Kerroslista

Kerroslista, joka vie suurimman osan Otsikon editorin alaosan näytöstä, on kaksi saraketta: toinen kerrosotsikot, ja yksi aikajanan kappaleet. Jokaisella rivillä otsikko sisältää kerroksen nimen sekä näkyvyys-painikkeen. Otsikon oikealla puolella oleva aikajanan raita toimii kerroksen elinkaaren kontrolloinnin graafisena editorina; otsikon kerroksia voidaan käsitellä kokonaisuutena sekä siihen osoitettujen liikkeiden kestoa erikseen.

Avid Studio image001 Kerroslista

Kerroslistan vasemman puoleinen osio sisältää kerroksen otsikot.Oikealla puolella on animaatioiden aikajana, jossa jokaisen kerroksen ja niissä olevien liikkeiden ajastusta voidaan tarkastella ja muuttaa. (Tässä on näkyvillä vain aikajanan vasemmanpuoleisin osa.)

Jos muokattavana oleva otsikko avattiin, Elokuvaeditorissa tai Levyeditorissa, kerroslistan aikajana edustaa nykyisen leikkeen pituutta. Jotta voit muuttaa sitä, palaa projektin aikajanalle ja trimmaa otsikko siellä.

Jos otsikko avattiin Kirjastosta, ja siten se ei ole liitettynä projektin leikkeeseen, sen pituutta voidaan muokata Otsikkoeditorissa. Aseta haluttu kesto kirjoittamalla arvo suoraan keston laskuriin aikajanan työkalurivin oikealla puolella. Kaikki kerrokset on säädetään uuden keston mukaisesti

Kerrosotsikoiden ja aikajanan lisäksi, kerroslistalla on työkalupalkki, josta löytyy monia tärkeitä hallintalaiteryhmiä.

ð Kerrosryhmien kanssa työskentely

Kerroslista