Panorointi ja zoomaus

Panorointi ja zoomaus -työkalu on käytettävissä valokuville ja kuville, jotka on projektin aikajanalla avattu valokuvan muokkaajassa. Pääset työkaluun napsauttamalla ruudun yläosassa näkyvää Panorointi ja zoomaus -välilehteä.

Panorointi ja zoomaus täyttää koko videoruudun kuvan sisältä rajatulla kuva-alueella. Alueen koolle ja muodolle ei ole rajoituksia. Toiston aikana valittua aluetta suurennetaan siten, että se täyttää videoruudun jättämättä tyhjää tilaa.

Jos valitset kaksi aluetta tai enemmän, panorointi ja zoomaus animoi kuvan esityksen lähentämällä ja loitontamalla samalla, kun kamera liikkuu sulavasti kuvan läpi valitulta alueelta seuraavalle.

Panorointi ja zoomaus käyttää alkuperäisen valokuvan suurinta käytettävissä olevaa resoluutiota, joten kuvan ollessa tarpeeksi suuri se ei lähentäessä menetetä yksityiskohtien tarkkuutta.

Panoroinnin ja zoomauksen lisääminen

Lisää panorointi ja zoomaus aikajanalla olevaan valokuvaleikkeeseen kaksoisnapsauttamalla sitä, jolloin valokuvan muokkaaja avautuu.

Kun muokkaaja avataan aikajanalta käsin, se avautuu Tehosteet -välilehden kohdalta. Aloita vaihtamalla Panorointi ja zoomaus -välilehteen.

Avid Studio image001 Panorointi ja zoomaus

Kuvassa on valittuna Panorointi ja zoomaus -välilehti, joka on oletus- eli staattisessa tilassa.  Valintakehys, jonka kokoa kuvassa muutetaan hiirellä, määrittää kuvasta alueen, joka suurennetaan koko ruudun kokoiseksi. Lopputulos näkyy kelluvassa esikatseluikkunassa (alhaalla oikealla).

Panoroinnissa ja zoomauksessa on kaksi vaihtoehtoista toimintatilaa, joista voi valita mieleisensä esikatselun yllä olevilla painikkeilla. Staattisessa tilassa näkyy sama kuva-alue leikkeen alusta loppuun. Animoidussa tilassa ensimmäiselle ja viimeiselle ruudulle on määritetty eri kuva-alueet; toistettaessa näytetään ‘kameran liike’ sulavasti ensimmäisestä alueesta toiseen. Animoidussa tilassa voi myös käyttää avainkehystystä, jonka avulla kameran reitille voi lisätä rajoittamattoman määrän ylimääräisiä kuva-aluerajauksia.

Staattinen tila

Staattisessa tilassa kuvan yllä näkyy harmaa valintakehys, jossa on pyöreät hallintapisteet. Valintakehystä voi suurentaa, pienentää ja siirtää, mutta sen mittasuhteita (kuvasuhdetta) ei voi muuttaa. Valittu kuva-alue näkyy pienessä kelluvassa esikatseluikkunassa.

Zoomauksen määrää ja sen sijaintia voi hallita myös lukumääräisesti Ominaisuudet-paneelin liukusäätimillä. Palauta liukusäädin oletusarvoon kaksoisnapsauttamalla, tai napsauta liukusäädintä kerran ja kirjoita kenttään haluamasi arvo.

Avid Studio image002 Panorointi ja zoomaus

Panorointi ja zoomaus -työkalun ominaisuuksien asetukset.

Animoitu tila

Kun työkalu on animoidussa tilassa, kuva analysoidaan automaattisesti ja valintakehyksen aloituskoko ja -sijainti määritellään leikkeen alku- ja loppuosille. Luotu animaatio käynnistyy lähentämällä ensin lievästi kuvan kohteeseen, ja vetäytymällä sitten takaisin täyteen kuvakokoon. Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa videoruudun kuvasuhteesta, kuvaa zoomataan riittävästi, jotta ruutuun ei jää tyhjiä kohtia.

Animoidussa tilassa valintakehyksen vaihtuva väri auttaa hahmottamaan valinta-alueen sijainnin kaikkien eri alueiden ketjussa. Aloituskehys on vihreä, ja lopetuskehys punainen. Niiden välissä olevat kehykset ovat valkoisia.

Kun kehyksiä on useampia, voit tarvittaessa vetää kehystä tarttumalla hiirellä joko kehyksen reunoihin tai sen keskipisteeseen. Valkoisen kehyksen siirtäminen lisää automaattisesti kyseiseen kohtaan avainkehyksen.

Avainkehystyksen panorointi ja zoomaus

Avainkehyksien avulla voit luoda hyvinkin monimutkaisia animaatioita panorointi ja zoomaus -työkalulla, vaikka usein avainkehyksiä tarvitaan vain muutaman vaiheen animointiketjuihin.

Vaihda animoituun tilaan edellä esitettyjen ohjeiden mukaan. Esikatseluun ilmestyy kaksi kehystä. Yksi niistä on leikkeen alun vihreä avainkehys ja toinen sen loppuun sijoittuva punainen avainkehys.  Niiden sijaintia voi muuttaa vetämällä, mutta ajallisesti ne pysyvät aina samassa paikassa.

Jos et tarvitse alun ja lopun väliin muita avainkehyksiä, riittää kun määrität näiden kahden kehyksen sijainnit.

Jos kuitenkin olet luomassa monimutkaisempaa animaatiota, siirrä osoitin kohtaan, jossa haluat kameran liikkeen muuttuvan. Luo uusi avainkehys määrittämällä valkoisen valintakehyksen koko ja sijainti. Uusi avainkehys näkyy harmaana vinoneliön muotoisena kuvakkeena leikkeen aikajanan alla olevalla avainkehysjanalla.

Lisää tarvittava määrä avainkehyksiä. Kun olet valmis, palaa projektin aikajanalle napsauttamalla OK -painiketta.

Avid Studio image003 Panorointi ja zoomausAvainkehyksen lisääminen manuaalisesti: Jos haluat lisätä toistoviivan kohdalle avainkehyksen, joka ei muuta nykyistä animaatiopolkua, napsauta vaihtele avainkehystä -painiketta siirtymisen työkalupalkin vasemmassa reunassa.

Avainkehyksen siirtäminen: Voit siirtää avainkehystä ajallisesti vetämällä sitä aikajanaa pitkin.

Avainkehykseen hyppääminen: Hyppää muokattavaan tai poistettavaan avainkehykseen käyttämällä nuoli -painikkeita avainkehys -painikkeen molemmin puolin, tai napsauttamalla suoraan haluamaasi avainkehystä avainkehysjanalla. Kun toistoviiva osuu suoraan avainkehyksen kohdalle, avainkehys näkyy korostettuna.

Avainkehyksen poistaminen: Poista avainkehys napsauttamalla ensin poistettavan kehyksen kuvaketta avainkehysjanalla, ja sen jälkeen napsauttamalla Poista avainkehys -painiketta siirtymisen työkalupalkin vasemmassa reunassa.

Asetukset-paneeli

Asetukset-paneelissa on useita ohjaimia panorointi ja zoomaus -työkalun asetusten määrittämiseen.

·     Tasoitus lisää kevyen jarrutuksen niihin kohtiin, missä avainkehys-animaation suunta muuttuu.

·     Valitse esiasetus: Voit valita usean eri staattisen ja animoidun esiasetuksen joukosta haluamasi.

·     Zoomaus, Vaakasuuntainen ja Pystysuuntainen näyttävät kyseisten muuttujien lukuarvot nykyisessä ruudussa. Palauta oletusarvo kaksoisnapsauttamalla liukusäädintä.

·     Alipäästö suodattaa pois pienet liikkeet ja tekee animaatiosta sulavamman.

Panorointi ja zoomaus