objektien päälle, jotka haluat ryhmitellä; tai

·     Näpäyttämällä ensimmäistä ryhmään haluttavaa kohdetta ja sen jälkeen Ctrl-näpäyttämällä kaikkia muita.

Toinen lähestymistapa usean objektin valitsemiseen on Kerroslistan käyttäminen, kuten “Kerroslistan kanssa työskentely” -otsikon alla on kuvattu.

Muokkaa-ikkunan toiminnot ryhmässä

Sekä väliaikaisia että pysyviä ryhmiä voidaan uudelleen asetella, niiden kokoa muuttaa ja kiertää:

Minkä tahansa ryhmän uudelleen asettamiseksi vedä se uuteen paikkaan aivan, kuin se olisi yksittäinen kerros.

Pysyvän ryhmän kiertämiseksi vedä jaetun kontrollikehyksen kiertokahvaa. Kaikki ryhmän kerrokset kiertyvät suhteessa niiden yhteiseen keskipisteen, kuin Aurinkoa kiertävät planeetat.

Väliaikaisen ryhmän kiertämiseksi vedä minkä tahansa siihen kuuluvan kerroksen kiertokahvasta. Kaikki ryhmään kuuluvat kerrokset kiertyvät suhteessa jokaisen omaan keskipisteeseen, kuin planeetat omalla akselillaan.

Pysyvän ryhmän koon muuttamiseksi vedä mitä tahansa yhteisen kehyksen kontrollipistettä. Koko ryhmän koko muuttuu ikään kuin venyttäisit venyvää kangasta, johon kaikki kerrokset on maalattuna.

Väliaikaisen ryhmän koon muuttamiseksi vedä mitä tahansa kontrollipistettä minkä tahansa ryhmään kuuluvan kerroksen kehyksestä. Tämä vaikuttaa jokaiseen kerrokseen erikseen laajentaen tai pienentäen sitä sen omaan keskipisteen ympärillä.

Aivan kuten yksittäisten kerrosten kokoa muutettaessa, myös ryhmien kulmakontrollipistettä vedettäessä kerroksen muotosuhteet säilyvät.Vetämällä sivujen kontrollipisteitä suhteet muuttuvat.

Ominaisuuksien käyttäminen ryhmässä

Kun väliaikainen ryhmä on valittuna, kaikki ominaisuusasetukset vaikuttavat ryhmän jokaiseen jäseneen, jos jokin tietty käyttämäsi ominaisuus ylipäätään on sovellettavissa:

·     Jos käytät ulkoasua, se vaikuttaa kaikkiin ryhmään kuuluviin muoto- ja tekstikerroksiin.

·     Jos lisäät liikkeen napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella liikkeen ikonia ja valitsemalla Lisää valittuun kerrokseen tai kerroksiin, lopputulos on sama kuin, jos olisit lisännyt liikkeen yksittäin jokaiseen kerrokseen.

·     Jos valitset fontin tai vaihdat jotain muuta tekstin ominaisuutta, jokainen tekstikerros väliaikaisessa ryhmässä muuttuu.

Ensimmäistä tapausta lukuunottamatta pysyvillä ryhmillä on niiden omat säännöt näille toiminnoille:

·     Jos käytät ulkoasua, se toimii samalla tavoin kuin väliaikaisessa ryhmässä.

·     Jos lisäät liikkeen pysyvään ryhmään, ryhmää käsitellään lähtökohtaisesti animaatioiden kulmasta ja yhtenä graafisena objektina. Kirjaimia, sanoja ja rivejä ei huomioida. Kuitenkin ryhmän kerrosten yksittäiset liikkeet jäävät yhä toimiviksi koko ryhmää koskevien muutosten ohella.

·     Tekstin tyylejä ei voida käyttää pysyvässä ryhmässä.

Kerrosten tasaaminen väliaikaisissa ryhmissä

Tämä viimeinen ryhmätoiminnon tyyppi pätee ainoastaan tilapäisille ryhmille. Se saadaan aikaiseksi Kerroslistan group align -painikkeesta.Komennot, joita on kolme sekä pysty- että vaakasuuntaiselle tasaukselle, vaikuttavat kaikkiin ryhmän jäseniin paitsi ensimmäisenä valittuun, sillä muiden kerrosten sijainti määrittyy suhteessa siihen.

Kerrosryhmien kanssa työskentely