Liikkeiden esiasetukset

Liikkeiden välilehti Esiasetusten valitsimessa sisältää ne animaatio-ohjelmat, joista Otsikkoeditori pitkälti saa tehonsa. Nämä liikkeet osoitetaan otsikoidesi yksittäisille kerroksille, joissa ne myös toimivat. Liikkeet on jaettu kolmeen luokkaan; jako perustuu siihen, kuinka suureen osaan kerroksen elinkaaresta ne vaikuttavat: Sisääntulo, Korostus ja Poistuminen.

·     Sisääntulo-liike määrittää kerroksen aloituksen – sen ensimmäisen sisääntulon aktiiviseen otsikkoon.

·     Korostus-liike kiinnittää katsojan mielenkiinnon kerroksen sisältöön antamalla sille huomiota herättävää eloa kerroksen ollessa aktiivinen ruudulla.

·     Poistuminen-liike vie kerroksen pois näyttämöltä vieden loppuun sen elämänkaaren.

Jokaisessa kerroksessa on mahdollista olla yksi jokaista liiketyyppiä. Kaikkien liikkeiden käyttäminen on kuitenkin valinnanvaraista, eikä liikeotsikkossa tarvitse välttämättä olla liikettä lainkaan.

Liikkeiden kokoelma

Kaikissa kolmessa liikeluokassa suurin osa animaatioista voidaan ryhmitellä useaan standardityyppiin perustuen niiden toimintatapaan:

Kirjainpohjaiset liikkeet toimivat yksittäisten kirjainten tasolla kuvatekstissä (muita kerroksia käsitellään kuin ne koostuisivat yhdestä “kirjaimesta”). Esimerkiksi Sisääntulo-luokan “Kääntyvät kirjaimet” -liikkeessä tekstikerroksen kirjaimet nähdään ensin vain toinen laita, sitten ne kääntyvät yksi kerrallaan, kunnes saavuttavat tavallisen asentonsa.

Sana-pohjaiset liikkeet toimivat samalla tavoin, kuin edelliset mutta sanojen tasolla. Sisääntulo-luokan “Sanat alhaalta” -liikkeessä kerroksen sanat leijailevat paikoilleen yksi kerrallaan ruudun alta.

Rivi-pohjaiset liikkeet on tarkoitettu sellaisiin kerroksiin, joissa on useita rivejä tekstiä. Niistä jokaista käsitellään vuorollaan Sisääntulo-luokan “Rivit takaa” -liikkeessä jokainen rivi tuodaan näytölle eräänlaista perspektiivirataa pitkin – ikään kuin niiden lähtöpaikka olisi katsojan takana.

Sivu-pohjaiset liikkeet vaikuttaa koko kerrokseen yhtäaikaisesti. Yksi esimerkki on Sisääntulo-luokan “Vierivä tynnyri” -liike, jossa koko kerros “vierii” paikoilleen ylhäältäpäin aivan kuin se olisi maalattu näkymättömän pyörivän tynnyrin kylkeen.

Sisääntulo- ja poistumis -liikkeiden sovittaminen

Suurimmalla osalla Sisääntulo-liikkeitä on vastaava Poistuminen-liike, joita voidaan käyttää yhdessä visuaalisen yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi. Esimerkiksi kerros, joka tulee ruutuun “Sanat äärettömyydestä” -liikkeen siivittämänä, voidaan määrittää poistumaan “Sanat äärettömyyteen” -liikkeellä. Tällainen yhdenmukaisuus on kuitenkin vain yksi vaihtoehto, ei vaatimus, ja voit yhdistellä kaikkien kolmen luokan liikkeitä haluamillasi tavoilla.

Avid Studio image001 Liikkeiden esiasetukset

Esiasetusten valitsin tarjoaa Sisääntulo-, Korostus-, ja Poistumisliikeet. Jokainen otsikon kerros voi käyttää yhtä liikettä jokaisesta luokasta.

Liikkeiden esikatselu

Jotta voit esikatsella tietyn liikkeen tietyssä kerroksessa, valitse ensin kerros ja avaa sitten Liikkeet -välilehti Esiasetusten valitsimesta ja liikuta hiirtä halutun pikkukuvan yli. Samaan aikaan Muokkaa -ikkunassa käynnistyy toistuva esikatselu otsikon animaatiosta, jotta voit välittömästi nähdä liikkeen vaikutuksen.

Liikkeiden lisääminen

Lisätäksesi tietyn liikkeen tiettyyn kerrokseen valitse ensin kerros ja menettele jollain seuraavista tavoista:

·     Napsauta Liikkeen pienoisikonia Esiasetusten valitsimesta.

·     Vedä liikkeen pienoisikoni Esiasetusten valitsimesta käytettävissä olevaan kerrokseen (sellaiseen, joka ei ole muiden kerrosten peittämä) Muokkaa-ikkunassa.

·     Vedä Liikkeen pienoisikoni Esiasetusten valitsimesta mille tahansa kerrokselle tai ryhmitellyille kerroksille Kerroslistan otsikossa.

Käyttäessäsi jotain näistä menetelmistä, lisätään liike kerrokseen, ja se korvaa samaan luokkaan kuuluvan liikkeen kerroksessa, jos niitä on. Katso Kerroslistan kanssa työskentely saadaksesi lisätietoa liikkeiden kanssa työskentelystä Kerroslistassa.

Liikkeiden esiasetukset